Wegenwerken aan de Brusselsesteenweg

Wegenwerken aan de Brusselsesteenweg

Start fase 1: 1 oktober 2019

Einde fase 1: 20 januari 2020

Werken: Vanaf de Brusselsesteenweg zal de toekomstige Tangent een bocht maken onder de spoorlijnen richting Brussel en een aansluiting maken op de Jubellaan. Voor fietsers en voetgangers komen er nieuwe paden en een nieuwe brug over de Brusselsesteenweg.

Impact: Op de Brusselsesteenweg, ter hoogte van de Kruisbaan, vindt een asverschuiving plaats. De twee rijstroken in beide richtingen blijven behouden, maar worden wel smaller. De snelheid wordt er beperkt tot 50km/u.

Voor voetgangers en fietsers aan de kant van de Kruisbaan verandert er niets, aan de overzijde wordt een tijdelijk fietspad en voetpad aangelegd dat afgeschermd is van het gemotoriseerde verkeer. Er verdwijnen ook parkeerplaatsen langsheen de Brusselsesteenweg.