Nieuwsoverzicht

Afgelopen weken werden gigantische buispalen in de oevers van de Leuvense Vaart geheid. Eerst gebeurde dit aan de kant van de Hanswijkvaart, daarna was de Geerdegemvaart aan de beurt. Een gespecialiseerde Nederlandse firma klaart deze bijzondere klus. Deze spectaculaire operatie lokte heel wat belangstellenden. De buispalen vormen het eerste onderdeel van wat later de tangentunnel onder het kanaal moet worden. Maar de echte constructie van deze tunnel wordt ten vroegste in het najaar gestart. Eerst komt de werfzone nog onder het beheer van de nutsmaatschappijen. Straffe cijfers De buispalen zijn 25 meter lang en worden verticaal in Boomse klei geduwd* Ze wegen elk 21 ton* in totaal zullen 12 buispalen de tangent onder de vaart dragen Nutsmaatschappijen nemen midden mei vaartzijdes over Wie werkt er? Alle nutsmaatschappijen werken onder coörinatie van Eandis en Belgacom Wat doen ze? Ze verleggen heel wat leidingen voor gas, elektriciteit en dataverkeer Waar? De werfzone Hanswijkvaart wordt gedurende 1 maand verlengd tot aan de Willem Geetsstraat. Werfzone Geerdegemvaart behoudt zijn grootte. Wanneer? De nutsmaatschappijen zullen vanaf half mei tot begin 2015 bezig zijn met de leidingenkokers....

Dankzij een nieuwe wielwasinstallatie op de werfzone van het station zullen vrachtwagens voortaan met propere banden de openbare weg op rijden. Voordien reed een veegwagen de wegen proper, maar we willen liever vuile straten voorkomen. De vrachtwagens gaan bij het uitrijden van de werf door een lage watersproeimachine die het slijk van de banden haalt....

Nadat de aannemer 12 buispalen voor de tangent (nieuwe autoweg) in de vaartzijde van de Hanswijkvaart geheid heeft, is het nu de beurt aan de Geerdegemvaart. De volgende 10 dagen krijgt deze kanaalkant ook tot 25 meter diepe buispalen. Dit is Mechelaar Roger Naze niet ontgaan. Hij stuurde ons enkele spectaculaire foto's van het uitzonderlijk transport van een kraan. Neem je zelf ook foto's van het stationsproject? Stuur ze naar info@mecheleninbeweging.be  en wie weet gebruiken we jouw beeldmateriaal in onze communicatie.  (c) Roger Naze (c) Roger Naze ...

De voorbije week zijn voor de aanleg van de tangenttunnel onder de Leuvense Vaart al enkele reusachtige buispalen in de grond getrild. Daartussen komen ook damplanken, zodat men een waterdichte bouwput kan uitgraven.  Die damplanken worden normaal geplaatst met een trilblok, wat veel geluidsarmer is dan met een heiblok. Maar de aannemer ondervindt onvoorziene moeilijkheden en krijgt de damplanken niet op diepte. Ze moeten noodgedwongen geheid worden. Het inheien maakt uiteraard meer lawaai. De werken zullen op zaterdag 29 maart om 8 uur starten en enkele uren duren. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele overlast. ...

Het promoteam van het stationsproject Mechelen in Beweging verraste enkele duizenden busgebruikers met een leuke gadget.Busreizigers die ook de trein namen, kregen een heel speciale balpen die ook een usb-stick bevat. Daar staat allerlei informatie over het stationsproject op.  Mechelen in Beweging ijvert er al langer voor dat treinreizigers niet noodzakelijk met de auto naar het station moeten komen. Vorig jaar werden de fietsende pendelaars in het zonnetje gezet en kregen die allemaal een set fietslichtjes. Vandaag was het de beurt aan de busreizigers. Wie tijdens de avondspits gebruikt maakte van de combinatie bus en trein, kreeg een uniek gadget aangeboden: een balpen met usb-stick. Die geheugenkaart bevat onder meer een promofilmpje voor het stationsproject en wie het filmpje helemaal bekeek en een prijsvraag oploste, maakt bovendien kans om voor 50 euro muziek te kunnen downloaden. Op die manier wil Mechelen in Beweging de pendelaars en studenten die met de bus naar het station komen extra bedanken. En meteen er anderen toe aanzetten dit voorbeeld te volgen. Dat zal in de toekomst noodzakelijk zijn, want het aantal treinreizigers zal ook in Mechelen sterk aangroeien. Vandaag stappen hier ruim 21.000 mensen per dag op de trein, maar over...

Een enorme kraan is begonnen met het in de grond trillen van ruim 25 meter lange ijzeren buispalen. Eerst gebeurt dit aan de kant van de Hanswijkvaart, daarna komt de Geerdegemvaart aan de beurt. Langs beide kanten moeten er op dit moment in totaal 12 buispalen in de kanaaloever gedreven worden. Een gespecialiseerde Nederlandse firma klaart deze bijzondere klus. Deze spectaculaire operatie lokte heel wat belangstellenden. De buispalen vormen het eerste onderdeel van wat later de tangentunnel onder het kanaal moet worden. Maar de echte constructie van deze tunnel wordt ten vroegste in het najaar gestart. Eerst komt deze werfzone nog onder het beheer van de nutsmaatschappijen, die er heel wat leidingen voor gas, elektriciteit en dataverkeer moeten verleggen. ...

   Op de werfzone Arsenaal, achter de tuinen van de Wagonstraat, start de aannemer binnenkort met de bouw van de tangent. Om de fundering voor de onderbrugging van de bestaande spoorlijnen voor het nieuwe wegtracé stabiel genoeg te maken, zijn er geschroefde paalconstructies nodig. Recent werd daarom een zogenaamde proefpaal gemaakt, die 15,5 m in de grond steekt. Die proefpaal moet allerlei tests ondergaan, onder meer een maximale belasting. Daarom zal een enorme kraan zware betonnen blokken met een totaalgewicht van liefst 500 ton op deze proefpaal plaatsen. Specialisten kunnen dan nagaan of de kwaliteit voldoet aan de hoogste normen. Eens deze proef voltooid is, verdwijnen de kraan en de betonnen belastingslementen. In totaal zijn er over het ganse traject van de spoorbypass liefst 300 van dit type geschroefde palen voorzien. ...

      Tijdens de twee middelste weekends van mei (10,11,17,18/05) zal de aannemer niet werken op de werfzone Arsenaal/Douane. De werken gaan er goed vooruit: de noodzakelijke kokerpalen werden zonder noemenswaardige problemen geplaatst waardoor de aannemer volgende twee weekends niet moet doorwerken. Er werd eveneens in de week overdag gewerkt met slechts één spoor buiten dienst, zodat de hinder in de volgende weekends kon worden vermeden. Pas eind mei wordt het weekend- en nachtwerk opnieuw aangevat met het plaatsen van damwanden aan de sporen.  Tot de zomervakantie zal de aannemer van het stationsproject  bijna ieder weekend en ook 's nachts doorwerken op de werfzone tussen het Douaneplein en de Leuvensesteenweg. Het gaat hier om werken zoals de wissels verleggen, kokers boren voor palen, damplanken aanbrengen en rails doorslijpen. Deze hele klus kan onmogelijk overdag gebeuren omwille van het drukke treinverkeer op de lijn tussen Antwerpen en Brussel. De aannemer doet het mogelijke om het lawaai en de trillingen te beperken, maar hinder is onvermijdelijk. We vragen de omwonenden voor begrip van deze weekend-en nacht werken en bieden alvast onze excuses voor de mogelijke hinder. ...

De werken aan de stationsomgeving van Mechelen hebben een niet te vermijden impact op de buurt, op de gebruikers van het station en zijn omgeving, op de verkeersstromen van en naar het station en op het doorgaande verkeer in de buurt van het station. Om die overlast zo minimaal mogelijk te houden, wordt een speciaal programma uitgewerkt dat 'Minder Hinder 'heet. Dat programma ging al in de planningsfase na hoe men zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. Het aanleggen van een tijdelijke parking, het verschuiven van bushaltes, het bouwen van een voetgangersbrug, monitoring van de verkeerscirculatie, het zijn allemaal ingrepen die tot de mogelijkheden behoren. Al deze initiatieven worden mee gecoördineerd en geadviseerd door het 'Minder Hinderteam'.   Wat doet het Minder Hinderteam? Het 'Minder Hinderteam' bezoekt dagelijks de werfzones, omliggende straten, kruispunten en pleinen om mogelijke pijnpunten vast te stellen. Tijdens een wekelijks overleg komen alle projectverantwoordelijken samen om de knelpunten aan te pakken en de hinder te beperken. Het team werkt ook nauw samen met de Mechelse politie.  Ook de hinderbeleving van de omwonenden en reizigers is een aandachtspunt dat zeker niet verwaarloosd mag worden. Niet alleen proberen we preventief te werken en communiceren over hinder, ook repressief behandelt het...

 In het Infopunt van Mechelen in Beweging staat een maquette van de toekomstige stationsomgeving. Dit bijzonder grote werkstuk van 6 meter lang geeft het volledige traject van de spoorbypass en de wegtangent weer. Erg handig om dit zeer complexe project te situeren. De maquette werd gemaakt door TUC RAIL, het studiebureau van de NMBS, dat zich binnen het project vooral richt op de spoorbypass. Kom dus zeker eens een kijkje nemen in het Infopunt.   Dit is bovendien niet de laatste maquette voor het Mechelse stationsproject. Het Infopunt krijgt binnenkort ook een detailmaquette van het station. Maar voor het studiebureau aan de realisatie begint, wachten we op de verlening van de stedenbouwkundige vergunning. Als alles volgens plan verloopt, zal dat in september bekend gemaakt worden. Meer foto's Video maquette        ...