minderhinder Tag

De werken aan de stationsomgeving van Mechelen hebben een niet te vermijden impact op de buurt, op de gebruikers van het station en zijn omgeving, op de verkeersstromen van en naar het station en op het doorgaande verkeer in de buurt van het station. Om die overlast zo minimaal mogelijk te houden, wordt een speciaal programma uitgewerkt dat 'Minder Hinder 'heet. Dat programma ging al in de planningsfase na hoe men zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. Het aanleggen van een tijdelijke parking, het verschuiven van bushaltes, het bouwen van een voetgangersbrug, monitoring van de verkeerscirculatie, het zijn allemaal ingrepen die tot de mogelijkheden behoren. Al deze initiatieven worden mee gecoördineerd en geadviseerd door het 'Minder Hinderteam'.   Wat doet het Minder Hinderteam? Het 'Minder Hinderteam' bezoekt dagelijks de werfzones, omliggende straten, kruispunten en pleinen om mogelijke pijnpunten vast te stellen. Tijdens een wekelijks overleg komen alle projectverantwoordelijken samen om de knelpunten aan te pakken en de hinder te beperken. Het team werkt ook nauw samen met de Mechelse politie.  Ook de hinderbeleving van de omwonenden en reizigers is een aandachtspunt dat zeker niet verwaarloosd mag worden. Niet alleen proberen we preventief te werken en communiceren over hinder, ook repressief behandelt het...

De werken aan de constructie van de autotunnel onder de Leuvense vaart zijn begonnen. Deze werken brengen enkele belangrijke verkeerswijzigingen in de stationsbuurt met zich mee.

...