Moeilijke doorstroming op N15: fase 0

Moeilijke doorstroming op N15: fase 0

5/08/2019- Om de aansluiting van de nieuwe Tangent op de N15 mogelijk te maken, start de aannemer van het stationsproject volgende week met voorbereidende werken. Daardoor wordt het aantal rijvakken in de richting van de stad teruggebracht van twee tot één. Ook de toegang tot de parallelweg naar de Nekkersite wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de verkeerslichten aan de Plattebeekstraat.

Met het einde van het bouwverlof start ook een nieuwe fase in het stationsproject Mechelen in Beweging. Die fase omvat de afwerking van de Tangent – de nieuwe verbindingsweg tussen Brusselsesteenweg en Douaneplein – en de bouw van de nieuwe fietsinfrastructuur. Om dat mogelijk te maken, moeten op de N15 op het gedeelte tussen het Hoogstratenplein en de Nekkerhal nutsleidingen verlegd worden. Het voetpad en fietspad aan de kant van de Afleidingsdijle worden opgebroken en voetgangers en fietsers worden over een beveiligd gedeelte van de rechterrijstrook geleid. Voor het autoverkeer blijft nog maar één rijstrook in de richting van de stad beschikbaar. Dit heeft een verminderde doorstroming tot gevolg

Ook aan de kant van het Douaneplein worden de activiteiten hervat en komt er een grote werfzone. Daardoor wordt de toegang tot de parallelweg langsheen de N15 onderbroken. Automobilisten die de schaatsbaan, het bioscoopcomplex of het sportpark De Nekker willen bereiken, moeten doorrijden tot aan de verkeerslichten met de Plattebeekstraat en dan via de parallelweg terugrijden in de richting van de stad. Voor voetgangers en fietsers blijft een rechtstreekse doorgang beschikbaar. Dit heeft ook tot gevolg dat de parkeerplaatsen langsheen de parallelweg en de spoorwegberm verdwijnen. De gratis randparking aan het Douaneplein blijft wel behouden.

Door werken is ook de halte van de shoppingshuttle verzet naar de parking zelf, op het grasveld ter hoogte van de voetgangersdoorgang tussen de parking en de parallelweg. Om de parking met de auto te bereiken moet je aan de verkeerslichten met de Plattebeekstraat via de parallelweg terugrijden in de richting van de stad. 

Deze regeling treedt in voege vanaf maandag 5 augustus en blijft minstens tot het eind van dit jaar behouden.