Nieuwsoverzicht

  07/01/2014- Tijdens het weekend van vrijdag 16 januari vanaf 23u tot en met maandag 19 januari tot 5u  zullen er werken uitgevoerd worden op de werfzone Arsenaal. Op deze locatie plaatst de aannemer damplanken langs de spoorlijn Mechelen-Leuven. Deze werfactiviteit veroorzaakt trillingen en lawaai. Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder.   ...

   Het infopunt sluit tussen 20 december en 4 januari haar deuren. Wij wensen iedereen fijne feestdagen!   ...

  10/12/2014- Waterwegen en Zeekanaal NV laat vanaf komende vrijdag 12 december dringende herstellingswerken uitvoeren aan de Colomabrug over het kanaal Leuven-Dijle in Mechelen.  De brug zal daardoor tijdelijk buiten dienst zijn. Deze werken kaderen dus niet binnen de werken van het stationproject, maar hebben wel invloed op de mobiliteit binnen het projectgebied. Door het intensieve verkeer over de Colomabrug is een van de zogenaamde sluitplaten, die de aansluiting maken tussen het wegdek op de brug en het wegdek op de rechteroever (kant station) aan vernieuwing toe.  De werken zullen worden uitgevoerd van vrijdagavond 12 december om 20 uur tot zaterdag 13 december om 06.00 uur 's ochtends.  De brug zal gedurende deze korte periode volledig buiten dienst zijn, ook voor fietsers en voetgangers.  De nodige signalisatie wordt voorzien om het verkeer om te leiden.  Meer informatie Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal – gsm 0484-916 984 - zeekanaal@wenz.be – www.wenz.be  ...

  10/12/2014- Om de constructie van de spoorbypass en de Tangent op de werfzone Arsenaal mogelijk te maken, moet de aannemer een grote torenkraan plaatsen. Die zal op donderdag 11 en vrijdag 12 december gemonteerd worden op de werfzone tussen Leuvensesteenweg en de Centrale Werkplaatsen. De onderdelen van deze grote kraan zullen op donderdag 11 december ’s ochtends met grote vrachtwagens aangevoerd worden. Dat kan beperkte hinder veroorzaken voor het autoverkeer op de Leuvensesteenweg. De aannemer neemt de nodige maatregelen om die hinder zoveel mogelijk te beperken en de hele operatie veilig te laten verlopen.  ...

  08/12/2014- Eind november werd spoor en perron 10 opnieuw leven ingeblazen. Dit spoor was sinds 2013 buiten dienst, maar ook het perron was aan een opfrisbeurt toe. Het volledige afwateringssysteem onder perron 10 werd vernieuwd om nog meer verzakkingen te vermijden.  Nu de reizigers opnieuw op het perron kunnen, hebben ze een uitstekend zicht op de werfzone Station en kunnen ze van de gelegenheid gebruik maken om de borden van 'Spoor 10 om te zien' te bekijken. In de stationshal kan je de pijlen volgen naar de infoborden. Je vindt de vier infoborden op het perron (in de richting van Antwerpen), maar kan ze ook hier bekijken.    Eind december krijgt ook de Hanswijkvaart infoborden over de werkzaamheden van de ondergondse parking, want deze uitkijkplaats trekt heel wat kijklustigen.   ...

  2/12/2014- Eind november kreeg de spoorlijn Mechelen-Leuven een nieuw, definitief brugdek. Pientere ingenieurs, gespecialiseerde arbeiders en machines klaarden deze enorme klus binnen het geplande tijdsbestek.   Tegen zaterdag 18u lag het brugdek op zijn plaats. Uiteraard moest het dan nog stevig verankerd worden aan beide landhoofden en op een middensteun. Tenslotte moest alle spoor infrastructuur hersteld worden, zodat vanaf maandagochtend 1/12 om 5u de treinen weer ongestoord over de lijn Mechelen-Leuven konden rijden. Werfzone Douane heeft echter ook deze week nog wat nazorg nodig aan de sporen, met o.m. bovenleidings- en kabelwerken en ook de onderstopper moet blijkbaar nog eens langskomen. Dat betekent dat er de volgende nachten nog wat lawaai kan gemaakt worden. Onze excuses voor de mogelijke hinder.  ...

      27/11/2014- Het laatste weekend van november is Mechelen het toneel van een sterk staaltje vakmanschap. Dan wordt een 1.800 ton zwaar en meer dan 600m² groot betonnen brugdek onder de spoorlijn Mechelen – Leuven geschoven. Daardoor wordt het binnen enkele jaren mogelijk om van op de Tangent onder die spoorlijn door te rijden. Dat is ook iets waar fietsers en voetgangers zullen van profiteren. Om deze uiterst secure operatie mogelijk te maken, is voor de periode tussen vrijdagavond 28/11 en maandagochtend 1/12 een minutieus draaiboek uitgewerkt. Het nieuwe brugdek moet uiteraard nog van de werfzone naar de spoorlijn verplaatst worden. Dat gebeurt met een Self Propelled Modular Transporter. Dat is een enorm, zelfrijdend vehikel dat uit verschillende elementen is samengesteld en dat in zijn totaliteit gesteund wordt door vier rijen van telkens twaalf wielassen. CIJFERS De geprefabriceerde betonnen kolos is liefst 50m lang (zijde paralellogram), 12m breed en 2,5m hoog (vloerplaat 1,1m dik en wand 1,4 m hoog). Voor het dek werd er 660 m³ beton gebruikt en het weegt exact 1.833 ton. HINDER Dankzij deze manier van werken, kan de hinder voor het spoorverkeer tot een absoluut minimum beperkt worden. De aannemer...

    24/11/2014- Momenteel drijven twee grote schepen op de Leuvense Vaart tussen de Colomabrug en de Postzegelbrug. Het kraanschip schraapt 1,5 meter smurrie van de bodem. Vooral aan de zijkanten van het kanaal is er door de jaren heel wat bagger gevormd. In 2015 start de aannemer met het uitgraven van de Tangent en moeten de schepen telkens langs één kant van het kanaal varen. Daarom is het erg belangrijk dat de zijkanten van de vaart diep genoeg zijn om de boten te laten passeren.  ...

    26/11/2014-  Wie regelmatig langs de achterzijde het station binnengaat, zal gemerkt hebben dat er een nieuw, verhoogd wandelpad in aanbouw is. Een 6-tal containers werd op zuilen geplaatst om de voetgangers komende 2 jaar op een veilige manier naar de achteringang van het station leiden.   Op 26 november wordt het 200 meter lange wandelpad in gebruik genomen. Er zijn voldoende maatregelen genomen om de veiligheid op het nieuwe wandelpad te garanderen, zoals noodverlichting en ventilatie. Ook langs de voorzijde kan je het station betreden. ...

    20/11/2014- Vanaf maandag 24 november gaan de transporten opnieuw 's nachts door. Dat gebeurt meer bepaald tussen 19u en 06u, dus op momenten dat Colomabrug en Colomalaan er zo goed als verlaten bij liggen. Het Minderhinderteam van Mechelen in Beweging heeft de vorige nachttransporten positief geëvalueerd. De hinder voor omwonenden zal zo goed als nihil zijn en door de nachtelijke activiteit zal het verkeer aan de Colomabrug overdag minder gehinderd worden door het werftransport. De aannemer die de grondwerken voor de toekomstige stationsparking uitvoert, kan opnieuw een hoeveelheid van 30.000 m³ de uitgegraven grond kwijt op een industriezone in de Waaslandhaven. De nachttransporten zullen vermoedelijk 6 weken aanhouden. Het uitgraven zelf zal nog wel overdag gebeuren. De aannemer legt de uitgegraven grond klaar op de werf, zodat de vrachtwagens ’s nachts snel kunnen geladen worden. Daardoor blijft ook de nachtelijke hinder van werfactiviteit uiterst beperkt. De andere werftransporten, zoals het aanvoeren van beton of andere bouwmaterialen, gebeurt nog wel overdag. Er wordt per nacht ongeveer 1.500m³ weggevoerd naar Beveren en dat van zondagavond tot vrijdagochtend. Ook overdag wordt er grond weggevoerd (naar diverse plaatsen) maar dat blijft voorlopig beperkt tot 500m³ per dag....