Verkeerslichten als proefopstelling op Leuvensesteenweg

Verkeerslichten als proefopstelling op Leuvensesteenweg

Dit voorjaar start een nieuwe fase op het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de toekomstige tangent. De werfzone verschuift dan van de kant station naar de kant Douaneplein. Het gemotoriseerde verkeer rijdt daarbij in een open sleuf met aan de ene kant een betonmuur en aan de andere kant een stalen keerwand. In principe is de breedte net genoeg om normaal verkeer in beide richtingen mogelijk te maken. Mocht dat toch een onveilige situatie opleveren, moet men mogelijk overgaan tot alternerend verkeer over één brede rijstrook. Daarom werd vandaag (woensdag) een proefopstelling geplaatst met tijdelijke verkeerslichten. De situatie werd de hele dag gemonitord en de resultaten zullen zo snel mogelijk geëvalueerd worden. Het is zoals steeds de bedoeling de hinder zoveel mogelijk te beperken en het alternerend verkeer alleen toe te passen wanneer het echt nodig is. Voor voetgangers en fietsers had deze proefopstelling geen enkel gevolg. Ook in een latere fase zullen zij steeds in beide richtingen door kunnen.

default