juli 2017

28/07/2017- De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van het nieuwe NMBS-station in Mechelen. Die bouw kadert in het stationsproject Mechelen in Beweging en moet het mogelijk maken dat Mechelen binnen enkele jaren over een modern, efficiënt en zeer gebruiksvriendelijk treinstation beschikt. Deze vergunning vervangt de bouwvergunning die in 2011 was afgeleverd. Op vraag van de spoorweggroep werd immers een optimalisatie van het eerste ontwerp doorgevoerd, waarbij niet alleen een kostenbesparing werd gerealiseerd, maar waar ook het comfort voor de reiziger gevoelig werd verhoogd. Zo zullen in het nieuwe ontwerp o.m. alle fietsenstallingen een rechtstreekse toegang tot de perrons krijgen. Nu de bouwvergunning een feit is, kunnen de projectverantwoordelijken starten met de opmaak van de bestekken voor de realisatie van het stationsgebouw, waar ook het busstation deel van uitmaakt. Als alles volgens planning verloopt, starten de werken eind 2018.  ...

06/07/2017- De laswerken aan de Spoorbypassbrug ter hoogte van de Hanswijkvaart zijn zo goed als klaar. Momenteel zijn ze de brug wit aan het schilderen. Dit gebeurt handmatig met een roller en niet met spuitbus zodat de verf niet vervliegt. De ruwbouw van de volledige spoorbypass zou in het najaar 2017 voltooid zijn. In de week van 24 juli worden de tijdelijke funderingen onder de blauwe stempeltorens afgebroken. Dit veroorzaakt beperkte geluidshinder. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door langs de Hanswijkvaart.  ...

06/07/2017- Nu de ruwbouw van de Tangent grotendeels afgerond is, was het de ideale gelegenheid om 750 bezoekers de bijna 3 kilometer lange ontsluitingsweg te laten bewandelen. Een stadsgids begeleidde hen van het Douaneplein tot aan de Jubellaan. Het werd een bloedhete dag, maar gelukkig was het aangenaam fris in de ondergrondse parking. Op de foto’s merk je dat er nog veel natuurlijk daglicht is dankzij lichtstraten- koepels en vides. Ook de in-en uitrit via de Hanswijkvaart is klaar in ruwbouw. Er zullen drie rijvakken zijn. Een in iedere richting en een rijstrook die alternerend ’s morgens en ‘s avond in- of uitrit wordt. De afwerking van de ondergrondse parking betekent dat er nog nutsleidingen, veiligheidsmateriaal en signalisatie komt, een fase die zeker een half jaar in beslag neemt. In het voorjaar van 2018 zullen de toegangspoorten van de ondergrondse parking voor het eerst open gaan. Ook aan de buitenkant krijgt de Arsenaalgevel van het station steeds meer vorm, maar dit is niet het definitieve zicht, er komt nog een afwerking tegen. (c) Mechelen in Beweging & Bart Van Tricht ...

6/07/2017- De aannemers op de werfzones werken deze zomer niet door. Ook het infopunt sluit tussen 10 en 26 juli haar deuren. Mails en telefoontjes worden dus even niet beantwoord. Vanaf 26 juli staat het Communicatieteam jullie graag opnieuw te woord. Willen jullie toch dringend hinder melden? Dan kan dat via Politiezone Mechelen/Willebroek : 015 464 464 Ben je treinreiziger en heb je vragen over NMBS? Contacteer de klantendienst van NMBS:02/528 28 28 ...