Tangent open = Colomabrug- en laan dicht voor autoverkeer

Geen gemotoriseerd verkeer meer over de Colomabrug.

Tangent open = Colomabrug- en laan dicht voor autoverkeer

Met de openstelling van de Tangent (vermoedelijk op 4 juli) is een belangrijke mijlpaal in het stationsproject gerealiseerd. Deze nieuwe verbindingsweg tussen Brusselsesteenweg en Douaneplein zal niet alleen het doorgaand verkeer van de stadsvesten weghouden, maar ook uit de omgeving van Coloma. Heel wat autoverkeer tussen Leuvensesteenweg en E19 Mechelen Zuid kiest immers voor het traject Motstraat – Hanswijkvaart – Colomalaan – Jubellaan.

Gedaan met chaotische toestanden op de Colomabrug, waar elke dag enkele duizenden voetgangers en fietsers geconfronteerd worden met doorgaand autoverkeer. Gedaan ook met gevaarlijke toestanden op de Colomalaan, waar kleuters en lagereschoolkinderen druk gemotoriseerd verkeer moeten trotseren.Want meteen met het openstellen van de Tangent worden zowel de Colomabrug als de Colomalaan autovrij. Al het gemotoriseerde verkeer wordt dan onder de Leuvense Vaart geleid en moet dus ook nooit meer wachten door het scheepvaartverkeer.

IMPACT IN DE WIJK

Dat houdt wel een wijziging van het autoverkeer in uw wijk in. De Tervuursesteenweg kan dan alleen bereikt worden via de Jubellaan. Dat zal een gewijzigde situatie met zich meebrengen in de verbindingsstraten tussen Jubellaan en de Tervuursesteenweg, maar speciaal daarvoor werden de voorbije jaren en maanden al flankerende maatregelen genomen. Bovendien daalt de verkeersdrukte tussen uw wijk en de binnenstad gevoelig, waardoor het ook gemakkelijker en vooral veiliger wordt om te fietsen. Zeker met de nieuwe fietsinfrastructuur, die vanaf de Jubellaan conflictvrij naar de Arsenaalzijde van het station loopt en zo verder naar de Leuvensesteenweg, tot het Douaneplein.

TOEKOMST

De Colomalaan wordt in de loop van dit jaar omgevormd tot een parkgebied waarin alleen voetgangers en fietsers in een groene omgeving toegelaten zijn. Wel komt er vlakbij de Jubellaan een parkeerzone waar zowel de scholen als de sportvereniging gebruik kunnen van maken. Om de wandel- en fietspaden aan te leggen, wordt de Colomalaan van 4 juli tot ongeveer half augustus volledig afgesloten, dus ook voor voetgangers en fietsers. Zij moeten in die periode de Stenenmolenstraat nemen. Dit alles vergt zeker een aanpassingsperiode, maar eens u de nieuwe routes gewoon bent, zal alles opnieuw vlotter en veel veiliger gaan. Uiteraard voorzien we duidelijke signalisatie en een grootschalige informatiecampagne via alle mogelijke kanalen.