paalconstructies Tag

  22/06/2015- Tot eind augustus zal de aannemer van Mechelen in Beweging een reeks palen in de werfzone Arsenaal aanbrengen. Er worden zoveel mogelijk maatregelen genomen om hinder tegen te gaan. De planning van de werken kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Deze werken worden overdag en op weekdagen uitgevoerd. De aannemer heeft ondertussen aangekondigd twee extra weken nodig te hebben voor de paalconstructies. Bovenvermelde timing wordt dus uitgebreid tot eind augustus. Wat is het verschil tussen vibro- en schroefpalen? Bij het maken van een vibropaal wordt eerst een stalen buis met gesloten punt heiend in de grond gebracht. Het heien vindt hierbij plaats op de kop van de buis. Nadat de buis op diepte is gebracht, wordt in de buis een wapeningskorf gehangen en wordt de buis volgestort met beton. Tijdens dit storten wordt de buis heiend of trillend omhoog getrokken, zodat de beton goed kan verdichten, en een goede aansluiting tussen de paal en de omliggende grond ontstaat. Voor de constructie van schroefpalen wordt er niet geheid, maar wordt door middel van een draaiende beweging een kokervormige ruimte in de grond geboord, die daarna wordt opgevuld met (gewapend) beton. Dit gebeurt volkomen trillingsvrij en geluidsarm....