oktober 2016

27/10/2016- NMBS dient binnenkort de aanvraag tot bouwvergunning in voor het nieuwe ontwerp van het station Mechelen. De uiteindelijke realisatie is evenwel nog onder voorbehoud van goedkeuring van het nieuwe meerjareninvesteringsplan. NMBS wil de hele onthaalinfrastructuur van het Mechels station vernieuwen om de reizigers meer comfort te bieden. Zo wordt het hele station volledig overkapt, komen er brede, comfortabele perrons die optimaal toegankelijk zijn dankzij trappen, roltrappen en liften. De gelijkvloerse ruimte van het stationsgebouw wordt volledig opengewerkt om een doorwaardbaarheid te creëren en er een aangename verblijfsruimte van te maken. De stalling voor 5.000 fietsen wordt gecentraliseerd in één ruimte onder het stationsgebouw. Het nieuwe Mechelse station wordt een hedendaags gebouw dat efficiëntie nastreeft en toch een hoogstaande architecturale waarde bezit.  Het stationsproject Mechelen, een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, AWV, De Lijn en de Stad Mechelen, verkreeg in 2011 al een bouwvergunning voor het volledige project met een nieuw trein- en busstation, fietsinfrastructuur en een ondergrondse autoparking, een nieuwe verbindingsweg en de aanleg van een spoorbypass. Wegens besparingen bij NMBS werd het stationsontwerp aangepast zonder afbreuk te doen aan het comfort voor de reizigers. Zo wordt er in het nieuwe ontwerp van stationsgebouw en in de afwerking van de parking...

22/10/2016- Burgemeester Bart Somers kreeg de eer om als eerste via de Tangenttunnel onder de Leuvense Vaart door te stappen. Na hem volgden nog 750 andere Mechelaars, die met veel enthousiasme deelnamen aan het vierde Grote Werfbezoek van het stationsproject Mechelen in Beweging. Zij konden zondag kennis maken met de impressionante werken, waarbij ze de 750m lange tunnel van Colomalaan tot Leuvensesteenweg doorkruisten en de stationsparking die plaats zal bieden aan 2.000 wagens. Alle bezoekers spraken vol lof over de ‘werf van de eeuw’, zowel wat de gecoördineerde aanpak van de werken betreft als over de inspanningen die geleverd worden om de onvermijdelijke hinder tot een minimum te beperken. Burgemeester Bart Somers stapt als eerste door de Tangenttunnel Werfbezoek ter hoogte van de Arsenaaltunnel De meest unieke plek van dit Groot Werfbezoek: het gat waar de twee tunnelhelften onder de Leuvense Vaart samenkomen Bezoekers kijken in de richting van de Leuvensesteenweg. Voor ons zien we de ingang van de Tangenttunnel aan het station De ondergrondse parking zal 2,5 meter hoog zijn Bezoekers bekijken vanuit de ondergrondse parking de helicoïdalen (ofwel daar waar de auto's van niveau kunnen stijgen en dalen) ...

3/10/2016- Het Infopunt van het Stationsproject Mechelen in Beweging toont dit weekend unieke vondsten die afkomstig zijn van de archologische opgraven die de voorbije jaren op de stationssite plaats vonden. Enkele waardevolle potten uit het IJzertijdperk en historisch beladen bomfragmenten uit 1944 vormen de absolute blikvangers. Liefst twee jaar lang kregen archeologen de kans om op de site van het stationsproject de bodem uit te kammen. Ze gingen daarbij niet alleen op zoek naar waardevolle relicten uit een ver verleden, maar namen ook de gelegenheid te baat om de oudste structuren van onze Belgische spoorweggeschiedenis in kaart te brengen. Onder supervisie van de stedelijke dienst voor archeologie ging het gespecialiseerde bureau All-Archeo bijzonder nauwgezet te werk en dat leverde onverhoopte resultaten op. Een van de meest merkwaardige ontdekkingen betreft zeker een deel van een kringgreppel uit de Bronstijd. Het gaat meer bepaald om een begraafplaats die mogelijk meer dan 3.000 jaar oud is. Meteen toonden de archeologen aan dat er toen al bewoning was in Mechelen. Blikvangers zijn zeker ook de twee prachtige, volledig bewaarde stenen potten uit de late Bronstijd of de vroege IJzertijd. De specialisten catalogeren dat als een zeer merkwaardige vondst.  En uit de meer recente...