Warning: file_put_contents(/subdomains/mecheleninbeweging/wp-content/uploads/ithemes-security/logs/event-log-mechelen-in-beweging-xIFZ351Vb1GjTZdgKyBGtnPEDuswBh.log): Failed to open stream: No such file or directory in /data/sites/web/mecheleninbewegingbe7910/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/log.php on line 207

Warning: file_put_contents(/subdomains/mecheleninbeweging/wp-content/uploads/ithemes-security/logs/event-log-mechelen-in-beweging-xIFZ351Vb1GjTZdgKyBGtnPEDuswBh.log): Failed to open stream: No such file or directory in /data/sites/web/mecheleninbewegingbe7910/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/log.php on line 176

Warning: file_put_contents(/subdomains/mecheleninbeweging/wp-content/uploads/ithemes-security/logs/event-log-mechelen-in-beweging-xIFZ351Vb1GjTZdgKyBGtnPEDuswBh.log): Failed to open stream: No such file or directory in /data/sites/web/mecheleninbewegingbe7910/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/log.php on line 176
Nieuws Archieven — Pagina 37 van 44 — Mechelen in beweging

Nieuws

Op vrijdag 6 juni houdt het fietspunt aan het station een weesfietsenactie. In samenwerking met de NMBS zullen fietsen, die langer dan drie maanden op de fietsenparkings van het station staan te verkommeren, weggehaald worden. De mensen van het fietspunt houden de fietsen aan het station, aan de Postzegelbrug en de achterkant van het station immers nauwgezet in het oog. De verwijderde weesfietsen worden nog een paar maand in bewaring gehouden, waarna ze geselecteerd worden om te herstellen  of desnoods op het containerpark belanden. De actie wordt ook aangekondigd met affiches in de fietsenstallingen in de omgeving van het station.  ...

Vanaf 19 mei zal de werfzone aan de Hanswijkvaart en de Geerdegemvaart tijdelijk uitgebreid worden. Vanaf dan nemen de nutsmaatschappijen onder coördinatie van Eandis en Belgacom de werfzone over. Ze verleggen er nutsleidingen zoals gas, elektriciteit en dataverkeer. Hiervoor moet de werfzone Hanswijkvaart verlengd worden tot op de Vaartdijk richting de Willem Geetstraat. De werfzone Geerdegemvaart wordt met een 50-tal meter verschoven richting Guldendal. Start en einde van de uitgebreide werfzone: 19 mei 2014 t.e.m. 22 februari 2015. De uitbreiding aan de Vaartdijk duurt tot 31 augustus 2014. Tijdens zon- en feestdagen en geplande evenementen zal er niet gewerkt worden. Gewijzigde verkeerssituatie voor fietsers en gemotoriseerd verkeer Op de Vaartdijk zullen fietser en voetgangers altijd door kunnen, zij het over een verlegd pad dat over de rijweg gaat. Voor gemotoriseerd verkeer loopt de Vaartdijk dood tussen de Willem Geetsstraat en de Stationstraat. Onder de Postzegelbrug maken auto’s en bussen een verkorte lus onder het viaduct. Door de werken verdwijnen er in totaal 40 parkeerplaatsen aan de Vaartdijk, onder en naast de Postzegelburg. De vervangparkings aan de Hanswijkvaart en Bautersemstraat bieden een goed alternatief voor automobilisten die naar het station willen. Aan de Geerdegemvaart verdwijnen een tiental parkeerplaatsen...

Tientallen gespecialiseerde arbeiders hebben het voorbije paasweekend dag en nacht doorgewerkt om een belangrijke voorbereidende fase van het stationsproject rond te krijgen. Tussen en naast de sporen van de lijn Mechelen-Leuven werden meer dan tachtig stalen kokerpalen de grond ingeschroefd. Die constructie moet met mogelijk maken dat daar in een latere fase voor het autoverkeer een doorgang onder die spoorlijn wordt gemaakt.     De werken werden minutieus gepland en volgens een zeer strikt draaiboek uitgevoerd, want een tijdelijke buitendienststelling van een spoor is beslist geen sinecure. Er werden ook zoveel mogelijk maatregelen getroffen om de hinder voor de omwonenden te beperken. Volgend weekend wordt er op die plaats niet gewerkt, maar wel het eerste en tweede weekend van mei. Dan verplaatst de werfactiviteit zich naar de zone tussen de spoorlijn en de Leuvensesteenweg....

Het stationsproject Mechelen in Beweging is recent gestart met de werken op de werfzone tussen de Leuvensesteenweg en het Dijlepad. Daar komt onder meer de nieuwe spoorbypass en de nieuwe tangent voor autoverkeer. Een aantal van die werken heeft te maken met aanpassingen aan de bestaande sporen of met het aanleggen van constructies vlak naast het spoor. Deze werken hinderen het treinverkeer en moeten dus tijdens periodes van minder intensief treinverkeer worden uitgevoerd. Daarom zal er dit lange paasweekend, van vrijdag 18 april om 22.00u tot dinsdag 22 april om 05.00u ’s morgens continu gewerkt worden met aanzienlijke hinder tot gevolg. Er moet onder meer een deel van het spoor worden opgebroken om de doorgang van de toekomstige tangent onder de spoorlijn tussen Mechelen en Leuven mogelijk te maken. Daarbij moeten meer dan 80 kokerpalen tot 25m diep in de grond gebracht worden. Dat gebeurt door middel van een schroefinstallatie, die heel wat geluidsarmer werkt dan de normale techniek van trillen of heien. Maar de motoren die deze installatie aandrijven maken uiteraard wel lawaai. De werfzone zal ook ’s nachts voortdurend verlicht zijn, wat hinder met zich mee kan brengen. De aannemer zal evenwel alles in het...

Op 15 april was het weer volle maan. De dag waarop heel wat fietsliefhebbers in Mechelen hun tweewieler van stal halen voor een tochtje met het fietsinitiatief Full Moon Bike Ride. Voor deze gelegenheid kroop ook het communicatieteam van Mechelen in Beweging zijn fiets op om een 70-tal sportievelingen doorheen het projectgebied te gidsen met een woordje uitleg over de nieuwe stationsomgeving.  (c) Dimitri Van Muylder (c) Dimitri Van Muylder ...

Afgelopen weken werden gigantische buispalen in de oevers van de Leuvense Vaart geheid. Eerst gebeurde dit aan de kant van de Hanswijkvaart, daarna was de Geerdegemvaart aan de beurt. Een gespecialiseerde Nederlandse firma klaart deze bijzondere klus. Deze spectaculaire operatie lokte heel wat belangstellenden. De buispalen vormen het eerste onderdeel van wat later de tangentunnel onder het kanaal moet worden. Maar de echte constructie van deze tunnel wordt ten vroegste in het najaar gestart. Eerst komt de werfzone nog onder het beheer van de nutsmaatschappijen. Straffe cijfers De buispalen zijn 25 meter lang en worden verticaal in Boomse klei geduwd* Ze wegen elk 21 ton* in totaal zullen 12 buispalen de tangent onder de vaart dragen Nutsmaatschappijen nemen midden mei vaartzijdes over Wie werkt er? Alle nutsmaatschappijen werken onder coörinatie van Eandis en Belgacom Wat doen ze? Ze verleggen heel wat leidingen voor gas, elektriciteit en dataverkeer Waar? De werfzone Hanswijkvaart wordt gedurende 1 maand verlengd tot aan de Willem Geetsstraat. Werfzone Geerdegemvaart behoudt zijn grootte. Wanneer? De nutsmaatschappijen zullen vanaf half mei tot begin 2015 bezig zijn met de leidingenkokers....

Dankzij een nieuwe wielwasinstallatie op de werfzone van het station zullen vrachtwagens voortaan met propere banden de openbare weg op rijden. Voordien reed een veegwagen de wegen proper, maar we willen liever vuile straten voorkomen. De vrachtwagens gaan bij het uitrijden van de werf door een lage watersproeimachine die het slijk van de banden haalt....

Nadat de aannemer 12 buispalen voor de tangent (nieuwe autoweg) in de vaartzijde van de Hanswijkvaart geheid heeft, is het nu de beurt aan de Geerdegemvaart. De volgende 10 dagen krijgt deze kanaalkant ook tot 25 meter diepe buispalen. Dit is Mechelaar Roger Naze niet ontgaan. Hij stuurde ons enkele spectaculaire foto's van het uitzonderlijk transport van een kraan. Neem je zelf ook foto's van het stationsproject? Stuur ze naar info@mecheleninbeweging.be  en wie weet gebruiken we jouw beeldmateriaal in onze communicatie.  (c) Roger Naze (c) Roger Naze ...

De voorbije week zijn voor de aanleg van de tangenttunnel onder de Leuvense Vaart al enkele reusachtige buispalen in de grond getrild. Daartussen komen ook damplanken, zodat men een waterdichte bouwput kan uitgraven.  Die damplanken worden normaal geplaatst met een trilblok, wat veel geluidsarmer is dan met een heiblok. Maar de aannemer ondervindt onvoorziene moeilijkheden en krijgt de damplanken niet op diepte. Ze moeten noodgedwongen geheid worden. Het inheien maakt uiteraard meer lawaai. De werken zullen op zaterdag 29 maart om 8 uur starten en enkele uren duren. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele overlast. ...

Het promoteam van het stationsproject Mechelen in Beweging verraste enkele duizenden busgebruikers met een leuke gadget.Busreizigers die ook de trein namen, kregen een heel speciale balpen die ook een usb-stick bevat. Daar staat allerlei informatie over het stationsproject op.  Mechelen in Beweging ijvert er al langer voor dat treinreizigers niet noodzakelijk met de auto naar het station moeten komen. Vorig jaar werden de fietsende pendelaars in het zonnetje gezet en kregen die allemaal een set fietslichtjes. Vandaag was het de beurt aan de busreizigers. Wie tijdens de avondspits gebruikt maakte van de combinatie bus en trein, kreeg een uniek gadget aangeboden: een balpen met usb-stick. Die geheugenkaart bevat onder meer een promofilmpje voor het stationsproject en wie het filmpje helemaal bekeek en een prijsvraag oploste, maakt bovendien kans om voor 50 euro muziek te kunnen downloaden. Op die manier wil Mechelen in Beweging de pendelaars en studenten die met de bus naar het station komen extra bedanken. En meteen er anderen toe aanzetten dit voorbeeld te volgen. Dat zal in de toekomst noodzakelijk zijn, want het aantal treinreizigers zal ook in Mechelen sterk aangroeien. Vandaag stappen hier ruim 21.000 mensen per dag op de trein, maar over...