Wegenwerken op Leuvensesteenweg: versmalde rijstroken

Wegenwerken op Leuvensesteenweg: versmalde rijstroken

Vanaf 15 maart start een nieuwe fase in de werken voor de aanleg van het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Tangent en de constructie van de Fietspuzzel. Omdat het wegdek van de Leuvensesteenweg met 1,5m verlaagd wordt, is het noodzakelijk om stabiliteitswerken uit te voeren. Die werken zullen een belangrijke impact hebben op het gemotoriseerd verkeer. De doorgang blijft behouden, maar voor doorgaand zwaar verkeer is het wel raadzaam een alternatieve route te volgen. Tegelijk legt men op 15 maart nieuwe asfalt aan op het weggedeelte naast de werfzone, waardoor men die zondag tussen 9u en 15u vanuit de Leuvensesteenweg Mechelen niet kan binnen rijden.

De Fietspuzzel is een cruciaal onderdeel van de conflictvrije fietsverbinding die momenteel aangelegd wordt tussen Brusselsesteeenweg en Douaneplein. Om de hellingsgraad op deze Fietspuzzel zo laag mogelijk te houden, is het noodzakelijk het wegdek van de Leuvensesteenweg met 1,5m te verlagen. Tot op die diepte uitgraven kan alleen als er stabiliteitswerken gebeuren in de vorm van betonnen keermuren. Met de constructie ervan wordt op maandag 16 maart een aanvang genomen. De aannemer zet de modernste technieken in, om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken en tegelijk de stabiliteit van de woningen optimaal te garanderen.

De Fietspuzzel is een cruciaal onderdeel van de conflictvrije fietsverbinding die momenteel aangelegd wordt tussen Brusselsesteeenweg en Douaneplein.

Toekomstbeelden: Leuvensesteenweg / Arsenaal: de fietspuzzel

Toekomstbeeld Fietspuzzel

Om de hellingsgraad op deze Fietspuzzel zo laag mogelijk te houden, is het noodzakelijk het wegdek van de Leuvensesteenweg met 1,5m te verlagen. Tot op die diepte uitgraven kan alleen als er stabiliteitswerken gebeuren in de vorm van betonnen keermuren. Met de constructie ervan wordt op maandag 16 maart een aanvang genomen. De aannemer zet de modernste technieken in, om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken en tegelijk de stabiliteit van de woningen optimaal te garanderen.

Bouwmethode groutkolommen

Bouwmethode secanspalen

De werken starten aan de kant van de even huisnummers en vermits er met zware machines moet gewerkt worden, is er een uitgebreide werfzone noodzakelijk. Dat heeft een belangrijke impact op de overblijvende ruimte voor het verkeer. Voetgangers en fietsers houden een zo breed mogelijke doorgang aan de kant van de Wagonstraat, een situatie die zich nu al voordoet. Maar voor het gemotoriseerde verkeer wordt de beschikbare breedte minimaal. Toch is het Team Minder erin geslaagd om verkeer in beide richtingen te behouden, zij het over versmalde rijstroken. Vrachtwagens en bussen kunnen er elkaar kruisen mits inachtneming van de nodige voorzichtigheid. Daarom ook is er een snelheidsbeperking tot 30km/u van kracht en er worden waarschuwingsborden geplaatst.

Voor zwaar verkeer dat niet in de onmiddellijke omgeving moet zijn, wordt een alternatieve route aangeraden. Die loopt via de E19 met afrit Mechelen-Zuid en de Trianonlaan in Schiplaken. Uitgebreide signalisatie is voorzien.

Voor leveringen aan bedrijven op en langs de Leuvensesteenweg blijft de doorgang evenwel behouden. Ook voor de bussen van De Lijn verandert er niets.