juni 2016

30/06/2016- Een twintigtal specialisten van NS Reizigers - Internationale Logistiek bezocht de werf van Mechelen in Beweging. Voor onze noorderburen is dit project van erg groot belang. De nieuwe spoorinfrastructuur die momenteel wordt aangelegd is niet alleen bedoeld om de snelheid van de Thalys tussen Parijs en Amsterdam te optimaliseren, maar ook de intercity van Brussel naar Den Haag - die in Mechelen stopt - zal hier baat bij hebben. De Nederlanders kregen eerst een inleidende presentatie, waarbij de grote doelstellingen van het project werden toegelicht. Daarna trokken zij onder begeleiding van de studiebureaus Eurostation en TUC Rail naar de werf, om na te gaan hoe het met de werken staat. Die zitten vrijwel op schema. De bezoekers stonden vol bewondering over de gespecialiseerde bouwtechnieken die in Mechelen worden toegepast en waren ook lovend over de aanpak van het Minder Hinder Team en over de communicatiestrategie....

29/06/2016- Werfzone Arsenaal mag dan wel de kleinste site zijn, de ruwbouw van de Spoorbypass en Tangent is afgerond. Naast het trein- en autoinfrastructuur, krijgen ook de fietsers en voetganger een nieuwe verbinding vanaf de fiets-o-strade in Nekkerspoel tot aan de Brusselsesteenweg. Ter hoogte van de kruising Leuvensesteenweg- Tangent komt er een uniek bouwwerk: de Fietspuzzel. De Fietspuzzel zorgt voor een comfortabele en veilige kruising van de Leuvensesteenweg met de Tangent. Dit is voor Vlaanderen een unieke constructie. Dankzij de Fietspuzzel komen er voor voetgangers en fietsers uit de wijk Arsenaal nieuwe rechtstreekse verbindingen met het station en met het Dijlepad. Waar nodig krijgt de Fietspuzzel akoestische panelen om het geluid en de inkijk bij buurtbewoners te beperken. De bouw van de Fietspuzzel gebeurt samen met de afwerking van de Tangent.       INFOAVOND De bewoners van de Wagonstraat en het begin van de Leuvensesteenweg zullen de naaste buren worden van de Fietspuzzel. Zij hebben dan ook veel vragen over de nieuwe bouwwerken. Om op al hun vragen antwoord te geven, organiseerde het Communicatieteam een infoavond op de werfzone Arsenaal. Ook architect Sam Haccour gaf tekst en uitleg. Ben je ook benieuwd naar...

20/06/2016- De Mollestraat heeft sinds kort fietsmarkeringen. Sinds de start van het stationsproject is het verkeer in de Mollestraat erg toegenomen. Heel wat werfverkeer moet immers via deze straat kunnen af- en aanrijden. Al dat auto- en vrachtwerkeer zorgt er soms voor dat de fietser (te) weinig plaats krijgt in de Mollestraat. Deze problematiek werd besproken in het wekelijks overleg 'Minder Hinder'. Daarop werd er fietsmarkering aangebracht. Deze ingreep heeft enkel nut als alle weggebruikers hoffelijk zijn in het verkeer. ...

20160601- In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging moet de aannemer meer dan 1000 m3 beton storten voor de nieuwe spoorverbinding over de Jubellaan. Deze bijzondere grote hoeveelheid moet in één keer gestort worden en dat neemt heel wat tijd in beslag. Daarom zal de eerste betonstort al plaats vinden tijdens de nacht van 2 juni vanaf 2u en, het zal de hele donderdag doorgaan. Een groot deel van de nacht van woensdag op donderdag en donderdag overdag zullen betonmixers af en aan rijden en zal ook een betonpomp in werking zijn. Dat brengt geluidsoverlast met zich mee. Wij verontschuldigen ons voor de hinder.  ...