Herindeling stationsplein door afbraak station

Herindeling stationsplein door afbraak station

WAT EN WAAROM?

In maart start een nieuwe fase in het stationsproject: de vernieuwing van de perrons 1 en 2, samen met de afbraak van de constructies langsheen de vroegere fietsenstallingen. Later dit jaar gaat het huidige stationsgebouw tegen de vlakte.

Om de aannemer voldoende werfzone te bezorgen, dringen zich enkele herschikkingen op:

IMPACT EN TIMING:

  • Het grootste deel van de fietsenstallingen zijn al verplaatst naar de kant van de Postzegelbrug, maar er komen ook enkele nieuwe fietsenstallingen naast de huidige parkeerzone tussen het busstation en de kantoren van Mondelez.  Die parkeerzone wordt omgevormd tot Kiss & Ride en Cambioplaatsen.
  • De taxi’s krijgen ook een nieuwe standplaats. Zij verhuizen van de stationskant naar de stadskant van het busstation. Enkele taxi’s vinden ook een plaatsje op het Koning Albertplein. Op de plaats waar nu de taxi’s staan, komt een voetpad, parallel aan het huidige fietspad, maar dan wel aan de straatzijde. Het parkeergedeelte van de Stationsstraat tussen Koning Albertplein en de Coxiestraat verandert eveneens van functie. Voor de Friends worden parkeerplaatsen voor andersvaliden voorbehouden, daarachter komen taxi’s en het laatste stuk blijft voorbehouden voor de bussen van De Lijn.
  • Voor de bussen verandert trouwens ook een en ander. Het grote busstation blijft ongewijzigd, maar de twee bushaltes aan de stadszijde van de rotonde verdwijnen en verhuizen naar de Leopoldstraat. Het gedeelte van de Leopoldstraat tussen Koning Albertplein en Van Kerckhovenstraat wordt volledig voorbehouden voor bussen. Ook de bufferzone voor bussen die zich momenteel tussen de Leuvense Vaart en het oude stationsgebouw bevindt verdwijnt.
  • Auto’s: van de grote lus Leopoldstraat – Stationsstraat – Leuvense Vaart – Stationsstraat die momenteel nog bestaat, blijft alleen het deel Leopoldstraat – Leuvense Vaart bestaan. Wegrijden gebeurt langs de Vaartdijk (fietsstraat) waar de rijrichting omgedraaid is.

Maandag 1 maart wordt de nieuwe belijning en signalisatie aangebracht. Daarna gaat deze regeling effectief in.

Ons Team Minder Hinder ziet er nauwgezet op toe dat alle afspraken met de aannemer gerespecteerd worden, wat een minimum aan hinder zou moeten opleveren. Maar lawaai, stof en trillingen zuilen onvermijdelijk deel uitmaken van het alledaagse leven. Waarvoor onze excuses.

Fietsenstalling werd afgebroken door aannemer Van Loo

De werfzone werd uitgebreid in de stationstraat.