Nieuwsoverzicht

De passage tussen de vervangparkings aan Hanswijkvaart en Bauterstraat met het station loopt dwars over de werfzone. Pendelaars worden er beschermd door een doorsteek, zodat ze volledig veilig het werfverkeer kunnen  kruisen. Deze doorsteek werd uitgevoerd in een solide betonconstructie. Maar bij regenweer bleek de vlakke vloer soms wat te glad te worden. Daarom hebben de projectverantwoordelijken de aannemer gevraagd om een antisliplaag aan te brengen. Dat is vandaag gebeurd. Op die manier blijft de veiligheid van de stationsgebruiker gewaarborgd.   ...

Op de werfzone Arsenaal verrijst vandaag een metershoge wand gemaakt van containers. De containerwand dient in de eerste plaats om hinderlijk geluid zoveel mogelijk tegen te houden, maar zal ook de eventuele stofhinder beperken en de storende verlichting deels afschermen. De containers blijven 4 weken staan. Dit weekend wordt er nergens gewerkt, maar van vrijdag 27 tot en met maandag 30 juni wordt er opnieuw dag en nacht gewerkt op de werfzone aan de Wagonstraat. ...

Terwijl de werven over een lengte van 2,5km op volle toeren draaien, zit men ook aan de tekentafels niet stil. Het studiebureau Eurostation legt de laatste hand aan een bijgestuurd ontwerp voor het nieuwe trein- en busstation. ‘We hebben het voorbije jaar een belangrijke optimalisatie doorgevoerd’, verduidelijkt Sam Haccour. ‘Mechelaar Mark Uytterhoeven heeft ooit beweerd en bewezen dat alles beter kan, dus hebben we dat ook geprobeerd. Op vraag van de spoorweggroep hebben wij het vergunde ontwerp voor het nieuwe station ruimtelijker en efficiënter gemaakt, zonder de kostprijs op te drijven. Het station zal de reizigers een ideaal knooppunt van genetwerkte mobiliteit bieden, waar ze zelfs tijd kunnen winnen door het aanbod van diensten. En dan hebben we het niet alleen over de klassieke broodjeszaak of de krantenkiosk, maar ook over een postpunt, een kinderopvang of een fietspunt. We hopen binnen enkele maanden de vernieuwde bouwaanvraag in te dienen. We hebben deze optimalisatie al besproken met de Klankbordgroep en met de Gecoro en beide adviesinstanties reageerden enthousiast’....

Sinds eind 2013 zijn alle werven van Mechelen in Beweging opgestart. Dat betekent dat de bouw van de Tangent (autoweg), spoorbypass en ondergrondse parking op kruissnelheid is. We willen u graag wegwijs maken in dit enorme stationsproject. Daarom organiseren wij in uw buurt een interactieve en boeiende tentoonstelling die klaarheid brengt in de fasering van de bouwwerken en de Minder Hinderingrepen.   WAT? Een boeiende en informatieve tentoonstelling alles over de stand van zaken op de werven, verkeersingrepen en mobiliteitsplannen het hele project in overzichtelijke beelden het volledige projectgebied in een interactieve toepassing een antwoord op uw vragen   WAAR & WANNEER?   Wijk Mechelen-Zuid        16/06 Wijkhuis Mechelen-Zuid Dijkstraat 41 Wijk Arsenaal 18/06 Wijkhuis Arsenaal Hamerstraat 21-25 Wijk M. Gandhi & Tervuursesteenweg 19/06 Wijkhuis Den (oude) Abeel Mahatma Gandhistraat 25 Wijk station 23/06 Infopunt Mechelen in Beweging H. Consciencestraat 1B Telkens van 15u- 21u gratis toegang    ...

Langs de zijde van de wijk Arsenaal op de Leuvensesteenweg wordt het fiets-en voetpad tijdelijk vervangen door containers.  Vlak naast het pad plaatst de aannemer van het stationsproject momenteel de betonnen palen van de brughoofden voor de toekomstige spoorbypass. Eerst wordt de grond voor de palen uitgeschroefd om vervolgens opnieuw te vullen met beton. Twee kranen, die wel 7 ton kunnen verzetten, worden voor deze klus ingezet. Zij zullen de werf via het Douaneplein op en af rijden en niet via de Leuvensesteenweg. Hierdoor vermijden we verkeershinder op de Leuvensesteenweg. Omdat deze werfactiviteit dicht bij het fiets-en voetpad plaatsvindt, vond de veiligheidscoördinator het veiliger om over een lengte van 36 meter containers te plaatsen zodat fietsers en voetgangers veilig en comfortabel hun weg van en naar de stad vinden. De containers zullen er tot  aan de start van het bouwverlof (14/7) staan en binnenin verlicht worden.  Ook de bewoners aan de Leuvensesteenweg krijgen een metershoge containerwand die voornamelijk geluidshinder moet opvangen, maar ook stof- en lichthinder beperkt. Het weekend van 27 tot 30 juni wordt de plaatsing van de brugdekken voorbereid. Ook 's nachts zal er door gewerkt worden. De containerwand blijft op zijn minst tot aan...

In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging moet de aannemer een palenmachine inzetten vlakbij de Leuvensesteenweg. De enorme machine staat nu nog opgesteld op de plaats waar tot vorig jaar de sportterreinen van de Centrale Werkplaatsen waren. Dinsdag 10 juni moet ze naar de overkant geraken, daar waar de gebouwen van Infrabel werden afgebroken. Het transport wordt ’s ochtends tussen 06.00u en 07.00u uitgevoerd. Gedurende die periode wordt de Leuvensesteenweg op die plaats afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dat moet omrijden via de Motstraat, Colomalaan en Postzegellaan om de stadsvesten te bereiken. Voetgangers en fietsers kunnen wel door, omdat het transport onder toezicht van de politie gebeurt. Omdat de palenmachine daarna vlakbij het voetpad en fietspad in werking is, neemt de aannemer extra beschermingsmaatregelen. Langsheen de zone waar gewerkt wordt, zullen doorloopcontainers geplaatst worden, zodat de veiligheid van voetgangers en fietsers optimaal verzekerd is. Die containers zullen minstens een week blijven staan....

Op vrijdag 6 juni houdt het fietspunt aan het station een weesfietsenactie. In samenwerking met de NMBS zullen fietsen, die langer dan drie maanden op de fietsenparkings van het station staan te verkommeren, weggehaald worden. De mensen van het fietspunt houden de fietsen aan het station, aan de Postzegelbrug en de achterkant van het station immers nauwgezet in het oog. De verwijderde weesfietsen worden nog een paar maand in bewaring gehouden, waarna ze geselecteerd worden om te herstellen  of desnoods op het containerpark belanden. De actie wordt ook aangekondigd met affiches in de fietsenstallingen in de omgeving van het station.  ...

Vanaf 19 mei zal de werfzone aan de Hanswijkvaart en de Geerdegemvaart tijdelijk uitgebreid worden. Vanaf dan nemen de nutsmaatschappijen onder coördinatie van Eandis en Belgacom de werfzone over. Ze verleggen er nutsleidingen zoals gas, elektriciteit en dataverkeer. Hiervoor moet de werfzone Hanswijkvaart verlengd worden tot op de Vaartdijk richting de Willem Geetstraat. De werfzone Geerdegemvaart wordt met een 50-tal meter verschoven richting Guldendal. Start en einde van de uitgebreide werfzone: 19 mei 2014 t.e.m. 22 februari 2015. De uitbreiding aan de Vaartdijk duurt tot 31 augustus 2014. Tijdens zon- en feestdagen en geplande evenementen zal er niet gewerkt worden. Gewijzigde verkeerssituatie voor fietsers en gemotoriseerd verkeer Op de Vaartdijk zullen fietser en voetgangers altijd door kunnen, zij het over een verlegd pad dat over de rijweg gaat. Voor gemotoriseerd verkeer loopt de Vaartdijk dood tussen de Willem Geetsstraat en de Stationstraat. Onder de Postzegelbrug maken auto’s en bussen een verkorte lus onder het viaduct. Door de werken verdwijnen er in totaal 40 parkeerplaatsen aan de Vaartdijk, onder en naast de Postzegelburg. De vervangparkings aan de Hanswijkvaart en Bautersemstraat bieden een goed alternatief voor automobilisten die naar het station willen. Aan de Geerdegemvaart verdwijnen een tiental parkeerplaatsen...

Tientallen gespecialiseerde arbeiders hebben het voorbije paasweekend dag en nacht doorgewerkt om een belangrijke voorbereidende fase van het stationsproject rond te krijgen. Tussen en naast de sporen van de lijn Mechelen-Leuven werden meer dan tachtig stalen kokerpalen de grond ingeschroefd. Die constructie moet met mogelijk maken dat daar in een latere fase voor het autoverkeer een doorgang onder die spoorlijn wordt gemaakt.     De werken werden minutieus gepland en volgens een zeer strikt draaiboek uitgevoerd, want een tijdelijke buitendienststelling van een spoor is beslist geen sinecure. Er werden ook zoveel mogelijk maatregelen getroffen om de hinder voor de omwonenden te beperken. Volgend weekend wordt er op die plaats niet gewerkt, maar wel het eerste en tweede weekend van mei. Dan verplaatst de werfactiviteit zich naar de zone tussen de spoorlijn en de Leuvensesteenweg....

Het stationsproject Mechelen in Beweging is recent gestart met de werken op de werfzone tussen de Leuvensesteenweg en het Dijlepad. Daar komt onder meer de nieuwe spoorbypass en de nieuwe tangent voor autoverkeer. Een aantal van die werken heeft te maken met aanpassingen aan de bestaande sporen of met het aanleggen van constructies vlak naast het spoor. Deze werken hinderen het treinverkeer en moeten dus tijdens periodes van minder intensief treinverkeer worden uitgevoerd. Daarom zal er dit lange paasweekend, van vrijdag 18 april om 22.00u tot dinsdag 22 april om 05.00u ’s morgens continu gewerkt worden met aanzienlijke hinder tot gevolg. Er moet onder meer een deel van het spoor worden opgebroken om de doorgang van de toekomstige tangent onder de spoorlijn tussen Mechelen en Leuven mogelijk te maken. Daarbij moeten meer dan 80 kokerpalen tot 25m diep in de grond gebracht worden. Dat gebeurt door middel van een schroefinstallatie, die heel wat geluidsarmer werkt dan de normale techniek van trillen of heien. Maar de motoren die deze installatie aandrijven maken uiteraard wel lawaai. De werfzone zal ook ’s nachts voortdurend verlicht zijn, wat hinder met zich mee kan brengen. De aannemer zal evenwel alles in het...