Nieuwsoverzicht

Het Raghenoplein heeft sinds maandag 25 november een beveiligde oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Op de zogenaamde bypass tussen de Speecqvest en de Leuvensesteenweg wordt een verkeersplateau aangebracht. Op die manier kan een beveiligde verbinding gemaakt worden tussen de Stationsstraat en het fietspad aan de oneven kant van de Leuvensesteenweg.  Het gemotoriseerde verkeer hoeft voortaan niet meer via de verkeerslichten de Leuvensesteenweg op te draaien, maar kan de opnieuw opengestelde bypass gebruiken....

De ingestelde omleidingen aan de Geerdegemvaart en de Hanswijkvaart  zullen voor gemotoriseerd verkeer voor extra verkeersdruk op de Postzegellaan zorgen. Deze weg eindigt bovendien op de stationsrotonde, die de vlotte verkeersdoorstroming gevoelig vertraagt. Daarom wordt de rotonde 'geknipt' door middel van een barrière.

...

Bij de werken op de vier werfzones (Jubellaan, station, Arsenaal en Douaneplein) hoort uiteraard ook het nodige werftransport. Camions, bulldozers en kranen van de projectaannemer zullen op tijd en stond de werfzones aan -en/of wegrijden. In bepaalde fases van de bouwwerken zal het werfverkeer behoorlijk intensief zijn, maar ook hier moeten de aannemers dwingende maatregelen opvolgen, zodat de hinder op het plaatselijk verkeer beperkt blijft. Dit kan bijvoorbeeld door extra verkeerslichten en signalisatie te zetten, door enkel werfverkeer toe te laten buiten de spitsuren, gemachtigd toezichters te plaatsen enzovoort. Mechelen in Beweging behoort tot een van de grootste bouwprojecten in de Mechelse geschiedenis. Gedurende vele jaren zullen er over een traject van 2,6 km in de stationsomgeving werken zijn, maar niet alle wegwerkzaamheden in Mechelen zijn toe te schrijven aan dit project. Lees meer: Nachtwerk werfzone Jubellaan: betonstorten 01/06/2016 Uitzonderlijke transporten op de Leuvensesteenweg 12/11/2015 Graafwerken station bijna achter de rug 24/04/2015 Opnieuw nachttransport op werfzone station 20/11/2014 Grondtransport schakelt over op nachttransport 05/09/2014 Verplaatsing telescoopkraan via Colomabrug 08/08/2014 Palenmachine hindert verkeer op Leuvensesteenweg 10/06/2014 Proper de straat op 04/04/2014 Kraan verhuist naar Geerdegemvaart 03/04/2014 Bekijk mobiliteitsjournaal: Veiligheid en werftransport in de omgeving van de werven {youtube}kjpHBkMkS7I{/youtube}...

Minimale hinder door maximale aandacht De ruime stationsbuurt zal de eerstvolgende tien jaar vaak op één grote werf lijken. Vandaag verschijnt hier een kraan, morgen wordt daar een put gegraven, volgende week moet men noodgedwongen een drukke verkeersstraat opbreken. De werken die in het kader van het stationsproject 'Mechelen in beweging' op stapel staan, zullen behoorlijk wat invloed hebben op de bewoners, reizigers en bezoekers. Er zal jarenlang gewerkt worden op werven met grote omvang, waarbij heel veel grondverzet moet gebeuren en enorme hoeveelheden bouwmaterialen moeten worden aangebracht. In de aanbevelingen van het zeer gedetailleerd Milieu Effecten Rapport dat naar aanleiding van dit project werd uitgevoerd, werd een aantal maatregelen opgesomd om de gevolgen voor mens en milieu op een aanvaardbaar peil te houden. Om die overlast zo minimaal mogelijk te houden, wordt een speciaal programma uitgewerkt dat 'Minder Hinder 'heet. Dat programma gaat al in de planningsfase na hoe men zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. Het aanleggen van een tijdelijke parking, het verschuiven van bushaltes, het bouwen van een voetgangersbrug, monitoring van de verkeerscirculatie, het zijn allemaal ingrepen die tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard moet daarbij heel veel aandacht besteed worden aan de signalisatie van de werken....

Download het milieueffectenrapport (MER)....

Binnenkort komen er extra fietsenstallingen bij onder de Postzegelbrug. De bestaande fietsenrekken zullen herschikt worden en er komen er ook nieuwe bij. Zo creëren we op korte termijn opnieuw 284 extra plaatsen voor fietsers. Er was ook vraag naar extra plaatsen voor bromfietsers. Deze worden meteen mee aangelegd, tegen het brughoofd, het dichtst tegen het station. Het aantal autoparkings  blijft ongewijzigd. Voor wagens is er ook voldoende plaats op de vervangparkings aan de Arsenaalzijde van het station. Vanaf die parkings kan je als voetganger - via een doorsteek over de werf - makkelijk de achteringang van het station bereiken....

Binnenkort starten de werken ter hoogte van de spoorwegbrug tussen Brusselsesteenweg en Stenenmolenstraat opnieuw. Omwille van de veiligheid zal de doorgang afgesloten worden voor alle verkeer. Ook voetgangers en fietsers. De tunnel tussen de Brusselsesteenweg en Stenenmolenstraat werd eerder ook al eens afgesloten voor alle verkeer. De aannemer bereidde toen zijn werf voor, door het verleggen van kabels en het verzetten van een nutscabine. Maar van zodra het mogelijk was, stelde de aannemer de tunnel terug ter beschikking. Deze keer zal het spijtig genoeg voor een heel lange periode zijn. De echte werf gaat van start, en gedurende ongeveer 3 jaar zal er hard gewerkt worden voor de aanleg van de tangent en de spoorbypass....

Het stationsproject Mechelen in Beweging legt een bijkomende toegangsweg aan tot de werfzone tussen de Leuvensesteenweg en het  Dijlepad. Die toegangsweg loopt vanaf de kruising van de Smisstraat met de Locomotiefstraat parallel met de spoorlijn, dus achter de woningen van Locomotiefstraat en Tenderstraat. Op die manier kunnen we het werfverkeer zoveel mogelijk uit de woonwijk houden. Om die nieuwe toegangsweg aan te leggen, moeten er oude sporen worden uitgebroken en moet er ook aan de bovenleidingen gewerkt worden. Deze werken hinderen het treinverkeer en moeten tijdens een zo kort mogelijke periode worden uitgevoerd. Daarom zal er ook tijdens het weekend  van 19 en 20 oktober en het weekend van 9 en 10 november 2013 gewerkt worden....

{youtube}wagpKPj6WKk{/youtube}...