Tijdelijke buurtparking aan Sporting Mechelen

Tijdelijke buurtparking postzegellaan

Tijdelijke buurtparking aan Sporting Mechelen

Door de werken aan de Tangent aan het kruispunt met de Jubellaan, is parkeren in de directe omgeving van dit kruispunt niet meer mogelijk. In september wordt het terrein aan de Postzegellaan ingericht als tijdelijke buurtparking in afwachting van de realisatie van de definitieve buurtparking aan Coloma in 2022. De tijdelijke parking met 93 plaatsen doet dienst als een minder-hinder maatregel bij de verdere afwerking van de tangent.
Binnen het stationsproject is het innemen van dit terrein van Infrabel en ingebruiksname als parking een veilig alternatief voor de buurt en bezoekers voor Sporting Club Mechelen. Vaak wordt er geparkeerd langs de openbare weg, wat voor een onveilige situatie zorgt voor de activiteiten in de buurt, de fietsers en voetgangers.


Onder het nieuwe station komt er een nieuwe autoweg, de Tangent.  In de eindfase van de werken aan de Tangent rond 2022, is de aanleg van een buurtparking met 77 parkeerplaatsen voorzien.  Deze parking zal de parkeerdruk en nood aan veilige parkeerplaatsen opvangen tijdens de activiteiten van Sporting Club Mechelen maar eveneens voor de scholen in de Colomalaan.

Terrein Postzegellaan eigendom NBMS
Stad Mechelen sluit  voor het gebruik van het terrein als tijdelijke parking een concessieovereenkomst af met de NMBS en een nieuwe vergunningsaanvraag is lopende. De aanpassingswerken zijn gepland voor augustus. Het terrein zal in september 2020 in gebruik worden genomen.

Parkeerregime
Eenzelfde parkeerregime als op de Postzegellaan zal worden ingevoerd. Het in- en uitrijden voor het autoverkeer zal gebeuren vanop de Postzegellaan via een nieuwe toegang tot het terrein.