Wegenwerken aan de N15

Wegenwerken aan de N15

Start fase 2: 20 januari 2020

Einde fase 2: juli 2020

Werken: De ruwbouw van de Tangent ligt klaar om aangesloten te worden op de N15. Daar waar de aannemer tot nu toe op privédomein gebouwd heeft, zal hij nu stukje per stuk de openbare weg innemen, heraanleggen en aansluiten op de bestaande weg van de N15. De afwerking is niet alleen de aansluiting, maar ook de plaatsing van nieuwe signalisatie. Daarbij komt er op deze locatie ook een nieuw fiets-en voetpad met twee ruime tunnels.

Impact:  vanaf 20/01/2020 zal er voor het gemotoriseerd verkeer een wegversmalling zijn. We gaan naar 1×1 rijstroken. Fieters en voetgangers kunnen vanaf de verkeerslichten aan De Nekker (Plattebeekstraat) langs de twee kanten van de N15. Vanaf het Douaneplein zal er een lichtengeregeld oversteek zijn naar de kant van de Dijle, waar het definitieve fiets- en voetpad reeds klaar is. Gemotoriseerd verkeer rijdt 30/u en er zullen snelheidsremmende maatregelelen getroffen worden zoals een rammelstrook.