Nieuwsoverzicht

Vanaf 18 augustus zal er regelmatig ‘s nachts en in het weekend gewerkt worden op de werfzone Jubellaan. De werken zullen altijd aangekondigd worden onder andere door het uithangen van een werfdoek. Het gaat hier om grofweg drie werfactiviteiten: 1. Een 30-tal palen in de grond schroeven. 2. Het uitbreken van bovenleidingmassieven. 3. Het afwerken van de schroefpalen. Bouwtechnieken en mogelijke hinder Op de werfzone Jubellaan worden enkele technologische hoogstandjes toegepast. Deze hedendaagse technologieën moeten er niet alleen voor zorgen dat het budget doordacht gespendeerd wordt, maar ook dat de bewoners gedurende de werkzaamheden zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Zo geeft tijdens het inschroeven van een 30-tal palen enkel de draaiende machinemotor misschien hinder. Tijdens het uitbreken van bovenleidingmassieven wordt een spoorkraantje met beitel op de rails geplaatst. De beitel pikeert het beton wat lawaai veroorzaakt. Bij het afwerken van de schroefpalen kappen de arbeiders steeds het bovenste stuk van de paal af, omdat deze overlengte vaak van onvoldoende kwaliteit is.Deze hele klus kan onmogelijk overdag gebeuren omwille van het drukke treinverkeer op de lijn tussen Brussel en Antwerpen. Data van de weekendwerken (telkens van vrijdagavond tot maandagochtend) tot en met oktober: vrijdag 19 september vanaf 23u...

Doordat het heien van funderingspalen op de werfzone aan de Wagonstraat sneller kon verlopen dat was ingeschat, zal er voorlopig geen geluidshinder meer zijn en vallen ook de trillingen weg. Voor eind augustus zal er op deze werfzone trouwens slechts beperkt gewerkt worden. Voor de aanleg van de nieuwe spoorwegbrug over de Leuvensesteenweg moeten er in het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging tientallen funderingspalen meters diep de grond in. De grootste deel van die palen wordt er in geheid, omdat andere methodes geen bevredigende resultaten opleverden. Het heien zorgde voor heel wat geluidsoverlast en ook de trillingen waren goed voelbaar. Om die overlast zoveel mogelijk te beperken, werd trouwens een opvallende containerwand als afscheiding tussen de werfzone en de woonhuizen van de Wagonstraat geplaatst. Maar dankzij het intensieve werk van de voorbije weken, is de aannemer nu vroeger klaar dan gepland en is het heien voorlopig achter de rug. De eerstvolgende twee weken moeten er geen palen meer geheid worden en krijgen de buurtbewoners dus meer rust. Ook de containerwand wordt opnieuw afgebroken aan beide kanten van de Leuvense steenweg. Daarna moeten er nog wel enkele funderingspalen gemaakt worden maar wellicht kan daar een...

De volgende weken verhuist er zowat 90.000m³ grond van het stationsproject Mechelen in Beweging naar Beveren. De grond is afkomstig van de uitgraving voor de toekomstige stationsparking. In Beveren zal die gebruikt worden om een toekomstig bedrijventerrein op te hogen. Daarmee komen de graafwerken voor het stationsproject in een stroomversnelling. Het voorbije half jaar is al iets meer dan 60.000m³ uitgegraven grond vertrokken van op de werf aan de Hanswijkvaart. Het ging daarbij vooral om de volumes die uitgegraven werden voor de constructie van de diepwanden. Nu deze diepwanden klaar zijn – men is nog wel bezig met de verankering ervan –dient zich een nieuwe fase aan, namelijk het uitgraven van de kuip waarin de parking zelf zal worden aangelegd. In tegenstelling tot bij de diepwanden, waar men slechts een beperkte manoeuvreerruimte had, kan men nu veel vrijer werken en meerdere graafmachines tegelijk inzetten. Daardoor kan men ook de intensiteit van de transporten verhogen. De aannemer zet een twintigtal vrachtwagens in die elk zeven tot acht ritten per dag kunnen maken. Elke vrachtwagen is in staat om ongeveer 15m³ te vervoeren. Het was voor de aannemer niet gemakkelijk om op relatief korte afstand een plaats te vinden...

Op 8 augustus tussen 7u en 9u 's morgens zal er via de Colomabrug een telescoopkraan getransporteerd worden.  De kraan dient om een betonnage van een kopbalk (14 m³) uit te tevoeren. Deze actie zal de werf in- en uitrit via deze poort onmogelijk maken gedurende 1,5 à 2u.  Tijdens deze periode zal onze aannemer, onder toezicht weliswaar, het vrachtverkeer via de 2e uitgang aan de Colomabrug laten gebeuren. Gezien het weinige spitsverkeer in de vakantieperiode zou dit slechts minimale hinder veroorzaken. ...

De bushalte in de Leopoldstraat, dicht tegen het stationsplein, krijgt een bushokje. Voorlopig staat er enkel een haltepaal op het voetpad, maar daar kom verandering in.  Op de strook waar de bus nu stopt, komt een schuilhuisje en de bus zal halte houden op de rijbaan. Het fietspad wordt zo niet meer gebruikt door wachtende reizigers. Het bushokje zal er ongeveer hetzelfde uitzien zoals de halte aan het ziekenhuis. ...

Nu het bouwverlof voor de deur staat, zal er op de Geerdegemvaart opnieuw meer plaatsen zijn voor fietsers en voetgangers die van de Postzegelbrug komen. Sinds de start  van de nutswerken, eind mei,  was de Geerdegemvaart ter hoogte van het reisbureau Joker moeilijk doorgaanbaar voor stappers en trappers. De nutsmaatschappijen hadden zo goed als de hele straat nodig om leidingen voor gas, elektriciteit en dataverkeer te verleggen. Over een lengte van 30 meter was slechts beurtelings éénrichtingverkeer voor fietsers en voetgangers mogelijk. Nu kunnen ze opnieuw naast elkaar langs de Geerdegemvaart. ...

  Spoor 10 is al sinds 2013 buiten dienst, maar zorgt dagelijks voor een boeiend tafereel. Vanop dit spoor kunnen reizigers goed zien hoe de toekomstige ondergrondse parking stap voor stap vorm krijgt. Vanaf juli geven de vier infoborden van ‘Spoor 10 om te zien’ je een gedetailleerde uitleg over welke werfactiviteiten voor je neus afspelen.  Het klinkt als muziek in de oren, maar de infoborden van ‘SPOOR 10 OM TE ZIEN’ geven vooral je ogen de kost. Op vier grote panelen op spoor 10 krijg je tekst, cijfers en beelden over de huidige werkzaamheden en de toekomstige plannen: gaande van de bouw van de ondergrondse parking met diepwanden tot de toekomstige doorgang van de tangent en de Arsenaalzijde van de stad.  Neem je foto’s van de werfactiviteiten van op de openbare weg? Stuur ze door naar  info@mecheleninbeweging.be en wie weet verschijnen ze met jouw naam in onze communicatie....

De passage tussen de vervangparkings aan Hanswijkvaart en Bauterstraat met het station loopt dwars over de werfzone. Pendelaars worden er beschermd door een doorsteek, zodat ze volledig veilig het werfverkeer kunnen  kruisen. Deze doorsteek werd uitgevoerd in een solide betonconstructie. Maar bij regenweer bleek de vlakke vloer soms wat te glad te worden. Daarom hebben de projectverantwoordelijken de aannemer gevraagd om een antisliplaag aan te brengen. Dat is vandaag gebeurd. Op die manier blijft de veiligheid van de stationsgebruiker gewaarborgd.   ...

Op de werfzone Arsenaal verrijst vandaag een metershoge wand gemaakt van containers. De containerwand dient in de eerste plaats om hinderlijk geluid zoveel mogelijk tegen te houden, maar zal ook de eventuele stofhinder beperken en de storende verlichting deels afschermen. De containers blijven 4 weken staan. Dit weekend wordt er nergens gewerkt, maar van vrijdag 27 tot en met maandag 30 juni wordt er opnieuw dag en nacht gewerkt op de werfzone aan de Wagonstraat. ...

Terwijl de werven over een lengte van 2,5km op volle toeren draaien, zit men ook aan de tekentafels niet stil. Het studiebureau Eurostation legt de laatste hand aan een bijgestuurd ontwerp voor het nieuwe trein- en busstation. ‘We hebben het voorbije jaar een belangrijke optimalisatie doorgevoerd’, verduidelijkt Sam Haccour. ‘Mechelaar Mark Uytterhoeven heeft ooit beweerd en bewezen dat alles beter kan, dus hebben we dat ook geprobeerd. Op vraag van de spoorweggroep hebben wij het vergunde ontwerp voor het nieuwe station ruimtelijker en efficiënter gemaakt, zonder de kostprijs op te drijven. Het station zal de reizigers een ideaal knooppunt van genetwerkte mobiliteit bieden, waar ze zelfs tijd kunnen winnen door het aanbod van diensten. En dan hebben we het niet alleen over de klassieke broodjeszaak of de krantenkiosk, maar ook over een postpunt, een kinderopvang of een fietspunt. We hopen binnen enkele maanden de vernieuwde bouwaanvraag in te dienen. We hebben deze optimalisatie al besproken met de Klankbordgroep en met de Gecoro en beide adviesinstanties reageerden enthousiast’....