Nieuws

  09/07/2015- Nu alle buispalen in het kanaal steken, is het de beurt aan een 10-tal damwanden om de grond in te gaan. Het resultaat noemen we een 'combiwand' en zal dienen voor de toekomstige Tangenttunnel. Ook het inbrengen van de damplanken verloopt zeer moeizaam door de harde kleigrond onder de Leuvense Vaart. Momenteel staat de heimachine hierdoor zelfs in panne en zal er dus ook volgende week verder geheid worden. Er zal niet tijdens het weekend en enkel tussen 9u -18u gewerkt worden. Alvast onze excuses voor de hinder.      ...

  1/07/2015- Vanaf 1 tot 10 juli zal de aannemer van het stationproject op de Brusselsesteenweg een werkplatvorm aanleggen tussen de rijbaan en de spoorwegtalud. Dit platvorm bestaat uit klein steenpuin en grind. De hinder is beperkt tot stofhinder. De signalisatie wordt in verschillende fases gedeeld. Momenteel geldt fase 1 en is er een wegversmalling van telkens één rijstrook in elke richting. Er zijn verschillende aannemers tegelijk bezig, waardoor de situatie soms van dag op dag licht kan wijzigen. Opletten en traag autorijden (30/u) is dus de boodschap.  ...

  30/06/2015-  De laatste kubieke meters grond afkomstig van de uitgraving voor de toekomstige stationsparking dient de eerstvolgende weken als een grote zandbak voor de kinderen van de wijk Arsenaal. Kinderburgemeester Pieter Verhelst kreeg de eer om de symbolische laatste spadesteek te geven. Meteen is ook een belangrijke fase in het stationsproject afgerond. De mogelijke overlast door de vele grondtransporten is dankzij heel wat flankerende maatregelen tot een minimum beperkt gebleven.   Op 10 oktober 2012 stak burgemeester Somers de eerste spade in de grond op het terrein waar binnen enkele jaren de ondergrondse stationsparking voor bijna 2.000 wagens in gebruik moet worden genomen.   Vandaag was het aan de kinderburgemeester, geflankeerd door wat leden van de kindergemeenteraad, om de laatste schep grond te beroeren. Dat gebeurde in de Wagonstraat, waar de eerstvolgende weken een pop-up zandbak ter beschikking van de buurtkinderen zal liggen. Een werfcamion bracht 6m³ zand dat afkomstig is uit de enorme bouwput naar het doodlopende eind van de Wagonstraat. Mechelen in Beweging leverde er meteen wat schopjes en emmertjes bij.   ‘Wij vinden dit een geweldig initiatief’ verklaarde schepen van Jeugd Greet Geypen. In deze drukbevolkte wijk is erg...

  26/06/2015- Vanaf maandag 29/06  in de loop van de dag zullen de heiwerken op de damwanden starten, dit zal zeker dinsdag ook zo zijn. Afhankelijk van de snelheid van dit werk laten we nog weten tot wanneer dit zal duren. Alvast onze excuses voor de hinder. ...

26/06/2015- De geleide bezoeken aan de ‘Werf van de Eeuw’ voor verenigingen en organisaties zijn een enorm succes. Onder leiding van speciaal daartoe opgeleide stadsgidsen vernemen de deelnemers tijdens een twee uur durende wandeling langsheen de werfzones alles over de enorme werken in de stationsbuurt. Al heel wat groepen schreven zich in voor zo’n informatief bezoek. Vanaf nu kunnen ook individuele Mechelaars daar aan deelnemen. Speciaal voor hen wordt elke eerste zaterdag van de maand om 14u dergelijke wandeling georganiseerd. De deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht en dat kan alleen bij de stedelijke dienst voor Toerisme in de Hallestraat. Info: 070/22.28.00 of uit@mechelen.be ...

  22/06/2015- Tot eind augustus zal de aannemer van Mechelen in Beweging een reeks palen in de werfzone Arsenaal aanbrengen. Er worden zoveel mogelijk maatregelen genomen om hinder tegen te gaan. De planning van de werken kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Deze werken worden overdag en op weekdagen uitgevoerd. De aannemer heeft ondertussen aangekondigd twee extra weken nodig te hebben voor de paalconstructies. Bovenvermelde timing wordt dus uitgebreid tot eind augustus. Wat is het verschil tussen vibro- en schroefpalen? Bij het maken van een vibropaal wordt eerst een stalen buis met gesloten punt heiend in de grond gebracht. Het heien vindt hierbij plaats op de kop van de buis. Nadat de buis op diepte is gebracht, wordt in de buis een wapeningskorf gehangen en wordt de buis volgestort met beton. Tijdens dit storten wordt de buis heiend of trillend omhoog getrokken, zodat de beton goed kan verdichten, en een goede aansluiting tussen de paal en de omliggende grond ontstaat. Voor de constructie van schroefpalen wordt er niet geheid, maar wordt door middel van een draaiende beweging een kokervormige ruimte in de grond geboord, die daarna wordt opgevuld met (gewapend) beton. Dit gebeurt volkomen trillingsvrij en geluidsarm....

  18/06/2015 - Ieder jaar bedanken we een bepaalde reizigersgroep voor hun duurzame mobiliteitskeuze in de Mechelse stationsbuurt. Eerst waren de fietsers aan de beurt in 2013. Vorig jaar de busgebruikers en vandaag zetten  we de treinreizigers letterlijk in de bloemetjes.   Elke dag nemen ruim 20.000 mensen  de trein in Mechelen. Deze reizigers maken een slimme verplaatsing. Daarom trakteert Mechelen in Beweging 2800 reizigers met een zakje bloemzaad. Dankzij een nieuwe stationsomgeving zal het treinreizigersaantal komende jaren groeien tot 30.000!  ...

  18/06/2015- Vandaag 18/6 tussen 16-19u is het Infopunt uitzonderlijk gesloten, maar wie vandaag de trein neemt in Mechelen zal het Communicatieteam ongetwijfeld spotten. Vanaf maandag 22 juni om 11u zijn we terug op post in de Consciencestraat.   ...

  13/06/2015- Een vijftigtal bewoners van Stenenmolenstraat, Halfgalgstraat en Jubellaan bracht woensdagavond 17 juni een bezoek aan de werfzone Jubellaan. Ze vernamen er wat er precies zal gebeuren tijdens het weekend, wanneer het reusachtige brugdek onder de spoorlijn Mechelen – Brussel wordt geschoven. Dat is nodig om later de doorsteek voor auto’s tussen Brusselsesteenweg en Jubellaan te realiseren. De bewoners werden ook ingelicht over de hinder die deze operatie met zich meebrengt, want er zal gedurende drie dagen en twee nachten onafgebroken gewerkt worden. Tegelijk kregen de buurtbewoners de gelegenheid om volop vragen te stellen over het project en om foto’s te nemen van de werfzone. De foto die hierbij gepubliceerd wordt, werd trouwens door een van de bezoekers genomen. ...

  11/06/2015- Van zondag 14 juni tot en met dinsdag 16 juni zullen er zware werken uitgevoerd worden in de Leuvense vaart. De aannemer plaatst er een combiwand voor de toekomstige Tangent. Hierdoor kunnen er zelfs geen boten varen langs de voorziene vaargeul in het water. Bijgevolg zal ook de Colomabrug drie dagen niet open hoeven, wat het verkeer op en rond de Colomabrug dan weer ten goede komt. ...