Vooruitblik: wat doet het stationsproject in 2023?

Wat staat er te gebeuren binnen het stationsproject in 2023?

Vooruitblik: wat doet het stationsproject in 2023?

Het stationsproject is goed op dreef. Het oude stationsgebouw is afgebroken, het nieuwe staat in de steigers. Maar om de toegang voor de bus- en treinreizigers én voor alle voorbijgangers vlot en veilig te laten verlopen, wordt het stationsplein tijdelijk heraangelegd. Tegelijk vormen we de mobiliteitsstromen om in de Consciencestraat en de Leopoldstraat. Dankzij de ingebruikname van de Tangent is het op het Koning Albertplein namelijk helemaal niet zo druk meer.

Aan de Arsenaalzijde van het station heb je al een duidelijk beeld van hoe het station er ook aan de stadszijde zal uitzien. Een slanke gevel, een prachtige boogstructuur, een doorzichtige constructie met een combinatie van grote glaspartijen en duurzame kunststofpanelen. Copy paste wat het uitzicht betreft, maar de bouw ervan is iets ingewikkelder. In de eerste plaats zijn de sporen 1 en 2 uit dienst genomen. Gelukkig heeft dit geen invloed op de dienstregeling en kunnen alle treinen op de as Leuven-Mechelen-Gent haast volgens het boekje blijven rijden.

 

Afbraak Postzegelbrug

Om de nieuwe perrons 1 en 2 aan te leggen en de stationsgevel te bouwen, is er een minimale werfzone nodig. Die werfzone maakt het helaas nodig om enkele verkeersstromen te verleggen. Vooral voor het fietsverkeer zal dat merkbaar zijn. Dat wordt in de Stationsstraat verlegd naar de kant van de Zuidpoort, uiteraard met aandacht voor veilige kruisingen. Er moet ook een vrije ruimte komen tussen de treinsporen en de Postzegelbrug. Die wordt in twee fases afgebroken, zodat we een nieuwe busbrug kunnen bouwen en in een later stadium een platte beweegbare brug voor het lokale autoverkeer.

 

Nieuwe verkeerscirculatie

Met de ingebruikname van de Tangent komt er heel wat minder autoverkeer aan de stadszijde van het station. De Tangent verwerkt op een gemiddelde werkdag niet minder dan 20.000 wagens. Dus geen doorgaand verkeer meer in de Stationsstraat en op de Postzegelbrug. Deze sterke daling van het aantal auto’s maakt het mogelijk om de verkeerscirculatie in de stationswijk te herteken. Bedoeling is om de Leopoldstraat in twee richtingen open te stellen voor gemotoriseerd verkeer en van de Colomastraat een doodlopende straat te maken. De Consciencestraat krijgt dan bussen in beide richtingen, al blijft er lokaal autoverkeer mogelijk van het Koning Albertplein naar het Kardinaal Mercierplein. Deze herinrichtingswerken zijn in november opgestart met de aanpassing van het wegprofiel.

 

Fietsenstallingen

Deze werken binnen het stationsproject brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Om die hinder zoveel mogelijk te beperken, moet niet alleen de aannemer, maar ook alle weggebruikers zich aan de strikte verkeersregels houden. Dat is vooral nodig voor de duizenden fietsers die dagelijks gebruikmaken van het bus- en treinstation. Zij moeten er vooral over waken dat hun fiets reglementair gestald is. Daarvoor wordt in de Stationsstraat extra ruimte voorzien. Als iedereen zich hoffelijk en verantwoordelijk opstelt, mag dat geen probleem zijn.

 

Timing stationsproject

 • 2024
  Perrons 1, 2 en de gevel aan de stadskant zijn klaar
 • 2024
  Start bouw brug voor openbaar vervoer en gedeeltelijke afbraak Postzegelbrug
 • 2026
  Openbare vervoersbrug klaar, start bouw beweegbare brug
 • 2028
  Bovenbouw station en beweegbare brug klaar, start busstation
 • 2030
  Onderbouw station en busstation klaar, definitieve heraanleg omliggende pleinen

(zie ook Algemene timing)