Nieuws

Sinds eind 2013 zijn alle werven van Mechelen in Beweging opgestart. Dat betekent dat de bouw van de Tangent (autoweg), spoorbypass en ondergrondse parking op kruissnelheid is. We willen u graag wegwijs maken in dit enorme stationsproject. Daarom organiseren wij in uw buurt een interactieve en boeiende tentoonstelling die klaarheid brengt in de fasering van de bouwwerken en de Minder Hinderingrepen.   WAT? Een boeiende en informatieve tentoonstelling alles over de stand van zaken op de werven, verkeersingrepen en mobiliteitsplannen het hele project in overzichtelijke beelden het volledige projectgebied in een interactieve toepassing een antwoord op uw vragen   WAAR & WANNEER?   Wijk Mechelen-Zuid        16/06 Wijkhuis Mechelen-Zuid Dijkstraat 41 Wijk Arsenaal 18/06 Wijkhuis Arsenaal Hamerstraat 21-25 Wijk M. Gandhi & Tervuursesteenweg 19/06 Wijkhuis Den (oude) Abeel Mahatma Gandhistraat 25 Wijk station 23/06 Infopunt Mechelen in Beweging H. Consciencestraat 1B Telkens van 15u- 21u gratis toegang    ...

Langs de zijde van de wijk Arsenaal op de Leuvensesteenweg wordt het fiets-en voetpad tijdelijk vervangen door containers.  Vlak naast het pad plaatst de aannemer van het stationsproject momenteel de betonnen palen van de brughoofden voor de toekomstige spoorbypass. Eerst wordt de grond voor de palen uitgeschroefd om vervolgens opnieuw te vullen met beton. Twee kranen, die wel 7 ton kunnen verzetten, worden voor deze klus ingezet. Zij zullen de werf via het Douaneplein op en af rijden en niet via de Leuvensesteenweg. Hierdoor vermijden we verkeershinder op de Leuvensesteenweg. Omdat deze werfactiviteit dicht bij het fiets-en voetpad plaatsvindt, vond de veiligheidscoördinator het veiliger om over een lengte van 36 meter containers te plaatsen zodat fietsers en voetgangers veilig en comfortabel hun weg van en naar de stad vinden. De containers zullen er tot  aan de start van het bouwverlof (14/7) staan en binnenin verlicht worden.  Ook de bewoners aan de Leuvensesteenweg krijgen een metershoge containerwand die voornamelijk geluidshinder moet opvangen, maar ook stof- en lichthinder beperkt. Het weekend van 27 tot 30 juni wordt de plaatsing van de brugdekken voorbereid. Ook 's nachts zal er door gewerkt worden. De containerwand blijft op zijn minst tot aan...

In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging moet de aannemer een palenmachine inzetten vlakbij de Leuvensesteenweg. De enorme machine staat nu nog opgesteld op de plaats waar tot vorig jaar de sportterreinen van de Centrale Werkplaatsen waren. Dinsdag 10 juni moet ze naar de overkant geraken, daar waar de gebouwen van Infrabel werden afgebroken. Het transport wordt ’s ochtends tussen 06.00u en 07.00u uitgevoerd. Gedurende die periode wordt de Leuvensesteenweg op die plaats afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dat moet omrijden via de Motstraat, Colomalaan en Postzegellaan om de stadsvesten te bereiken. Voetgangers en fietsers kunnen wel door, omdat het transport onder toezicht van de politie gebeurt. Omdat de palenmachine daarna vlakbij het voetpad en fietspad in werking is, neemt de aannemer extra beschermingsmaatregelen. Langsheen de zone waar gewerkt wordt, zullen doorloopcontainers geplaatst worden, zodat de veiligheid van voetgangers en fietsers optimaal verzekerd is. Die containers zullen minstens een week blijven staan....

Op vrijdag 6 juni houdt het fietspunt aan het station een weesfietsenactie. In samenwerking met de NMBS zullen fietsen, die langer dan drie maanden op de fietsenparkings van het station staan te verkommeren, weggehaald worden. De mensen van het fietspunt houden de fietsen aan het station, aan de Postzegelbrug en de achterkant van het station immers nauwgezet in het oog. De verwijderde weesfietsen worden nog een paar maand in bewaring gehouden, waarna ze geselecteerd worden om te herstellen  of desnoods op het containerpark belanden. De actie wordt ook aangekondigd met affiches in de fietsenstallingen in de omgeving van het station.  ...

Vanaf 19 mei zal de werfzone aan de Hanswijkvaart en de Geerdegemvaart tijdelijk uitgebreid worden. Vanaf dan nemen de nutsmaatschappijen onder coördinatie van Eandis en Belgacom de werfzone over. Ze verleggen er nutsleidingen zoals gas, elektriciteit en dataverkeer. Hiervoor moet de werfzone Hanswijkvaart verlengd worden tot op de Vaartdijk richting de Willem Geetstraat. De werfzone Geerdegemvaart wordt met een 50-tal meter verschoven richting Guldendal. Start en einde van de uitgebreide werfzone: 19 mei 2014 t.e.m. 22 februari 2015. De uitbreiding aan de Vaartdijk duurt tot 31 augustus 2014. Tijdens zon- en feestdagen en geplande evenementen zal er niet gewerkt worden. Gewijzigde verkeerssituatie voor fietsers en gemotoriseerd verkeer Op de Vaartdijk zullen fietser en voetgangers altijd door kunnen, zij het over een verlegd pad dat over de rijweg gaat. Voor gemotoriseerd verkeer loopt de Vaartdijk dood tussen de Willem Geetsstraat en de Stationstraat. Onder de Postzegelbrug maken auto’s en bussen een verkorte lus onder het viaduct. Door de werken verdwijnen er in totaal 40 parkeerplaatsen aan de Vaartdijk, onder en naast de Postzegelburg. De vervangparkings aan de Hanswijkvaart en Bautersemstraat bieden een goed alternatief voor automobilisten die naar het station willen. Aan de Geerdegemvaart verdwijnen een tiental parkeerplaatsen...

Tientallen gespecialiseerde arbeiders hebben het voorbije paasweekend dag en nacht doorgewerkt om een belangrijke voorbereidende fase van het stationsproject rond te krijgen. Tussen en naast de sporen van de lijn Mechelen-Leuven werden meer dan tachtig stalen kokerpalen de grond ingeschroefd. Die constructie moet met mogelijk maken dat daar in een latere fase voor het autoverkeer een doorgang onder die spoorlijn wordt gemaakt.     De werken werden minutieus gepland en volgens een zeer strikt draaiboek uitgevoerd, want een tijdelijke buitendienststelling van een spoor is beslist geen sinecure. Er werden ook zoveel mogelijk maatregelen getroffen om de hinder voor de omwonenden te beperken. Volgend weekend wordt er op die plaats niet gewerkt, maar wel het eerste en tweede weekend van mei. Dan verplaatst de werfactiviteit zich naar de zone tussen de spoorlijn en de Leuvensesteenweg....

Het stationsproject Mechelen in Beweging is recent gestart met de werken op de werfzone tussen de Leuvensesteenweg en het Dijlepad. Daar komt onder meer de nieuwe spoorbypass en de nieuwe tangent voor autoverkeer. Een aantal van die werken heeft te maken met aanpassingen aan de bestaande sporen of met het aanleggen van constructies vlak naast het spoor. Deze werken hinderen het treinverkeer en moeten dus tijdens periodes van minder intensief treinverkeer worden uitgevoerd. Daarom zal er dit lange paasweekend, van vrijdag 18 april om 22.00u tot dinsdag 22 april om 05.00u ’s morgens continu gewerkt worden met aanzienlijke hinder tot gevolg. Er moet onder meer een deel van het spoor worden opgebroken om de doorgang van de toekomstige tangent onder de spoorlijn tussen Mechelen en Leuven mogelijk te maken. Daarbij moeten meer dan 80 kokerpalen tot 25m diep in de grond gebracht worden. Dat gebeurt door middel van een schroefinstallatie, die heel wat geluidsarmer werkt dan de normale techniek van trillen of heien. Maar de motoren die deze installatie aandrijven maken uiteraard wel lawaai. De werfzone zal ook ’s nachts voortdurend verlicht zijn, wat hinder met zich mee kan brengen. De aannemer zal evenwel alles in het...

Op 15 april was het weer volle maan. De dag waarop heel wat fietsliefhebbers in Mechelen hun tweewieler van stal halen voor een tochtje met het fietsinitiatief Full Moon Bike Ride. Voor deze gelegenheid kroop ook het communicatieteam van Mechelen in Beweging zijn fiets op om een 70-tal sportievelingen doorheen het projectgebied te gidsen met een woordje uitleg over de nieuwe stationsomgeving.  (c) Dimitri Van Muylder (c) Dimitri Van Muylder ...

Afgelopen weken werden gigantische buispalen in de oevers van de Leuvense Vaart geheid. Eerst gebeurde dit aan de kant van de Hanswijkvaart, daarna was de Geerdegemvaart aan de beurt. Een gespecialiseerde Nederlandse firma klaart deze bijzondere klus. Deze spectaculaire operatie lokte heel wat belangstellenden. De buispalen vormen het eerste onderdeel van wat later de tangentunnel onder het kanaal moet worden. Maar de echte constructie van deze tunnel wordt ten vroegste in het najaar gestart. Eerst komt de werfzone nog onder het beheer van de nutsmaatschappijen. Straffe cijfers De buispalen zijn 25 meter lang en worden verticaal in Boomse klei geduwd* Ze wegen elk 21 ton* in totaal zullen 12 buispalen de tangent onder de vaart dragen Nutsmaatschappijen nemen midden mei vaartzijdes over Wie werkt er? Alle nutsmaatschappijen werken onder coörinatie van Eandis en Belgacom Wat doen ze? Ze verleggen heel wat leidingen voor gas, elektriciteit en dataverkeer Waar? De werfzone Hanswijkvaart wordt gedurende 1 maand verlengd tot aan de Willem Geetsstraat. Werfzone Geerdegemvaart behoudt zijn grootte. Wanneer? De nutsmaatschappijen zullen vanaf half mei tot begin 2015 bezig zijn met de leidingenkokers....

Dankzij een nieuwe wielwasinstallatie op de werfzone van het station zullen vrachtwagens voortaan met propere banden de openbare weg op rijden. Voordien reed een veegwagen de wegen proper, maar we willen liever vuile straten voorkomen. De vrachtwagens gaan bij het uitrijden van de werf door een lage watersproeimachine die het slijk van de banden haalt....