Nieuwsoverzicht

Het promoteam van het stationsproject Mechelen in Beweging verraste enkele duizenden busgebruikers met een leuke gadget.Busreizigers die ook de trein namen, kregen een heel speciale balpen die ook een usb-stick bevat. Daar staat allerlei informatie over het stationsproject op.  Mechelen in Beweging ijvert er al langer voor dat treinreizigers niet noodzakelijk met de auto naar het station moeten komen. Vorig jaar werden de fietsende pendelaars in het zonnetje gezet en kregen die allemaal een set fietslichtjes. Vandaag was het de beurt aan de busreizigers. Wie tijdens de avondspits gebruikt maakte van de combinatie bus en trein, kreeg een uniek gadget aangeboden: een balpen met usb-stick. Die geheugenkaart bevat onder meer een promofilmpje voor het stationsproject en wie het filmpje helemaal bekeek en een prijsvraag oploste, maakt bovendien kans om voor 50 euro muziek te kunnen downloaden. Op die manier wil Mechelen in Beweging de pendelaars en studenten die met de bus naar het station komen extra bedanken. En meteen er anderen toe aanzetten dit voorbeeld te volgen. Dat zal in de toekomst noodzakelijk zijn, want het aantal treinreizigers zal ook in Mechelen sterk aangroeien. Vandaag stappen hier ruim 21.000 mensen per dag op de trein, maar over...

Een enorme kraan is begonnen met het in de grond trillen van ruim 25 meter lange ijzeren buispalen. Eerst gebeurt dit aan de kant van de Hanswijkvaart, daarna komt de Geerdegemvaart aan de beurt. Langs beide kanten moeten er op dit moment in totaal 12 buispalen in de kanaaloever gedreven worden. Een gespecialiseerde Nederlandse firma klaart deze bijzondere klus. Deze spectaculaire operatie lokte heel wat belangstellenden. De buispalen vormen het eerste onderdeel van wat later de tangentunnel onder het kanaal moet worden. Maar de echte constructie van deze tunnel wordt ten vroegste in het najaar gestart. Eerst komt deze werfzone nog onder het beheer van de nutsmaatschappijen, die er heel wat leidingen voor gas, elektriciteit en dataverkeer moeten verleggen. ...

   Op de werfzone Arsenaal, achter de tuinen van de Wagonstraat, start de aannemer binnenkort met de bouw van de tangent. Om de fundering voor de onderbrugging van de bestaande spoorlijnen voor het nieuwe wegtracé stabiel genoeg te maken, zijn er geschroefde paalconstructies nodig. Recent werd daarom een zogenaamde proefpaal gemaakt, die 15,5 m in de grond steekt. Die proefpaal moet allerlei tests ondergaan, onder meer een maximale belasting. Daarom zal een enorme kraan zware betonnen blokken met een totaalgewicht van liefst 500 ton op deze proefpaal plaatsen. Specialisten kunnen dan nagaan of de kwaliteit voldoet aan de hoogste normen. Eens deze proef voltooid is, verdwijnen de kraan en de betonnen belastingslementen. In totaal zijn er over het ganse traject van de spoorbypass liefst 300 van dit type geschroefde palen voorzien. ...

      Tijdens de twee middelste weekends van mei (10,11,17,18/05) zal de aannemer niet werken op de werfzone Arsenaal/Douane. De werken gaan er goed vooruit: de noodzakelijke kokerpalen werden zonder noemenswaardige problemen geplaatst waardoor de aannemer volgende twee weekends niet moet doorwerken. Er werd eveneens in de week overdag gewerkt met slechts één spoor buiten dienst, zodat de hinder in de volgende weekends kon worden vermeden. Pas eind mei wordt het weekend- en nachtwerk opnieuw aangevat met het plaatsen van damwanden aan de sporen.  Tot de zomervakantie zal de aannemer van het stationsproject  bijna ieder weekend en ook 's nachts doorwerken op de werfzone tussen het Douaneplein en de Leuvensesteenweg. Het gaat hier om werken zoals de wissels verleggen, kokers boren voor palen, damplanken aanbrengen en rails doorslijpen. Deze hele klus kan onmogelijk overdag gebeuren omwille van het drukke treinverkeer op de lijn tussen Antwerpen en Brussel. De aannemer doet het mogelijke om het lawaai en de trillingen te beperken, maar hinder is onvermijdelijk. We vragen de omwonenden voor begrip van deze weekend-en nacht werken en bieden alvast onze excuses voor de mogelijke hinder. ...

De werken aan de stationsomgeving van Mechelen hebben een niet te vermijden impact op de buurt, op de gebruikers van het station en zijn omgeving, op de verkeersstromen van en naar het station en op het doorgaande verkeer in de buurt van het station. Om die overlast zo minimaal mogelijk te houden, wordt een speciaal programma uitgewerkt dat 'Minder Hinder 'heet. Dat programma ging al in de planningsfase na hoe men zo efficiënt mogelijk te werk kan gaan. Het aanleggen van een tijdelijke parking, het verschuiven van bushaltes, het bouwen van een voetgangersbrug, monitoring van de verkeerscirculatie, het zijn allemaal ingrepen die tot de mogelijkheden behoren. Al deze initiatieven worden mee gecoördineerd en geadviseerd door het 'Minder Hinderteam'.   Wat doet het Minder Hinderteam? Het 'Minder Hinderteam' bezoekt dagelijks de werfzones, omliggende straten, kruispunten en pleinen om mogelijke pijnpunten vast te stellen. Tijdens een wekelijks overleg komen alle projectverantwoordelijken samen om de knelpunten aan te pakken en de hinder te beperken. Het team werkt ook nauw samen met de Mechelse politie.  Ook de hinderbeleving van de omwonenden en reizigers is een aandachtspunt dat zeker niet verwaarloosd mag worden. Niet alleen proberen we preventief te werken en communiceren over hinder, ook repressief behandelt het...

 In het Infopunt van Mechelen in Beweging staat een maquette van de toekomstige stationsomgeving. Dit bijzonder grote werkstuk van 6 meter lang geeft het volledige traject van de spoorbypass en de wegtangent weer. Erg handig om dit zeer complexe project te situeren. De maquette werd gemaakt door TUC RAIL, het studiebureau van de NMBS, dat zich binnen het project vooral richt op de spoorbypass. Kom dus zeker eens een kijkje nemen in het Infopunt.   Dit is bovendien niet de laatste maquette voor het Mechelse stationsproject. Het Infopunt krijgt binnenkort ook een detailmaquette van het station. Maar voor het studiebureau aan de realisatie begint, wachten we op de verlening van de stedenbouwkundige vergunning. Als alles volgens plan verloopt, zal dat in september bekend gemaakt worden. Meer foto's Video maquette        ...

Op dinsdag 4 maart  tussen 4u en 20u zal er hinder zijn op de Colomalaan. Het verkeer zal er ter hoogte van de Colomaschool tussen 4u en 6u ' s morgens beurtelings over één rijstrook moeten. Vanaf 6u tot 20u zal de Colomalaan opnieuw in twee richtingen berijdbaar zijn, maar er blijft hinder mogelijk. Bij slecht weer of moeilijkheden tijdens het asfalteren, worden de werkzaamheden op woensdag 5 maart volgens dezelfde verkeersregeling voortgezet. Nadat in februari de riolering  op de Colomalaan verlegd werd, krijgt de Colomalaan een nieuwe laag asfalt. Er lag al een tijdelijke verharding, maar die moet nu vervangen worden door een definitieve, duurzame asfaltlaag.  ...

Vanaf zaterdag 22 februari om 6u 's morgens wordt de achterin-en uitgang van het centrale station opnieuw opengesteld voor voetgangers. Dat is twee dagen vroeger dan verwacht. De achteruitgang van het centrale station werd  op 14 februari een tiental dagen afgesloten. Een tijdelijke trapconstructie moest ervoor zorgen dat de reizigers veilig en comfortabel tot op de perrons geraakten. Minder mobiele reizigers konden best de ingang aan de stadszijde nemen. Deze tijdelijke situatie moest de aannemer in staat stellen om de constructie van de diepwanden voor de bouw van de stationsparking te voltooien.        Tegen half maart moet de constructie van de diepwanden voor de toekomstige stationsparking helemaal klaar zijn. Het sluitstuk bevindt zich evenwel ter hoogte van de achteringang naar de perrons en omwille van veiligheidsredenen kan men op die plaats geen voorbijgangers toelaten. De meest voor de hand liggende oplossing bestond erin om alle treinreizigers naar de ingang aan de stadszijde te sturen, maar dat zou een te vermijden omweg betekenen. Daarom hebben de projectleiders de aannemer gevraagd een tijdelijke oplossing te creëren. Dat gebeurt onder de vorm van een trapconstructie, die vanaf de...

De werfzone aan het Douaneplein langs de Dijle krijgt steeds meer vorm. Nog tot 3 februari 2014 kan je er met je eigen ogen de bedrijvigheden waarnemen. Daarna gaat een stuk Dijlepad, tussen de Zandpoortvest en het sluizencomplex Nekkerspoel-Borcht voor 3 jaar dicht. Momenteel brengen camions massa's grond aan om de Dijle gedeeltelijk overrijdbaar te maken. Het werfverkeer kan hierdoor langs de Dijle af- en aanrijden in plaats van de Leuvensesteenweg en de Smissstraat met zwaar transport te belasten. De aannemer is nu ook bezig met het het inkokeren en opvullen van palen op de werf. Mechelen in Beweging bouwt hier in de toekomst: > een nieuwe spoorbypass > een autobrug voor de tangent > een bijkomende oeververbinding voor fietsers en voetgangers    ...

Op de werfzone naast de wijk Arsenaal en langs de Leuvensesteenweg is de aannemer gestart  met het heien van palen in de grond. Dat veroorzaakt mogelijk lawaai en trillingen. De werken gebeuren op vrij ruime afstand van de woningen, waardoor ze als hinderlijk kunnen ervaren worden, maar ze veroorzaken geen schade aan omliggende huizen. Het heien van de palen duurt nog tot en met begin juni.   Indien u nog vragen heeft over deze werfzone of werkzaamheden in het projectgebied, kan u ons contacteren via 0800555 75, via info@mecheleninbeweging.be of langskomen bij het Infopunt, Consciensestraat 1b, Mechelen.    ...