maart 2023

Op 3 april houden we lenteschoonmaak op het K. Albertplein. Na een sensibiliseringsperiode van drie weken met fietslabels, werfdoeken en online berichtgeving worden de weesfietsen op het stationsplein verwijderd op kosten van de eigenaar. Fietser, hou rekening met de voetgangers Twee werven en tal van verkeersstromen en  horeca. Het hele projectteam buigt zich iedere dag over een enorme ruimtelijke puzzel. Om een vlotte en veilige doorstroming te garanderen, vragen we alle weggebruikers zich aan de strikte verkeersregels te houden. Dat geldt ook voor de duizenden fietsers die dagelijks gebruik maken van het bus- en treinstation. We vragen aan de fietsgebruiker dat hij ook rekening houdt met voetgangers, kinderwagens en minder mobiele mensen. Dit houdt in dat zij hun fiets op een correcte manier stallen. Orde op het plein Om hieraan tegemoet te komen, zorgen we dat er een duidelijk afgebakende zone tegenover het busstation komt waarbinnen fietsen vanaf 3 april moeten gestald worden. Tussen de bomen brengen we belijning aan zodat het duidelijk wordt waar de fiets kan gestald worden. Ook hier wordt gevraagd om deze correct te plaatsen. Wanorde is niet meer aan de orde. Een andere ingreep is de sluiting van ‘Kern 10’ naar de ondergrondse stationsparking. Dat was een verkorte...

Sinds de afbraak van het station begin 2022 is de aannemer gestart met de bouw van de 2 eerste sporen en perrons van het nieuwe station. In 2024 verschijnt er, net als aan de Arsenaalzijde, een prachtige luifel boven perron 1 en 2. Maar de grond- en funderingswerken gingen niet zonder slag of stoot. De ondergrond wordt eerst op de aanwezigheid van ondergrondse obstakels gescand. Dat zijn geen waardevolle vondsten, wel afval van het vorige station zoals muren, wapeningsstaven en hout. De grond wordt ter plaatse gezeefd en afgevoerd. Eens op diepte wordt een fundering van grindpalen aangebracht. Tegen eind volgend jaar moet de gevel aan de stadszijde van het station klaar zijn. Dat is belangrijk om het project zichtbaar te houden. Het stationsplein is een poort naar onze stad. De transparante stationsbogen geven ook een idee van het toekomstige plein, zowel in voorlopige als later in definitieve aanleg. Aan de kant Antwerpen valt al wel een glimp van het toekomstige perron 1 waar te nemen. Bovenop het betonnen bufferbekken vlechten de werfarbeiders momenteel de wapening voor het perron. Hieronder bevindt zich het bufferbekken waarin het regenwater, afkomstig van de luifel wordt opgevangen. Dit hemelwater zal worden gerecupereerd om o.a....