december 2014

  10/12/2014- Waterwegen en Zeekanaal NV laat vanaf komende vrijdag 12 december dringende herstellingswerken uitvoeren aan de Colomabrug over het kanaal Leuven-Dijle in Mechelen.  De brug zal daardoor tijdelijk buiten dienst zijn. Deze werken kaderen dus niet binnen de werken van het stationproject, maar hebben wel invloed op de mobiliteit binnen het projectgebied. Door het intensieve verkeer over de Colomabrug is een van de zogenaamde sluitplaten, die de aansluiting maken tussen het wegdek op de brug en het wegdek op de rechteroever (kant station) aan vernieuwing toe.  De werken zullen worden uitgevoerd van vrijdagavond 12 december om 20 uur tot zaterdag 13 december om 06.00 uur 's ochtends.  De brug zal gedurende deze korte periode volledig buiten dienst zijn, ook voor fietsers en voetgangers.  De nodige signalisatie wordt voorzien om het verkeer om te leiden.  Meer informatie Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal – gsm 0484-916 984 - zeekanaal@wenz.be – www.wenz.be  ...

  10/12/2014- Om de constructie van de spoorbypass en de Tangent op de werfzone Arsenaal mogelijk te maken, moet de aannemer een grote torenkraan plaatsen. Die zal op donderdag 11 en vrijdag 12 december gemonteerd worden op de werfzone tussen Leuvensesteenweg en de Centrale Werkplaatsen. De onderdelen van deze grote kraan zullen op donderdag 11 december ’s ochtends met grote vrachtwagens aangevoerd worden. Dat kan beperkte hinder veroorzaken voor het autoverkeer op de Leuvensesteenweg. De aannemer neemt de nodige maatregelen om die hinder zoveel mogelijk te beperken en de hele operatie veilig te laten verlopen.  ...

  08/12/2014- Eind november werd spoor en perron 10 opnieuw leven ingeblazen. Dit spoor was sinds 2013 buiten dienst, maar ook het perron was aan een opfrisbeurt toe. Het volledige afwateringssysteem onder perron 10 werd vernieuwd om nog meer verzakkingen te vermijden.  Nu de reizigers opnieuw op het perron kunnen, hebben ze een uitstekend zicht op de werfzone Station en kunnen ze van de gelegenheid gebruik maken om de borden van 'Spoor 10 om te zien' te bekijken. In de stationshal kan je de pijlen volgen naar de infoborden. Je vindt de vier infoborden op het perron (in de richting van Antwerpen), maar kan ze ook hier bekijken.    Eind december krijgt ook de Hanswijkvaart infoborden over de werkzaamheden van de ondergondse parking, want deze uitkijkplaats trekt heel wat kijklustigen.   ...

  2/12/2014- Eind november kreeg de spoorlijn Mechelen-Leuven een nieuw, definitief brugdek. Pientere ingenieurs, gespecialiseerde arbeiders en machines klaarden deze enorme klus binnen het geplande tijdsbestek.   Tegen zaterdag 18u lag het brugdek op zijn plaats. Uiteraard moest het dan nog stevig verankerd worden aan beide landhoofden en op een middensteun. Tenslotte moest alle spoor infrastructuur hersteld worden, zodat vanaf maandagochtend 1/12 om 5u de treinen weer ongestoord over de lijn Mechelen-Leuven konden rijden. Werfzone Douane heeft echter ook deze week nog wat nazorg nodig aan de sporen, met o.m. bovenleidings- en kabelwerken en ook de onderstopper moet blijkbaar nog eens langskomen. Dat betekent dat er de volgende nachten nog wat lawaai kan gemaakt worden. Onze excuses voor de mogelijke hinder.  ...