Perron 1 & 2 in volle opbouw

grond- en funderingswerken perron 1 en 2 Mechelen station

Perron 1 & 2 in volle opbouw

Sinds de afbraak van het station begin 2022 is de aannemer gestart met de bouw van de 2 eerste sporen en perrons van het nieuwe station. In 2024 verschijnt er, net als aan de Arsenaalzijde, een prachtige luifel boven perron 1 en 2. Maar de grond- en funderingswerken gingen niet zonder slag of stoot. De ondergrond wordt eerst op de aanwezigheid van ondergrondse obstakels gescand. Dat zijn geen waardevolle vondsten, wel afval van het vorige station zoals muren, wapeningsstaven en hout. De grond wordt ter plaatse gezeefd en afgevoerd. Eens op diepte wordt een fundering van grindpalen aangebracht.

grond- en funderingswerken perron 1 en 2 Mechelen station

Tegen eind volgend jaar moet de gevel aan de stadszijde van het station klaar zijn. Dat is belangrijk om het project zichtbaar te houden. Het stationsplein is een poort naar onze stad. De transparante stationsbogen geven ook een idee van het toekomstige plein, zowel in voorlopige als later in definitieve aanleg.

Aan de kant Antwerpen valt al wel een glimp van het toekomstige perron 1 waar te nemen. Bovenop het betonnen bufferbekken vlechten de werfarbeiders momenteel de wapening voor het perron. Hieronder bevindt zich het bufferbekken waarin het regenwater, afkomstig van de luifel wordt opgevangen. Dit hemelwater zal worden gerecupereerd om o.a. de binnentuin van de stationsplaza van water te voorzien en voor het sanitair.