Nieuwsoverzicht

    17/10/2014- Momenteel wordt er aan de spoorlijn Mechelen – Brussel gewerkt als voorbereiding voor de aanleg van de Tangent, de nieuwe ontsluitingsweg tussen Brusselsesteenweg en het Douaneplein. Het gaat meer bepaald om de constructie van de doorgang onder de huidige sporen. Daar is heel wat stabilisatiewerk voor nodig, uitgevoerd met zware machines. Een deel van dat werk kan overdag gebeuren (tijdens de normale werfuren, dus tussen 6u ’s morgens en 22u ’s avond) en soms moet er ook ’s nachts gewerkt worden, wanneer er minder treinverkeer is. In de mate van het mogelijke worden de meest hinderlijke activiteiten tijdens de daguren uitgevoerd, maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom moet er geregeld ’s avonds en zelfs ’s nachts gewerkt worden. Laatste werkweekend aan de Brusselsesteenweg Voor het komende weekend 18-19/10 zal vermoedelijk de onderstopper het meeste lawaai maken. Het gaat meer bepaald om het aanbrengen van verspreiden van de stabiliteitskeien tussen de sporen. Dit zal doorgaan tussen 20u00 en 24u00 op zondag 19 oktober. Vanaf volgende week zou het dan heel wat rustiger moeten zijn, want dit is het laatste weekend- en nachtwerk tot het voorjaar van 2015. Alvast onze excuses voor mogelijke hinder. Hinder melden?...

    28/09/2014- Het derde weekend van september staat met stip aangeduid in de agenda van heel wat sportievelingen, want dan vindt het jaarlijks loopevent Dwars door Mechelen plaats. Dat is een 10 km lange wedstrijd rond en door Mechelen. Ook Mechelen in Beweging (what's in a name?) supporterde voor iedereen die meeliep met een erehaag van vlaggen en een primeur: een beeld met het toekomstige Dijlepad!   Dit jaar vond er ook een parcourswijziging plaats, vanwege de werken van Mechelen in Beweging op de werfzone van het Douaneplein. Het Dijlepad werd gedeeltelijk ingekokerd en gedempt zodat de aannemer meer plaats heeft om een brug voor de Spoorbypass, Tangent en fietsers-en voetgangers te bouwen. Lees meer: Dijlepad gedeeltelijk afgesloten Om alle sportieveling aan te moedigen vormde Mechelen in Beweging een erehaag met vlaggen aan het sluizencomplex van Hanswijk De Bercht.    Daarbij kregen de lopers een een primeur te zien. Vlak aan de werfzone en het sluizencomplex toonden we een simulatiebeeld van het nieuwe, toekomstige Dijlepad:     ...

25/09/2014 Eandis voert tussen 29/9 en 3/10 werken uit in de Motstraat en de Mollestraat. Voor de uitbreiding van het middenspanningsnet moet er gewerkt worden in het voetpad  Daardoor zal er tussen 29/9 en 3/10 in de Motstraat over de ganse lengte eenrichtingsverkeer worden ingevoerd. De paaltjes die momenteel op de hoek van beide straten staan, worden daartoe tijdelijk weggenomen. De Mollestraat verandert van rijrichting. Deze omleiding heeft geen verband met Mechelen in Beweging, maar aangezien het in ons projectgebied ligt, houden we je graag op de hoogte.  Lees ook het volledige artikel in de rubriek Krantenartikels 2014...

21/09/2014 - Er werden fietsen gepimd, projectinformatie uitgewisseld, stationsgeschiedenis opgesnoven en ook het kleine broertje van de Mijlpaal had veel beziens. De Uit zonder uitlaat 2014 was alweer een geslaagde editie 2014. Om 13u brak de zon eindelijk door en dat overtuigde een grote menigte Mechelaars naar de binnenstad af te zakken om tientallen standjes af te schuimen. De Grote Markt werd omgedoopt tot het Mobiliteitsplein en uiteraard had ook Mechelen in Beweging daar een stand opgebouwd. Dit jaar was de Mijlpaal onze blikvanger. Of liever, het kleine broertje van de Mijlpaal. Deze kijktoren gaf zicht op historische beelden van vier generaties stations. Heb je de Uit Zonder uitlaat gemist? Dan kan je onze Mijlpaal nog steeds bewonderen in het Infopunt. Alle informatie over de geschiedenis van vier generaties station goten we ook in een infografiek.   Tijdens ‘UiT zonder uitlaat’ stond het Communicatieteam van Mechelen in Beweging je graag te woord over de laatste nieuwtjes op de werf. Je kon ook nieuwe beelden van de toekomstige stationsomgeving bekijken. Ten slotte bedankte het stationsproject de fietsers met een 'Pimp your bike' stand. Onze fietsarties pimpte fietsen met allerlei versiersels of een...

Twee opeenvolgende weekends zal de aannemer werken uit voeren op de werfzone Jubellaan ter hoogte van de Stenenmolenstraat en Halfgalgstraat. Op deze locatie worden er betonnen schroefpalen in de grond gewerkt. Deze bouwmethode is de minst hinderlijke manier om palen in de grond te krijgen. De schroefpalen zijn nodig voor de toekomstige Tangent die onder de spoorlijn Mechelen-Brussel zal lopen. Start weekend-en nachtwerken: vrijdag 19/9 23u  - maandag 22/9 6u vrijdag 26/9 - maandag 29/9 6u Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder Meer info? lees onze Nieuwsbrieven ...

Om vlotter en veiliger te kunnen rijden, zal het grondtransport voor het uitgraven voor de toekomstige parking van het stationsproject voortaan ’s nachts plaats vinden. Dat gebeurt op initiatief van de aannemer, in overleg met het stadsbestuur en na advies van het Team Minder Hinder. Sinds half augustus verhuist er elke week meer dan 10.000m³ Mechelse grond naar Beveren. De aannemer die de grondwerken voor de toekomstige stationsparking uitvoert, kan de uitgegraven grond namelijk kwijt op een industriezone in de Waaslandhaven. Tijdens de vakantieperiode gebeurde het transport compleet probleemloos overdag, maar met de schoolstart is de situatie veranderd. De aannemer mag op momenten dat de scholen beginnen of eindigen niet meer over de Colomabrug rijden. Bovendien moeten de vrachtwagens op het einde van het traject over de Antwerpse ring rijden. Dat knaagt aan de vlotheid van de transporten. In overleg met het Team Minder Hinder van het stationsproject Mechelen in Beweging en na goedkeuring door het schepencollege, werd daarom beslist om vanaf maandag 8 september alleen nog ’s nachts te rijden. Dat gebeurt meer bepaald tussen 19u en 06u, dus op momenten dat Colomabrug en Colomalaan er zo goed als verlaten bij liggen. Het uitgraven zelf zal...

Het afgelopen half jaar voerde de aannemer regelmatig weekend- en nachtwerk uit op de werfzone Arsenaal. Ook vanaf 1 september zal er opnieuw ‘s nachts en in het weekend gewerkt worden om het treinverkeer niet te hinderen. De werken worden altijd aangekondigd onder andere door het uithangen van een werfdoek. Het gaat hier om het heien van de laatste serie palen, werken aan de bovenleidingen en het plaatsen van de definitieve brugdekken door het spoorwegtallud van de lijn Mechelen-Leuven. Overdag voert de aannemer de gebruikelijke werfactiviteiten uit. Ook in 2015 zullen er intensieve werken op deze werfzone plaatsvinden. Ze zullen steeds ruim op voorhand gecommuniceerd worden. De werken duren van vrijdagavond 23u tot maandagochtend 5u, zowel overdag als ‘s nachts. Data van mogelijk hinderlijke werken tot eind 2014: 8/9-11/9: vanaf 7u ‘s morgens worden overdag palen geheid 29 & 30/11: plaatsing van de definitieve brugdekken. Van 6 tot en met 10 oktober – ’s nachts: bovenleidings- en kabelwerken met spoorkraan Van 13 tot en met 17 oktober: bovenleidings- en kabelwerken met spoorkraan Buiten deze data zal er volgens de huidige planning geen weekendwerk plaatsvinden, maar wel nachtwerkt met beperkte hinder. Meer lezen en zien over Uitvoeringsmethoden ....

Eind augustus trok het Communicatieteam opnieuw naar twee buurten om informatie te geven aan de bewoners die vlak naast de werfzone Arsenaal en Jubellaan wonen. Dit keer mochten de bewoners uitzonderlijk de werf op en werden ze getrakteerd op hamburgers en frietjes. Vanaf midden augustus schakelen beide werfzones weer een versnelling hoger en zal er opnieuw weekend-en nachtwerk aan te pas komen. Voor de bewoners van de wijk Arsenaal ging de infoavond vooraf aan een animatiemiddag voor kinderen. Kinderanimatie in samenwerking met de Jeugddienst Mechelen Infoavond onder de gloednieuwe spoorbypassbrug op werfzone Jubellaan Infoavond op werfzone Arsenaal met zicht op de Vierendeelbrug Lees de Nieuwsbrieven over werfzone Arsenaal en Jubellaan voor alle details en concrete data.  ...

Vanaf vrijdag 29 augustus om 16u verlaagt watermaatschappij Pidpa gedurende 1 week de waterdruk ter hoogte van de Colomabrug. Bewoners van de Hanswijkvaart en de Bautersemstraat kunnen hier mogelijk hinder van ondervinden. Pidpa zal in een waterput de overkoppeling controleren en een waterstaal nemen.   ...

Door waterinsijpeling onder het perron van spoor 10 van het Centraal Station in Mechelen heeft zich dinsdagochtend een grondverzakking voorgedaan, waarbij een diepe put gevormd werd. Een persoon kwam in de put terecht, gelukkig zonder al teveel erg. De aannemer die aan het werk is voor het stationsproject is onmiddellijk begonnen met beveiligings- en herstellingswerkzaamheden. De juiste oorzaak van het incident moet nog bevestigd worden, maar mogelijk is de 1,5 meter diepe put er gekomen door een probleem met een afvoerbuis van het regenwater. De overvloedige neerslag van maandagavond en dinsdagnacht zullen daarbij wellicht een rol gespeeld hebben. Het is niet de eerste maal dat zich dergelijk incident voordoet. Ook vorig jaar is er na een periode van hevige regenval op ongeveer dezelfde plaats een verzakking van het perron geweest. Dit incident heeft geen gevolgen gehad voor het treinverkeer. De dienstregeling is normaal kunnen verlopen. Spoor 10 van het Centraal Station is trouwens al een jaar buiten gebruik door de werken van het stationsproject. Op die plaats moet de ondergrondse parking komen en wordt er later een bijkomend dubbelspoor voor de bypass aangelegd. Toch zijn de werken wellicht niet de rechtstreekse oorzaak van dit incident, want de...