Nieuwsoverzicht

Binnenkort komen er extra fietsenstallingen bij onder de Postzegelbrug. De bestaande fietsenrekken zullen herschikt worden en er komen er ook nieuwe bij. Zo creëren we op korte termijn opnieuw 284 extra plaatsen voor fietsers. Er was ook vraag naar extra plaatsen voor bromfietsers. Deze worden meteen mee aangelegd, tegen het brughoofd, het dichtst tegen het station. Het aantal autoparkings  blijft ongewijzigd. Voor wagens is er ook voldoende plaats op de vervangparkings aan de Arsenaalzijde van het station. Vanaf die parkings kan je als voetganger - via een doorsteek over de werf - makkelijk de achteringang van het station bereiken....

Binnenkort starten de werken ter hoogte van de spoorwegbrug tussen Brusselsesteenweg en Stenenmolenstraat opnieuw. Omwille van de veiligheid zal de doorgang afgesloten worden voor alle verkeer. Ook voetgangers en fietsers. De tunnel tussen de Brusselsesteenweg en Stenenmolenstraat werd eerder ook al eens afgesloten voor alle verkeer. De aannemer bereidde toen zijn werf voor, door het verleggen van kabels en het verzetten van een nutscabine. Maar van zodra het mogelijk was, stelde de aannemer de tunnel terug ter beschikking. Deze keer zal het spijtig genoeg voor een heel lange periode zijn. De echte werf gaat van start, en gedurende ongeveer 3 jaar zal er hard gewerkt worden voor de aanleg van de tangent en de spoorbypass....

Het stationsproject Mechelen in Beweging legt een bijkomende toegangsweg aan tot de werfzone tussen de Leuvensesteenweg en het  Dijlepad. Die toegangsweg loopt vanaf de kruising van de Smisstraat met de Locomotiefstraat parallel met de spoorlijn, dus achter de woningen van Locomotiefstraat en Tenderstraat. Op die manier kunnen we het werfverkeer zoveel mogelijk uit de woonwijk houden. Om die nieuwe toegangsweg aan te leggen, moeten er oude sporen worden uitgebroken en moet er ook aan de bovenleidingen gewerkt worden. Deze werken hinderen het treinverkeer en moeten tijdens een zo kort mogelijke periode worden uitgevoerd. Daarom zal er ook tijdens het weekend  van 19 en 20 oktober en het weekend van 9 en 10 november 2013 gewerkt worden....

{youtube}wagpKPj6WKk{/youtube}...