omlegging Tag

Op de Jubellaan wordt de huidige rijbaan tussen de nieuwe spoorwegbrug en de Colomalaan omgevormd tot werfzone, want de aannemer bouwt hier een nieuwkruispunt met de Jubellaan en de Tangenttunnel....