Wijziging verkeerssituatie Colomabrug

Wijziging verkeerssituatie Colomabrug

 

10/07/2015-  De moeilijkheden die zich al geruime tijd voordoen op en rond de Colomabrug, leiden tot een chaotische en gevaarlijke verkeerssituatie. Op vraag van de stad Mechelen en in overleg met de politie en met de verkeersdeskundigen van de Vlaamse overheid, worden extra veiligheidsmaatregelen genomen.

De omgeving van de Colomabrug wordt zo snel mogelijk omgevormd tot een Zone 30 en er komen snelheidsremmende maatregelen. Dat maakt het mogelijk om de verkeerslichten aan het Colomaplein en de Hanswijkvaart ook overdag op knipperstand te zetten. Daardoor kan de verkeersdoorstroming vlotter verlopen. 

In augustus werden structurele maatregelen uitgevoerd, die het voor voetgangers en fietsers duidelijk moet maken waar ze zo veilig mogelijk kunnen stappen en rijden.

We zijn er ons van bewust dat iedere nieuwe situatie aanpassing vergt. Daarom volgen wij de situatie dagelijks op en zullen bijsturen wanneer dit noodzakelijk is. Tot 15 oktober blijft deze proefopstelling van kracht. Na deze periode wordt de situatie uitgebreid geëvalueerd.

Tegelijk wordt aan alle weggebruikers uitdrukkelijk gevraagd om de verkeersreglementen volledig te respecteren. Alleen op die manier kan de veiligheid op dit drukke verkeersknooppunt gegarandeerd blijven. De werken aan de stationsomgeving zullen immers nog enkele jaren duren en brengen extra werfverkeer met zich mee. Daarom ook zal de politie blijvend toezicht houden.

 

 

Deze luchtfoto van de Colomabrug dateert uit 2009 (c) Google earth

Achter ons ligt de Colomalaan en rechts de Tervuursesteenweg.

Zicht richting Hanswijkvaart.

Zicht vanop de Colomabrug richting Hanswijkvaart