Opening fietstunnel onder Jubellaan

Opening fietstunnel onder Jubellaan

De fietstunnel onder de Jubellaan is open! Deze 6 meter brede tunnel brengt je voorlopig enkel veilig en vlot van de Jubellaan naar de Colomalaan (en omgekeerd), maar in een latere fase ook naar de Stenenmolenstraat en Brusselsesteenweg. De opening van de tunnel is alweer een afgewerkt stukje in het 3 kilometer lange fiets- en voetpad dat parallel loopt met de tangent. Let wel, de fietstunnel heeft nog wat afwerking nodig: weldra komt er ook nog belijning en verlichting op het pad. Het hele traject van de fiets- en voetpaden en de tangent loopt van de Brusselsesteenweg tot aan het Douaneplein. Eind 2021 zijn de tangent en fiets- en voetpaden helemaal klaar.