Tijdelijke herinrichting rotonde op stationsplein

herinrichting rotonde op stationsplein

Tijdelijke herinrichting rotonde op stationsplein

In de zomer van 2022 opende de Tangent, de nieuwe weg tussen het Douaneplein op de N15 en de op- en afrit E19 Mechelen-Zuid. Hierdoor daalde de verkeersdruk in de stationswijk. En dat biedt kansen voor een kwalitatieve inrichting en meer beleving in de wijk. In afwachting van de vernieuwing van het station in 2027-2028 krijgen de Hendrik Consciencestraat, Van Kerckhovenstraat, Leopoldstraat en Colomastraat vanaf eind 2022 een tussentijdse vernieuwing.

Na aanpassingen aan de hoek van de Hendrik Conscience- en de Stationsstraat en de vernieuwing van de Van Kerckhovenstraat eind vorig jaar, is nu de rotonde op het Koning Albertplein zelf aan de beurt. Op dinsdag 17 januari start aannemer D’Hollander aan de werken, die naar verwachting twee weken zullen duren.

 

Herinrichting rotonde

De rotonde wordt afgesloten tussen de Leopoldstraat en de Hendrik Consciencestraat en de verhoogde gedeeltes in aanloop van de brug, worden weggenomen. Met het wegnemen van de verhoogde gedeeltes, verdwijnt ook de oversteekplaats voor voetgangers waardoor dat voetgangers via de zebrapaden van de Leopoldstraat en de Hendrik Consciencestraat naar het station moeten stappen. Fietsers rijden nog altijd rechts van de brug naar de fietsenstalling of vervolgen hun weg onder de brug via de Stationsstraat.

Schepen van openbare werken Patrick Princen vertelt: “Op verkeersvlak is de belangrijkste wijziging in deze fase het afsluiten van de doorgang tussen de Leopoldstraat en de Hendrik Consciencestraat. Dit betekent dat autoverkeer vanuit de Leopoldstraat nog wel naar de Postzegelbrug, de Stationsstraat of de Consciencestraat kan, maar dat je vanaf het Postzegelviaduct niet meer rechtstreeks naar de Leopoldstraat kunt rijden. Op de plaats van de afsluiting komt fiets- en voetgangersinfrastructuur, de overige ruimte wordt onthard en in de lente aangeplant.”

Later dit voorjaar worden ook nog nieuwe busperrons op het plein aangelegd en wordt de verbinding tussen de Postzegelbrug en de Leopoldstraat vernieuwd.

 

Omliggende straten

Na de herinrichting van de rotonde is het de beurt aan de omliggende straten, waarvan de Leopoldstraat als eerste wordt aangepakt. Het ontwerp voor de tijdelijke vernieuwing van deze straten focust op een verkeersveiligere inrichting voor alle weggebruikers. Zo krijgen de fietsers aan beide zijden een fietspad zodat ze in de toekomst ook stadsinwaarts kunnen fietsen. Waar het kan, wordt er ook meer groen in de straat aangebracht. Naast deze aanpassingen, zal er ook een verandering komen in de circulatie voor zowel auto’s, bussen als fietsers. Dat zal als eerste het geval zijn in de Leopoldstraat vanaf de lente van dit jaar.

De Leopoldstraat wordt in de definitieve circulatie een tweerichtingsstraat voor zowel auto- als fietsverkeer, inclusief parkeerstroken langs beide kanten. De Hendrik Consciencestraat krijgt een busstrook in beide richtingen en plaatselijk autoverkeer kan daar in één richting naar de Vesten. Ook fietsers kunnen langs twee fietsstroken beide richtingen op. De Colomastraat, ooit een straat voor doorgaand verkeer richting E19, wordt een doodlopende straat met in- en uitrit via de Leopoldstraat. “Bewoners kunnen een tegeltuin aanvragen, zodat we hier samen een aangename, groene woonstraat creëren”, besluit schepen Princen.