Werven stationsproject aangepast aan schoolstart

Colomalaan aangepast aan schoolstart

Werven stationsproject aangepast aan schoolstart

Om de toevloed aan voetgangers en fietsers bij de schoolstart zo goed mogelijk op te vangen, is er op verschillende werven van het stationsproject de voorbije weken intensief gewerkt. Dat is zowel het geval voor het station zelf als op de Colomalaan.

Sinds de opening van de Tangent begin juli werd de Colomalaan afgesloten voor alle verkeer. Voor de auto’s wordt dat een permanente situatie, maar niet voor voetgangers en fietsers. Die krijgen daar op termijn een parkgebied met een extra breed voet- en fietspad en ook tal van recreatieve mogelijkheden. Voor de voetgangers – en dan vooral voor de schoolgaande jeugd – is er tegen de schoolstart 1 september een voorlopige doorgang gemaakt. Momenteel is het nog aangelegd in gravel, maar de definitieve verharding is nog een kwestie van enkele weken. De fietsers moeten nog tot minstens 15 september wachten vooraleer ze van de Colomalaan gebruik kunnen maken. Voor hen is er voorlopig een omleiding via Tervuursesteenweg en Stenenmolenstraat voorzien.

Ook de toegang tot het station wordt in sneltempo schoolklaar gemaakt. Begin augustus werd de toegang vanuit de Stationsstraat enkele meters verlegd via een tijdelijk pad tot aan de perrons. Momenteel wordt alles klaargemaakt om tegen 1 september enkele loopbruggen te leggen, waardoor de vroegere toegang opnieuw in gebruik kan genomen worden. Die loopbruggen voldoen aan alle veiligheids- en comforteisen. Volgende week wordt ook werk gemaakt van een tweede toegang tot perron 3. Door de werken was er alleen een toegang via de kant Brussel, maar nu wordt ook aan de kant Antwerpen een nieuwe trap voorzien. Ook de stationsingang via de Arsenaalzijde blijft uiteraard vlot toegankelijk.