juni 2014

  Spoor 10 is al sinds 2013 buiten dienst, maar zorgt dagelijks voor een boeiend tafereel. Vanop dit spoor kunnen reizigers goed zien hoe de toekomstige ondergrondse parking stap voor stap vorm krijgt. Vanaf juli geven de vier infoborden van ‘Spoor 10 om te zien’ je een gedetailleerde uitleg over welke werfactiviteiten voor je neus afspelen.  Het klinkt als muziek in de oren, maar de infoborden van ‘SPOOR 10 OM TE ZIEN’ geven vooral je ogen de kost. Op vier grote panelen op spoor 10 krijg je tekst, cijfers en beelden over de huidige werkzaamheden en de toekomstige plannen: gaande van de bouw van de ondergrondse parking met diepwanden tot de toekomstige doorgang van de tangent en de Arsenaalzijde van de stad.  Neem je foto’s van de werfactiviteiten van op de openbare weg? Stuur ze door naar  info@mecheleninbeweging.be en wie weet verschijnen ze met jouw naam in onze communicatie....

De passage tussen de vervangparkings aan Hanswijkvaart en Bauterstraat met het station loopt dwars over de werfzone. Pendelaars worden er beschermd door een doorsteek, zodat ze volledig veilig het werfverkeer kunnen  kruisen. Deze doorsteek werd uitgevoerd in een solide betonconstructie. Maar bij regenweer bleek de vlakke vloer soms wat te glad te worden. Daarom hebben de projectverantwoordelijken de aannemer gevraagd om een antisliplaag aan te brengen. Dat is vandaag gebeurd. Op die manier blijft de veiligheid van de stationsgebruiker gewaarborgd.   ...

Op de werfzone Arsenaal verrijst vandaag een metershoge wand gemaakt van containers. De containerwand dient in de eerste plaats om hinderlijk geluid zoveel mogelijk tegen te houden, maar zal ook de eventuele stofhinder beperken en de storende verlichting deels afschermen. De containers blijven 4 weken staan. Dit weekend wordt er nergens gewerkt, maar van vrijdag 27 tot en met maandag 30 juni wordt er opnieuw dag en nacht gewerkt op de werfzone aan de Wagonstraat. ...

Terwijl de werven over een lengte van 2,5km op volle toeren draaien, zit men ook aan de tekentafels niet stil. Het studiebureau Eurostation legt de laatste hand aan een bijgestuurd ontwerp voor het nieuwe trein- en busstation. ‘We hebben het voorbije jaar een belangrijke optimalisatie doorgevoerd’, verduidelijkt Sam Haccour. ‘Mechelaar Mark Uytterhoeven heeft ooit beweerd en bewezen dat alles beter kan, dus hebben we dat ook geprobeerd. Op vraag van de spoorweggroep hebben wij het vergunde ontwerp voor het nieuwe station ruimtelijker en efficiënter gemaakt, zonder de kostprijs op te drijven. Het station zal de reizigers een ideaal knooppunt van genetwerkte mobiliteit bieden, waar ze zelfs tijd kunnen winnen door het aanbod van diensten. En dan hebben we het niet alleen over de klassieke broodjeszaak of de krantenkiosk, maar ook over een postpunt, een kinderopvang of een fietspunt. We hopen binnen enkele maanden de vernieuwde bouwaanvraag in te dienen. We hebben deze optimalisatie al besproken met de Klankbordgroep en met de Gecoro en beide adviesinstanties reageerden enthousiast’....

Sinds eind 2013 zijn alle werven van Mechelen in Beweging opgestart. Dat betekent dat de bouw van de Tangent (autoweg), spoorbypass en ondergrondse parking op kruissnelheid is. We willen u graag wegwijs maken in dit enorme stationsproject. Daarom organiseren wij in uw buurt een interactieve en boeiende tentoonstelling die klaarheid brengt in de fasering van de bouwwerken en de Minder Hinderingrepen.   WAT? Een boeiende en informatieve tentoonstelling alles over de stand van zaken op de werven, verkeersingrepen en mobiliteitsplannen het hele project in overzichtelijke beelden het volledige projectgebied in een interactieve toepassing een antwoord op uw vragen   WAAR & WANNEER?   Wijk Mechelen-Zuid        16/06 Wijkhuis Mechelen-Zuid Dijkstraat 41 Wijk Arsenaal 18/06 Wijkhuis Arsenaal Hamerstraat 21-25 Wijk M. Gandhi & Tervuursesteenweg 19/06 Wijkhuis Den (oude) Abeel Mahatma Gandhistraat 25 Wijk station 23/06 Infopunt Mechelen in Beweging H. Consciencestraat 1B Telkens van 15u- 21u gratis toegang    ...

Langs de zijde van de wijk Arsenaal op de Leuvensesteenweg wordt het fiets-en voetpad tijdelijk vervangen door containers.  Vlak naast het pad plaatst de aannemer van het stationsproject momenteel de betonnen palen van de brughoofden voor de toekomstige spoorbypass. Eerst wordt de grond voor de palen uitgeschroefd om vervolgens opnieuw te vullen met beton. Twee kranen, die wel 7 ton kunnen verzetten, worden voor deze klus ingezet. Zij zullen de werf via het Douaneplein op en af rijden en niet via de Leuvensesteenweg. Hierdoor vermijden we verkeershinder op de Leuvensesteenweg. Omdat deze werfactiviteit dicht bij het fiets-en voetpad plaatsvindt, vond de veiligheidscoördinator het veiliger om over een lengte van 36 meter containers te plaatsen zodat fietsers en voetgangers veilig en comfortabel hun weg van en naar de stad vinden. De containers zullen er tot  aan de start van het bouwverlof (14/7) staan en binnenin verlicht worden.  Ook de bewoners aan de Leuvensesteenweg krijgen een metershoge containerwand die voornamelijk geluidshinder moet opvangen, maar ook stof- en lichthinder beperkt. Het weekend van 27 tot 30 juni wordt de plaatsing van de brugdekken voorbereid. Ook 's nachts zal er door gewerkt worden. De containerwand blijft op zijn minst tot aan...

In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging moet de aannemer een palenmachine inzetten vlakbij de Leuvensesteenweg. De enorme machine staat nu nog opgesteld op de plaats waar tot vorig jaar de sportterreinen van de Centrale Werkplaatsen waren. Dinsdag 10 juni moet ze naar de overkant geraken, daar waar de gebouwen van Infrabel werden afgebroken. Het transport wordt ’s ochtends tussen 06.00u en 07.00u uitgevoerd. Gedurende die periode wordt de Leuvensesteenweg op die plaats afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dat moet omrijden via de Motstraat, Colomalaan en Postzegellaan om de stadsvesten te bereiken. Voetgangers en fietsers kunnen wel door, omdat het transport onder toezicht van de politie gebeurt. Omdat de palenmachine daarna vlakbij het voetpad en fietspad in werking is, neemt de aannemer extra beschermingsmaatregelen. Langsheen de zone waar gewerkt wordt, zullen doorloopcontainers geplaatst worden, zodat de veiligheid van voetgangers en fietsers optimaal verzekerd is. Die containers zullen minstens een week blijven staan....