april 2014

Tientallen gespecialiseerde arbeiders hebben het voorbije paasweekend dag en nacht doorgewerkt om een belangrijke voorbereidende fase van het stationsproject rond te krijgen. Tussen en naast de sporen van de lijn Mechelen-Leuven werden meer dan tachtig stalen kokerpalen de grond ingeschroefd. Die constructie moet met mogelijk maken dat daar in een latere fase voor het autoverkeer een doorgang onder die spoorlijn wordt gemaakt.     De werken werden minutieus gepland en volgens een zeer strikt draaiboek uitgevoerd, want een tijdelijke buitendienststelling van een spoor is beslist geen sinecure. Er werden ook zoveel mogelijk maatregelen getroffen om de hinder voor de omwonenden te beperken. Volgend weekend wordt er op die plaats niet gewerkt, maar wel het eerste en tweede weekend van mei. Dan verplaatst de werfactiviteit zich naar de zone tussen de spoorlijn en de Leuvensesteenweg....

Het stationsproject Mechelen in Beweging is recent gestart met de werken op de werfzone tussen de Leuvensesteenweg en het Dijlepad. Daar komt onder meer de nieuwe spoorbypass en de nieuwe tangent voor autoverkeer. Een aantal van die werken heeft te maken met aanpassingen aan de bestaande sporen of met het aanleggen van constructies vlak naast het spoor. Deze werken hinderen het treinverkeer en moeten dus tijdens periodes van minder intensief treinverkeer worden uitgevoerd. Daarom zal er dit lange paasweekend, van vrijdag 18 april om 22.00u tot dinsdag 22 april om 05.00u ’s morgens continu gewerkt worden met aanzienlijke hinder tot gevolg. Er moet onder meer een deel van het spoor worden opgebroken om de doorgang van de toekomstige tangent onder de spoorlijn tussen Mechelen en Leuven mogelijk te maken. Daarbij moeten meer dan 80 kokerpalen tot 25m diep in de grond gebracht worden. Dat gebeurt door middel van een schroefinstallatie, die heel wat geluidsarmer werkt dan de normale techniek van trillen of heien. Maar de motoren die deze installatie aandrijven maken uiteraard wel lawaai. De werfzone zal ook ’s nachts voortdurend verlicht zijn, wat hinder met zich mee kan brengen. De aannemer zal evenwel alles in het...

Op 15 april was het weer volle maan. De dag waarop heel wat fietsliefhebbers in Mechelen hun tweewieler van stal halen voor een tochtje met het fietsinitiatief Full Moon Bike Ride. Voor deze gelegenheid kroop ook het communicatieteam van Mechelen in Beweging zijn fiets op om een 70-tal sportievelingen doorheen het projectgebied te gidsen met een woordje uitleg over de nieuwe stationsomgeving.  (c) Dimitri Van Muylder (c) Dimitri Van Muylder ...

Afgelopen weken werden gigantische buispalen in de oevers van de Leuvense Vaart geheid. Eerst gebeurde dit aan de kant van de Hanswijkvaart, daarna was de Geerdegemvaart aan de beurt. Een gespecialiseerde Nederlandse firma klaart deze bijzondere klus. Deze spectaculaire operatie lokte heel wat belangstellenden. De buispalen vormen het eerste onderdeel van wat later de tangentunnel onder het kanaal moet worden. Maar de echte constructie van deze tunnel wordt ten vroegste in het najaar gestart. Eerst komt de werfzone nog onder het beheer van de nutsmaatschappijen. Straffe cijfers De buispalen zijn 25 meter lang en worden verticaal in Boomse klei geduwd* Ze wegen elk 21 ton* in totaal zullen 12 buispalen de tangent onder de vaart dragen Nutsmaatschappijen nemen midden mei vaartzijdes over Wie werkt er? Alle nutsmaatschappijen werken onder coörinatie van Eandis en Belgacom Wat doen ze? Ze verleggen heel wat leidingen voor gas, elektriciteit en dataverkeer Waar? De werfzone Hanswijkvaart wordt gedurende 1 maand verlengd tot aan de Willem Geetsstraat. Werfzone Geerdegemvaart behoudt zijn grootte. Wanneer? De nutsmaatschappijen zullen vanaf half mei tot begin 2015 bezig zijn met de leidingenkokers....

Dankzij een nieuwe wielwasinstallatie op de werfzone van het station zullen vrachtwagens voortaan met propere banden de openbare weg op rijden. Voordien reed een veegwagen de wegen proper, maar we willen liever vuile straten voorkomen. De vrachtwagens gaan bij het uitrijden van de werf door een lage watersproeimachine die het slijk van de banden haalt....

Nadat de aannemer 12 buispalen voor de tangent (nieuwe autoweg) in de vaartzijde van de Hanswijkvaart geheid heeft, is het nu de beurt aan de Geerdegemvaart. De volgende 10 dagen krijgt deze kanaalkant ook tot 25 meter diepe buispalen. Dit is Mechelaar Roger Naze niet ontgaan. Hij stuurde ons enkele spectaculaire foto's van het uitzonderlijk transport van een kraan. Neem je zelf ook foto's van het stationsproject? Stuur ze naar info@mecheleninbeweging.be  en wie weet gebruiken we jouw beeldmateriaal in onze communicatie.  (c) Roger Naze (c) Roger Naze ...