Actie weesfietsen aan het Mechels station

Actie weesfietsen aan het Mechels station

Dit voorjaar start de afbraak van het huidige stationsgebouw aan de stadskant. Nu de sporen en perrons 11 en 12 in gebruik genomen werden, kunnen de sporen 1 en 2 buiten gebruik worden gesteld. Dat betekent evenwel ook dat de fietsenstallingen langsheen de Stationsstraat in januari  een nieuwe plaats moeten krijgen. Daarom start Mechelen in Beweging in nauwe samenwerking met de NMBS, Fietspunt, de stadsdiensten en de politie een grootschalige Actie Weesfietsen. Alle fietsen die duidelijk niet meer bruikbaar zijn, worden weggehaald.

Ben je je fiets kwijt? Contacteer dan Fietspunt op het stationsplein. Zij bewaren de weesfietsen drie maanden en bezorgen hem terug aan de rechtvaardige eigenaar.

De fietsenstallingen die aan de voorkant verdwenen zijn, werden verplaatst en uitgebreid naar drie locaties:

  1. naar de Postzegelbrug,
  2. naast het kantoorgebouw van Mondolez en
  3. naar de Arsenaalzijde (achterkant) van het station. De voorbije jaren is het aantal stelplaatsen voor fietsen aan het station uitgebreid tot 2.500. Dat gebeurde ook aan de Arsenaalzijde van het station, waar nog heel wat plaats is. Deze fietsenstalling is vlot bereikbaar via de Hanswijkvaart en geeft rechtstreeks toegang tot het station:

Fietsenstalling Mondolez:

 

Voor occasionele gebruikers staan ook de Blue Bike deelfietsen ter beschikking.