Drie werven op de Leuvensesteenweg

Drie werven op de Leuvensesteenweg

De volgende maanden vinden op de Leuvensesteenweg en in de onmiddellijke buurt ervan belangrijke wegeniswerken plaats. Het gaat om werken in opdracht van het stationsproject, van het Agentschap Wegen en Verkeer en van spoorwegbeheerder Infrabel. Vanuit het communicatieteam van Mechelen in Beweging brengen we het volledige overzicht:

Niet goed leesbaar? Open hem hier.

Vernieuwing fietspaden en bushaltes

Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf augustus de fietspaden en de bushaltes op de Leuvensesteenweg. Van 3 augustus tot 10 september is de zone tussen Raghenoplein en Motstraat aan de beurt. Tijdens de eerste twee à drie weken van deze fase werken we aan de zijde richting Mechelen, kant Smisstraat. Tijdens de volgende twee à drie weken werken we aan de overzijde, rijrichting Leuven.

Van 13 september tot midden oktober werkt AWV vanaf de Stationsberg tot net voorbij Planckendael. In deze zone is eerst de rijrichting Leuven aan de beurt, kant Planckendael, en vervolgens de rijrichting Mechelen, kant Muizen.

In elke zone werken we steeds eerst aan de ene zijde en vervolgens aan de andere zijde van de weg. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren, nemen we één rijstrook in. Dat betekent dat er één rijstrook overblijft voor het verkeer en dat er enkelrichtingsverkeer zal gelden ter hoogte van de werfzone van Mechelen naar Leuven (staduitwaarts). Het verkeer in de andere richting, richting Mechelen, volgt een omleiding vanaf de Trianonlaan (N267) langs domein Hofstade naar de E19. Op de Leuvensesteenweg waar niet gewerkt wordt, blijft lokaal verkeer in twee richtingen mogelijk. Fietsers rijden in beide richtingen op het fietspad aan de overkant van de weg, waar niet gewerkt wordt.

Tijdens de werken zijn de inritten en garages van woningen aan de kant van de weg waar gewerkt wordt niet bereikbaar met de wagen. Te voet kan u natuurlijk steeds uw woning bereiken. Plaats uw auto tijdig buiten de werfzone, zodat u niet ingesloten raakt.

Bedrijven en handelszaken houden we maximaal bereikbaar. Zij krijgen zoveel als mogelijk een tijdelijke oprit in steenslag. Toch moeten ook zij rekening houden dat er korte onderbrekingen van telkens maximaal één werkdag zullen zijn. Dit op het moment dat we het oude fietspad voor de oprit uitbreken en op de dag dat we het nieuwe fietspad asfalteren.

De huisvuilophaling blijft doorlopen tijdens de werken volgens de planning in de ophaalkalender. Wel zal de ophaling in een aantal straten vroeger op de dag gebeuren dan gebruikelijk. Daarom zet u uw afval best de avond voordien al buiten.

Wijzigingen bij De Lijn:

Ook De Lijn moet haar dienstregeling noodgedwongen aanpassen. Van 3 augustus tot 10 september valt Lijn 3 helemaal weg. Op vertoon van hun busabonnement kunnen reizigers wel gratis de trein nemen tussen de stations Muizen en Mechelen. De bussen tussen Mechelen en Leuven hebben in die periode hun halteplaats aan de Arsenaalzijde van het station. De haltes tussen Raghenoplein en Motstraat vallen daardoor weg. Van 13 september tot half oktober rijden de bussen van Mechelen naar Leuven wel gewoon over de Leuvensesteenweg, maar van Leuven naar Mechelen volgen ze ook de omleiding via de Trianonlaan.

De huisvuilophaling blijft doorlopen tijdens de werken volgens de planning in de ophaalkalender. Wel zal de ophaling in een aantal straten vroeger op de dag gebeuren dan gebruikelijk. Daarom zet u uw afval best de avond voordien al buiten.

Afwerking Fietspuzzel

In het kader van het stationsproject worden er in augustus ook belangrijke werken uitgevoerd aan de Fietspuzzel. De aannemer moet daar het middengedeelte plaatsen en dat kan alleen door de Leuvensesteenweg volledig af te sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dat gebeurt van vrijdag 20 augustus vanaf 20u. tot maandag 23 augustus om 6u. Er worden omleidingen voorzien langsheen de Motstraat en de Trianonlaan. Alle woningen en ondernemingen op de Leuvensesteenweg blijven bereikbaar, maar de Leuvensesteenweg wordt wel doodlopend ter hoogte van de Wagonstraat. Tussen de Wagonstraat en de Motstraat kan lokaal verkeer dus in twee richtingen. Voor fietsers en voetgangers blijft een veilige doorgang voorzien op een deel van de Fietspuzzel.

Spoorbrug Smisstraat

Infrabel wil de spoorbrug aan de Smisstraat vervangen door een nieuw exemplaar. Het gaat om hetzelfde ontwerp als de Ronaldobrug, die recent in gebruik werd genomen. De oude brug aan de Smisstraat zal al in augustus worden afgebroken, nadien wordt de nieuwe ter plaatse gebouwd en ingereden in november 2021. Na de plaatsing van de brug zijn nog verdere wegenis- en grondwerken nodig, waarbij de uiteindelijke ingebruikname verwacht wordt in februari 2022.

De werken vinden vooral overdag plaats. Tijdens de weekends van 14-15 en 21-22 augustus en 13-14 en 20-21 november wordt er ononderbroken gewerkt (24h/24h). Deze werken kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen.

Tijdens deze werken is er vanaf 13 augustus over deze brug helemaal geen verkeer mogelijk, ook niet voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen wel via Hanswijk de Bercht en het Dijlepad de verbinding maken tussen Muizen-Dorp en Mechelen-Centrum. Voor gemotoriseerd verkeer is dat alleen mogelijk via de nieuwe Ronaldobrug aan de Stationsberg. Langs deze brug is ook het recyclagepark op Hanswijk de Bercht bereikbaar.

 

Deze werken worden ook aangekondigd op www.wegenenverkeer.be/mechelen en op www.infrabel.be.

Voor verdere informatie kunt u steeds terecht bij het Communicatieteam van Mechelen in Beweging. Per mail via info@mecheleninbeweging.be en tijdens kantooruren ook telefonisch op 0492 25 55 17. En op de website van het project: www.mecheleninbeweging.be

Voor specifieke vragen over de werken van Infrabel in de Smisstraat, kunt u terecht op www.infrabel.be of per mail via contact@infrabel.be.

Voor vragen over de busregeling kan je terecht bij www.delijn.be 

 

 

 

 

.