Nieuwe verkeerssituatie op Brusselsesteenweg

Nieuwe verkeerssituatie op Brusselsesteenweg

Om de werken aan de Tangent en de beveiligde fietsinfrastructuur mogelijk te maken, is het stationsproject genoodzaakt enkele ingrijpende wijzigingen door te voeren op de Brusselsesteenweg en de Jubellaan. Voor voetgangers en fietsers wijzigt er niets. Deze nieuwe situatie gaat vanaf half oktober in voege en blijft behouden tot het najaar 2021.

In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging worden de kruispunten van de Brusselsesteenweg met de Europalaan en van de Jubellaan met de Colomalaan volledig hertekend. De Tangent moet in deze zone verder worden aangelegd en er zijn ook grote werken nodig om conflictvrije fietsinfrastructuur aan te leggen.

Op de Brusselsesteenweg richting Mechelen wordt net voor het kruispunt met de Jubellaan het aantal rijstroken teruggebracht van vier tot twee. Om een vlotte verkeersafwikkeling mogelijk te maken – vooral voor de doorstroming richting station – wordt links afslaan naar de Europalaan onmogelijk. Wie toch de Europalaan wil bereiken, moet doorrijden tot de rotonde aan het station, daar terugkeren naar de Postzegellaan en vervolgens afslaan naar de Europalaan. Om deze terugkeerbeweging te vermijden, is het aan te raden om aan de rotonde Technopolis via de Bedrijvenlaan en de Egide Walschaertsstraat naar Mechelen-Zuid te rijden. Vanaf 12 oktober zullen de eerste kleine aanpassingen gebeuren en in het weekend van 17 oktober worden de huidige verkeerslichten vervangen door tijdelijke werflichten. Vanaf maandag 19 oktober is de nieuwe situatie van kracht. Fietsers en voetgangers moeten in dubbele richting oversteken aan de kant van de Postzegellaan, vermits de oversteek aan de kant van de Brusselsestesteenweg niet meer bruikbaar is.