Leuvensesteenweg wordt tijdelijk enkelrichting

eind augustus tijdelijk Leuvensesteenweg enkelrichting

Leuvensesteenweg wordt tijdelijk enkelrichting

Omdat er ingrijpende werken aan de nutsleidingen nodig zijn op de Leuvensesteenweg, wordt het gemotoriseerde verkeer op deze belangrijke invalsweg de laatste twee weken van augustus beperkt tot verkeer dat de stad uit moet. Wie Mechelen binnen wil rijden, zal via Schiplaken en Hofstade omgeleid worden. Voor voetgangers en fietsers blijft een veilige doorgang bestaan en is er ook de extra mogelijkheid langs het Dijlepad. De Lijn past haar dienstregeling aan.

Aan het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de toekomstige Tangent wordt momenteel volop gewerkt. De draagstructuur van de Fietspuzzel is al duidelijk zichtbaar en ook de keermuren krijgen langs beide zijden vorm. Dat brengt relatief weinig problemen met zich mee. Maar op het gedeelte van de Leuvensesteenweg tussen de spoorwegbruggen en de Wagonstraat wordt het niveau van het wegdek verlaagd, waardoor rioleringswerken en grondige aanpassingen aan de nutsleidingen noodzakelijk zijn.

Daardoor wordt het onmogelijk er gemotoriseerd verkeer in twee richtingen toe te laten. Van 17 tot 31 augustus zal er dan ook alleen verkeer mogelijk zijn vanuit Mechelen in de richting van Leuven. Het Team Minder Hinder van het stationsproject Mechelen in Beweging opteert voor deze richting om de Mechelse hulpdiensten toe te laten hun interventies zo snel mogelijk uit te voeren.

Verkeer dat vanuit de richting Leuven naar Mechelen wil, zal vanaf het kruispunt Trianon omgeleid worden in de richting van Schiplaken en Hofstade, om zo langs de E19 Mechelen te bereiken. Op het hele traject wordt de route met verkeersborden verduidelijkt. Een alternatieve route via Motstraat en Jubellaan is niet mogelijk, omdat de Colomabrug nog geruime tijd buiten gebruik is.

Belangrijk is wel dat de woningen, winkels en ondernemingen langsheen de Leuvensesteenweg, de wijk Arsenaal en het bedrijvenpark Ragheno bereikbaar blijven. Alleen de doorgang op het beperkte gedeelte tussen Wagonstraat en Raghenoplein is onmogelijk.

Hoewel de Leuvensesteenweg in beide richtingen open blijft voor voetgangers en fietsers, krijgen ook zij te maken met deze ingrijpende werken. Daarom werd binnen het stationsproject beslist om de nieuwe verbinding Leuvensesteenweg – Wagonstraat – Dijlepad sneller dan gepland uit te voeren. Het brede fiets- en voetpad werd de eerste week van augustus opengesteld, zodat een alternatief beschikbaar is.

Ook De Lijn past haar dienstregeling voor de bussen 284 en 285 aan vanaf maandag 17/8 tot en met 31/8. De halteplaats in de Stationsstraat verschuift naar de achterkant van het station, op de halte van de bussen voor Planckendael. Via de Bautersemstraat, Motstraat en Dellingstraat bereikt men de Leuvensesteenweg. In de richting van Mechelen wordt een tijdelijke halte voorzien in de Motstraat, voor de richting Leuven in de Dellingstraat. De haltes op het Kardinaal Mercierplein en op de Leuvensesteenweg tussen Raghenoplein en Motstraat worden dan tijdelijk niet meer bediend. Ook de lijn 3 tussen Mechelen en Muizen rijdt in deze periode niet. Meer info op www.delijn.be