Nieuws

Twee opeenvolgende weekends zal de aannemer werken uit voeren op de werfzone Jubellaan ter hoogte van de Stenenmolenstraat en Halfgalgstraat. Op deze locatie worden er betonnen schroefpalen in de grond gewerkt. Deze bouwmethode is de minst hinderlijke manier om palen in de grond te krijgen. De schroefpalen zijn nodig voor de toekomstige Tangent die onder de spoorlijn Mechelen-Brussel zal lopen. Start weekend-en nachtwerken: vrijdag 19/9 23u  - maandag 22/9 6u vrijdag 26/9 - maandag 29/9 6u Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder Meer info? lees onze Nieuwsbrieven ...

Om vlotter en veiliger te kunnen rijden, zal het grondtransport voor het uitgraven voor de toekomstige parking van het stationsproject voortaan ’s nachts plaats vinden. Dat gebeurt op initiatief van de aannemer, in overleg met het stadsbestuur en na advies van het Team Minder Hinder. Sinds half augustus verhuist er elke week meer dan 10.000m³ Mechelse grond naar Beveren. De aannemer die de grondwerken voor de toekomstige stationsparking uitvoert, kan de uitgegraven grond namelijk kwijt op een industriezone in de Waaslandhaven. Tijdens de vakantieperiode gebeurde het transport compleet probleemloos overdag, maar met de schoolstart is de situatie veranderd. De aannemer mag op momenten dat de scholen beginnen of eindigen niet meer over de Colomabrug rijden. Bovendien moeten de vrachtwagens op het einde van het traject over de Antwerpse ring rijden. Dat knaagt aan de vlotheid van de transporten. In overleg met het Team Minder Hinder van het stationsproject Mechelen in Beweging en na goedkeuring door het schepencollege, werd daarom beslist om vanaf maandag 8 september alleen nog ’s nachts te rijden. Dat gebeurt meer bepaald tussen 19u en 06u, dus op momenten dat Colomabrug en Colomalaan er zo goed als verlaten bij liggen. Het uitgraven zelf zal...

Het afgelopen half jaar voerde de aannemer regelmatig weekend- en nachtwerk uit op de werfzone Arsenaal. Ook vanaf 1 september zal er opnieuw ‘s nachts en in het weekend gewerkt worden om het treinverkeer niet te hinderen. De werken worden altijd aangekondigd onder andere door het uithangen van een werfdoek. Het gaat hier om het heien van de laatste serie palen, werken aan de bovenleidingen en het plaatsen van de definitieve brugdekken door het spoorwegtallud van de lijn Mechelen-Leuven. Overdag voert de aannemer de gebruikelijke werfactiviteiten uit. Ook in 2015 zullen er intensieve werken op deze werfzone plaatsvinden. Ze zullen steeds ruim op voorhand gecommuniceerd worden. De werken duren van vrijdagavond 23u tot maandagochtend 5u, zowel overdag als ‘s nachts. Data van mogelijk hinderlijke werken tot eind 2014: 8/9-11/9: vanaf 7u ‘s morgens worden overdag palen geheid 29 & 30/11: plaatsing van de definitieve brugdekken. Van 6 tot en met 10 oktober – ’s nachts: bovenleidings- en kabelwerken met spoorkraan Van 13 tot en met 17 oktober: bovenleidings- en kabelwerken met spoorkraan Buiten deze data zal er volgens de huidige planning geen weekendwerk plaatsvinden, maar wel nachtwerkt met beperkte hinder. Meer lezen en zien over Uitvoeringsmethoden ....

Eind augustus trok het Communicatieteam opnieuw naar twee buurten om informatie te geven aan de bewoners die vlak naast de werfzone Arsenaal en Jubellaan wonen. Dit keer mochten de bewoners uitzonderlijk de werf op en werden ze getrakteerd op hamburgers en frietjes. Vanaf midden augustus schakelen beide werfzones weer een versnelling hoger en zal er opnieuw weekend-en nachtwerk aan te pas komen. Voor de bewoners van de wijk Arsenaal ging de infoavond vooraf aan een animatiemiddag voor kinderen. Kinderanimatie in samenwerking met de Jeugddienst Mechelen Infoavond onder de gloednieuwe spoorbypassbrug op werfzone Jubellaan Infoavond op werfzone Arsenaal met zicht op de Vierendeelbrug Lees de Nieuwsbrieven over werfzone Arsenaal en Jubellaan voor alle details en concrete data.  ...

Vanaf vrijdag 29 augustus om 16u verlaagt watermaatschappij Pidpa gedurende 1 week de waterdruk ter hoogte van de Colomabrug. Bewoners van de Hanswijkvaart en de Bautersemstraat kunnen hier mogelijk hinder van ondervinden. Pidpa zal in een waterput de overkoppeling controleren en een waterstaal nemen.   ...

Door waterinsijpeling onder het perron van spoor 10 van het Centraal Station in Mechelen heeft zich dinsdagochtend een grondverzakking voorgedaan, waarbij een diepe put gevormd werd. Een persoon kwam in de put terecht, gelukkig zonder al teveel erg. De aannemer die aan het werk is voor het stationsproject is onmiddellijk begonnen met beveiligings- en herstellingswerkzaamheden. De juiste oorzaak van het incident moet nog bevestigd worden, maar mogelijk is de 1,5 meter diepe put er gekomen door een probleem met een afvoerbuis van het regenwater. De overvloedige neerslag van maandagavond en dinsdagnacht zullen daarbij wellicht een rol gespeeld hebben. Het is niet de eerste maal dat zich dergelijk incident voordoet. Ook vorig jaar is er na een periode van hevige regenval op ongeveer dezelfde plaats een verzakking van het perron geweest. Dit incident heeft geen gevolgen gehad voor het treinverkeer. De dienstregeling is normaal kunnen verlopen. Spoor 10 van het Centraal Station is trouwens al een jaar buiten gebruik door de werken van het stationsproject. Op die plaats moet de ondergrondse parking komen en wordt er later een bijkomend dubbelspoor voor de bypass aangelegd. Toch zijn de werken wellicht niet de rechtstreekse oorzaak van dit incident, want de...

Vanaf 26 augustus voert de watermaatschappij Pidpa werken uit aan een waterleiding ter hoogte van de Colomabrug. Hierdoor wordt de werfzone van het station tijdelijk uitgebreid en voetgangers omgeleid. Het voetpad wordt een paar meter verlegd en krijgt langs beide kanten een afbakening om hen duidelijk te scheiden van auto’s en fietsers. Er zal een werfopzichter aanwezig zijn tijdens de spitsuren aan de werfin-en uitrit ter hoogte van de parking. Voor fietsers verandert de verkeerssituatie niet. De werf in- en uitrit recht tegenover de Colomabrug gaat tijdens deze periode dicht. De werftoegang aan de autoparking van de Hanswijkvaart blijft wel in gebruik.  ...

Sinds 2013 draait de bouwwerf van Mechelen in Beweging over een lengte van 2,5 kilometer op volle toeren. Tijdens ‘UiT zonder uitlaat’ staat het Communicatieteam van Mechelen in Beweging je graag te woord over de laatste nieuwtjes op de werf. Je kan ook nieuwe beelden van de toekomstige stationsomgeving bekijken. Maar dit jaar blikken we ook terug in de tijd. Wist je dat Mechelen momenteel maar liefst haar vierde station bouwt?  Dat en nog veel meer kom je te weten in onze mini-expo ‘Vier generaties stations 1835-2022’. Ten slotte kunnen fietsers hun fiets laten pimpen met allerlei versiersels.  ...

  Vanaf begin mei breidt de werfzone Jubellaan uit in de richting van de Brusselsesteenweg. Hier start de aannemer met het uitgraven van de spoorwegtallud en de fabricage van een nieuw spoordek. Dit is nodig om de toekomstige asverschuiving van de Tangent richting Jubellaan aan te leggen. Voor fietsers en voetgangers is er tijdens de werken een ruim, vernieuwd pad voorzien in beide richtingen. De middenberm van de Brusselsesteenweg wordt tijdelijk verwijderd. Autoverkeer blijft steeds in alle richtingen mogelijk.De nieuwe verkeerssituatie is in drie fases gedeeld. Want ook de stad Mechelen werkt er momenteel aan de weg ter hoogte van de Kruisbaan. ...

Vanaf 18 augustus zal er regelmatig ‘s nachts en in het weekend gewerkt worden op de werfzone Jubellaan. De werken zullen altijd aangekondigd worden onder andere door het uithangen van een werfdoek. Het gaat hier om grofweg drie werfactiviteiten: 1. Een 30-tal palen in de grond schroeven. 2. Het uitbreken van bovenleidingmassieven. 3. Het afwerken van de schroefpalen. Bouwtechnieken en mogelijke hinder Op de werfzone Jubellaan worden enkele technologische hoogstandjes toegepast. Deze hedendaagse technologieën moeten er niet alleen voor zorgen dat het budget doordacht gespendeerd wordt, maar ook dat de bewoners gedurende de werkzaamheden zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Zo geeft tijdens het inschroeven van een 30-tal palen enkel de draaiende machinemotor misschien hinder. Tijdens het uitbreken van bovenleidingmassieven wordt een spoorkraantje met beitel op de rails geplaatst. De beitel pikeert het beton wat lawaai veroorzaakt. Bij het afwerken van de schroefpalen kappen de arbeiders steeds het bovenste stuk van de paal af, omdat deze overlengte vaak van onvoldoende kwaliteit is.Deze hele klus kan onmogelijk overdag gebeuren omwille van het drukke treinverkeer op de lijn tussen Brussel en Antwerpen. Data van de weekendwerken (telkens van vrijdagavond tot maandagochtend) tot en met oktober: vrijdag 19 september vanaf 23u...