juni 2024

Op 19 augustus start de aannemer met de bouw van het Nieuw Logistiek Centrum (NLC) van de NMBS en vervolgens de Arsenaalverbinding. Op 12 augustus komt er een nieuwe, tijdelijke verkeerssituatie in de wijk en het bedrijventerrein Ragheno. Deze nieuwe verkeerssituatie duurt ongeveer 2 jaar. Werfzone breidt uit naar de Motstraat NMBS vervangt 2 oude loodsen door een nieuwe, logistieke loods (NLC) voor de Centrale Werkplaatsen.  Om dit gebouw te realiseren wordt een stuk van de Motstraat afgesloten. Gedurende de werken voor het NLC start Agentschap Wegen en Verkeer /Stad Mechelen met de bouw de Arsenaalverbinding fase 1:  namelijk van de Leuvensesteenweg tot het Rode Kruisgebouw.  Bereikbaarheid en circulatie verkeer Bewoners en bedrijven: Alle woningen en bedrijven blijven bereikbaar met de auto of vrachtwagen. Voetgangers en fietsers: Het fiets- en voetpad in de Motstraat wordt afgesloten. Het doorgaand fiets- en voetgangersverkeer gaat in twee richtingen via de Dellingstraat. Deze wordt een fietsstraat. Bewoners kunnen zowel te voet en met de fiets hun huis bereiken. Autoverkeer en leveranciers: Het gemotoriseerd verkeer maakt een lus in enkele richting via de Motstraat, de kleine Motstraat (KMO-weg) en de Dellingstraat. De Dellingstraat wordt vanaf de KMO-weg tweerichtingsverkeer. De ondergrondse stationsparking blijft via deze weg bereikbaar. ...

Van dinsdag- op woensdagnacht (11-12 juni) leveren én installeren we de nieuwe roltrappen naar perron 1. Minimale hinder: Voor de veiligheid en de dienstregeling van bus- en treinreizigers wordt er 's nachts gewerkt. om 23u plaatsen we een grote hijskraan tussen het NMBS- en De Lijnloket op het stationsplein. De werfzone breidt hier een stukje uit. er zal die nacht ook licht- en met momenten ook geluidshinder zijn.                   Volgende stappen: In het najaar zal de reiziger gebruik kunnen maken van de vernieuwde perrons 1 en 2, en verschuiven de werken naar perrons 9 en 10. De vernieuwing van het station van Mechelen past perfect in de stationsbenadering van NMBS: vlotte toegankelijkheid voor alle reizigers, een functionele inbedding in het stedelijk weefsel en een naadloze aansluiting op andere vervoersmodi. ...