Verkeerslichten zorgen voor extra veiligheid aan Colomabrug

Verkeerslichten zorgen voor extra veiligheid aan Colomabrug

Het gedeeltelijk afsluiten van de Leuvensesteenweg zorgt voor extra druk autoverkeer op de Colomabrug. Daardoor komt de veiligheid van voetgangers en fietsers in het gedrang.

Daarom acht de politie het noodzakelijk om met onmiddellijke ingang extra verkeerslichten te plaatsen aan Colomabrug. Tijdens de spitsuren blijft er ook politietoezicht gewaarborgd.

Volgens de huidige planning zal het eenrichtingsverkeer op de Leuvensesteenweg tot eind volgende week in voege blijven en zolang zullen die extra lichten zeker blijven staan. Gemotoriseerd verkeer rijdt beter om via de voorziene opleiding Trianonlaan.

Alle weggebruikers wordt gevraagd om die bijkomende maatregelen strikt na te leven en voldoende respectvol te zijn in het verkeer.