Actie weesfietsen aan het Mechels station

Actie weesfietsen aan het Mechels station

Volgend voorjaar start de afbraak van het huidige stationsgebouw aan de stadskant. Nu de sporen en perrons 11 en 12 in gebruik genomen werden, kunnen de sporen 1 en 2 buiten gebruik worden gesteld. Dat betekent evenwel ook dat de fietsenstallingen langsheen de Stationsstraat in januari  een nieuwe plaats moeten krijgen. Daarom start Mechelen in Beweging in nauwe samenwerking met de NMBS, Fietspunt, de stadsdiensten en de politie een grootschalige Actie Weesfietsen. Vanaf nu zullen alle tweewielers in deze fietsenstallingen geregeld gecontroleerd worden. Fietsen die duidelijk niet meer bruikbaar zijn, worden weggehaald.

In een latere fase zullen alle fietsen gelabeld worden, om na te gaan of ze nog gebruikt worden. De fietsen die men uiteindelijk verwijdert, worden met zorg behandeld en overgebracht naar een tijdelijk onderkomen waar de eigenaars ze nog binnen een redelijke termijn kunnen ophalen.
Het ontruimen van de fietsenstallingen in de Stationsstraat verloopt in twee fases. Tegen 10 januari moet de kant aan de Leuvense vaart ontruimd zijn, tegen 17 januari de kant aan het Raghenoplein.

De voorbije jaren is het aantal stelplaatsen voor fietsen aan het station uitgebreid tot 2.500. Dat gebeurde ook aan de Arsenaalzijde van het station, waar nog heel wat plaats is. Deze fietsenstalling is vlot bereikbaar via de Hanswijkvaart en geeft rechtstreeks toegang tot het station.

Voor occasionele gebruikers staan ook de Blue Bike deelfietsen ter beschikking.