Voor het eerst onder de Vaart tijdens Groot Werfbezoek IV

Voor het eerst onder de Vaart tijdens Groot Werfbezoek IV

22/10/2016- Burgemeester Bart Somers kreeg de eer om als eerste via de Tangenttunnel onder de Leuvense Vaart door te stappen. Na hem volgden nog 750 andere Mechelaars, die met veel enthousiasme deelnamen aan het vierde Grote Werfbezoek van het stationsproject Mechelen in Beweging. Zij konden zondag kennis maken met de impressionante werken, waarbij ze de 750m lange tunnel van Colomalaan tot Leuvensesteenweg doorkruisten en de stationsparking die plaats zal bieden aan 2.000 wagens. Alle bezoekers spraken vol lof over de ‘werf van de eeuw’, zowel wat de gecoördineerde aanpak van de werken betreft als over de inspanningen die geleverd worden om de onvermijdelijke hinder tot een minimum te beperken.

Burgemeester Bart Somers stapt als eerste door de Tangenttunnel

Werfbezoek ter hoogte van de Arsenaaltunnel

De meest unieke plek van dit Groot Werfbezoek: het gat waar de twee tunnelhelften onder de Leuvense Vaart samenkomen

Bezoekers kijken in de richting van de Leuvensesteenweg. Voor ons zien we de ingang van de Tangenttunnel aan het station

De ondergrondse parking zal 2,5 meter hoog zijn

Bezoekers bekijken vanuit de ondergrondse parking de helicoïdalen (ofwel daar waar de auto’s van niveau kunnen stijgen en dalen)

Bezoekers lopen door de ondergrondse parking tegen de Centrale Werkplaatsen

Vooraleer de bezoekers de werf op gaan, krijgen ze een inleiding van het stationsproject

Er werden massaal veel ‘werfie’s’ genomen

Bezoekers lopen door de Tangent ter hoogte van de toekomstige kiss & ride aan het station

Bezoekers lopen in de richting van de Leuvensesteenweg. Voor zich zien ze de 12 meter hoge V-kolommen vereizen.

Aan de Leuvense Vaart verandert er in de toekomst heel wat. Een stadsgids licht toe.