september 2016

23/09/2016- Vrijdag 23 september krijgen de bushaltes en de kiss&ridezone in de Stationstraat een nieuwe verflaag. De straat aan de kant van het stationsgebouw krijgt een nieuwe indeling: de bussen houden halt op de strook tegen de vaart terwijl de kiss&ride dichter tegen het station komt te liggen. Zo hoeven de passagiers van de kiss&ridezone minder ver naar het station te wandelen en zullen de bussen niet meer met hun banden op het fietspad belanden. De bussen die in dit deel van de Stationstraat halt houden, staan 'in rust'. Er stappen met andere woorden nog geen passagiers op. ...

15/09/2016-  De leden van de commissie stadsontwikkeling van de Mechelse gemeenteraad bezochten donderdagavond een deel van de werf van het stationsproject. Ook schepen Greet Geypen, die beleidsverantwoordelijkheid heeft voor stadsontwikkeling, was aanwezig. De commissieleden kregen gedetailleerde uitleg bij de constructiemethodes en bij de maatregelen die er moeten voor zorgen dat de hinder bij deze enorme werken zoveel mogelijk beperkt blijven. Na afloop spraken de deelnemers hun bewondering uit voor deze realisatie, die Mechelen niet alleen letterlijk in beweging zal houden maar figuurlijk ook in beweging zal zetten.     ...

09/09/2016- Vandaag stort de aannemer op werfzone station de in- en uitrit van de ondergrondse parking. Aan de kant van de Hanswijkvaart werd een helling van 13% gebetonneerd. Bovenop dit ruwbeton komen nog twee afwerkingslagen. Voor deze klus werd de langst mogelijke betonpomp van maar liefst 61 meter ingezet. Eind 2017 kunnen we via deze inrit de ondergrondse parking bereiken. In 2019 opent de nieuwe Tangent en kan gemotoriseerd verkeer via deze weg ook de ondergrondse parking bereiken. ...

6/09/2016 - Nog even en de stalen combiwand van buispalen en damplanken aan de Hanswijkvaart is niet meer. De Leuvense vaart werd sinds juni 2015 in twee fases afgedamd om de Tangenttunnel te bouwen. Nu de ruwbouw van de tunnel klaar is, mag de wand weg zodat de scheepvaart weer ongehinderd door kan.  Duikteams  Deze week branden en baggeren duikers in de werfzone aan de Leuvense  vaart. Een gespecialiseerde firma laat telkens twee duikers te water. Ze blijven ongeveer 2 uur onder water.    Eén duiker zit in de bouwput en brandt onderwater de damplanken af. Door de druk van de metalen wand en het toevoegen van zuurstof ontstaan kleine kortsluitingen. Dankzij deze techniek is het toch mogelijk om onder water vuur te creëren. Vaak zien de duikers nauwelijks een hand voor ogen, maar de Leuvense Vaart heeft tamelijk klaar water.  Tijdens de werken heeft er zich tegen de wand overtollig slib gevormd. Een andere duiker verwijdert het slib zodat de Leuvense vaart opnieuw tussen 5 à 6 meter diep wordt.  Verwijderen van de combiwand Vrijdag 9 september vanaf 7u hijst de torenkraan de damplanken uit het water. De palen worden uit de vaart losgtrild...

1/09/2016- Ook dit jaar kon je tijdens Uit zonder Uitlaat ofwel autovrije zondag naar onze infostand komen. Het Communicatieteam vertelde over de bouwplannen en enorme mobiliteitsveranderingen die op til staan. Dat is niet alles. Bij ons kon je ook fietslichtjes winnen, een Mijlpaalreplica bewonderen en het verhaal achter een opmerkelijke archeologische vondst ontdekken: namelijk een stuk van een Britse vliegtuigbom uit 1944.  Grootmoeder vertelt haar kleinkinderen over de archeologische vondsten op de stationssite Dit is slechts één gevonden bomscherf uit WOII. De andere bomscherf kan je tijdens ons archeologisch weekend op 7, 8, 9 oktober bewonderen.   Iedereen (ook honden) was welkom op onze infostand. Een geheugenspelletje in ruil voor fietslichtjes.   Rudy Van Camp geeft tekst en uitleg bij het grondplan van het stationsproject. Ook onze Mijlpaalreplica met historische foto's stond er. ...

1/09/2016- 15 september verhuist de fiets-en voetgangersbrug aan de Hanswijkvaart opnieuw dichter tegen de vaartkant. De nieuwe brug zal niet meer zulke scherpe bochten hebben, toch zal je nog steeds goed moeten uitkijken want de passage blijft smal. Nog vooraleer de brug tegen de kant van het station afgebroken wordt, zal de brug tegen de vaart er al liggen. Fietsers en voetgangers ondervinden dus geen hinder.      ...