Nieuwsoverzicht

29/06/2016- Werfzone Arsenaal mag dan wel de kleinste site zijn, de ruwbouw van de Spoorbypass en Tangent is afgerond. Naast het trein- en autoinfrastructuur, krijgen ook de fietsers en voetganger een nieuwe verbinding vanaf de fiets-o-strade in Nekkerspoel tot aan de Brusselsesteenweg. Ter hoogte van de kruising Leuvensesteenweg- Tangent komt er een uniek bouwwerk: de Fietspuzzel. De Fietspuzzel zorgt voor een comfortabele en veilige kruising van de Leuvensesteenweg met de Tangent. Dit is voor Vlaanderen een unieke constructie. Dankzij de Fietspuzzel komen er voor voetgangers en fietsers uit de wijk Arsenaal nieuwe rechtstreekse verbindingen met het station en met het Dijlepad. Waar nodig krijgt de Fietspuzzel akoestische panelen om het geluid en de inkijk bij buurtbewoners te beperken. De bouw van de Fietspuzzel gebeurt samen met de afwerking van de Tangent.       INFOAVOND De bewoners van de Wagonstraat en het begin van de Leuvensesteenweg zullen de naaste buren worden van de Fietspuzzel. Zij hebben dan ook veel vragen over de nieuwe bouwwerken. Om op al hun vragen antwoord te geven, organiseerde het Communicatieteam een infoavond op de werfzone Arsenaal. Ook architect Sam Haccour gaf tekst en uitleg. Ben je ook benieuwd naar...

20/06/2016- De Mollestraat heeft sinds kort fietsmarkeringen. Sinds de start van het stationsproject is het verkeer in de Mollestraat erg toegenomen. Heel wat werfverkeer moet immers via deze straat kunnen af- en aanrijden. Al dat auto- en vrachtwerkeer zorgt er soms voor dat de fietser (te) weinig plaats krijgt in de Mollestraat. Deze problematiek werd besproken in het wekelijks overleg 'Minder Hinder'. Daarop werd er fietsmarkering aangebracht. Deze ingreep heeft enkel nut als alle weggebruikers hoffelijk zijn in het verkeer. ...

20160601- In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging moet de aannemer meer dan 1000 m3 beton storten voor de nieuwe spoorverbinding over de Jubellaan. Deze bijzondere grote hoeveelheid moet in één keer gestort worden en dat neemt heel wat tijd in beslag. Daarom zal de eerste betonstort al plaats vinden tijdens de nacht van 2 juni vanaf 2u en, het zal de hele donderdag doorgaan. Een groot deel van de nacht van woensdag op donderdag en donderdag overdag zullen betonmixers af en aan rijden en zal ook een betonpomp in werking zijn. Dat brengt geluidsoverlast met zich mee. Wij verontschuldigen ons voor de hinder.  ...

30/05/2016- De voorbije dagen bezochten bijna 100 officieren en manschappen van brandweer en politie de volledige werf van het stationsproject. Ook de korpsleiding was daarbij aanwezig. Op die manier konden de veiligheidsdiensten zich een beeld vormen van de huidige én de toekomstige situatie. Het is immers niet ondenkbaar dat zij ook tijdens de werffase tot een interventie moeten overgaan. Wellicht zal binnenkort al een dergelijke interventie gesimuleerd worden. Het is ook de bedoeling om voor het openstellen van de nieuwe verkeersinfrastructuur – en zeker van de Tangenttunnel – een of meerdere evacuatieoefeningen te houden.    ...

27/05/2016- Tijdens de nacht van 3 op 4 juni zal er nog één nacht activiteit zijn op de werfzone Brusselsesteenweg. Tussen 0u en 5u bewerkt een onderstopper het spoorwegtalud van de spoorlijn Brussel-Mechelen. Dit zal beperkte lawaaihinder veroorzaken. Onze excuses voor de mogelijke hinder.  ...

22/06/2016- UPDATE HINDER Vanavond 22 juni tussen 20u- 24u wordt de betonnen sokkel onder de nieuwe spoorwegbrug aan de Leuvensesteenweg weg geboord. Dit geeft tijdelijk extra lawaaihinder. De aannemer doet dit 's avonds en niet 's nachts zodat de buurtbewoners kunnen slapen.       27/05/2016- In de week van 19 tot 24 juni zal de Leuvensesteenweg ‘s nachts voor gemotoriseerd verkeer afgesloten worden. De ruwbouw van de toekomstige spoorwegbrug over de Leuvensesteenweg is zodanig gevorderd, dat de brug inmiddels zelfdragend is. Daardoor kan de tijdelijke overkluizing die nodig was voor de constructie er van binnenkort worden weggenomen. Wanneer?Als alles volgens plan verloopt, vangen de werken aan tijdens de nacht van zondag 19 op maandag 20 juni en zullen ze klaar zijn de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 juni. De werken vinden telkens plaats tussen 20u ‘s avonds en 6u ‘ s morgens. Waarom ‘s nachts?Het weghalen van deze constructie vereist de inzet van grote machines en heel wat veiligheidsmaatregelen, waardoor het gemotoriseerde verkeer op die plaats totaal onmogelijk wordt. Daarom zal er ’s nachts gewerkt worden. Hinder?Er worden kranen en andere machines ingezet, metalen stellingen moeten worden afgebroken, er vindt werftransport plaats....

18/05/2016- De aannemers van het stationsproject stelden op zondag 22 mei een belangrijk deel van hun werven open en konden rekenen op ruime belangstelling. Vrijwel alle bezoekers stonden verwonderd over de indrukwekkende constructies (bruggen, tunnels, parking) die stilaan erg duidelijk zichtbaar worden. Ook het communicatieteam van Mechelen in Beweging verleende zijn medewerking aan dit initiatief en was aanwezig met een dubbele infostand en zorgde op verschillende plaatsen langsheen het parcours voor verhelderende infoborden. Op de website van Confedatie Bouw kan je meer lezen over de openwervendag      ...

12/05/2016 Het voetpad aan de Arsenaalzijde (ook wel de achterzijde genoemd) is met een aantal meters verlegd en loopt nu vlak naast de sporhal Iham naar de fietsenstalling en vervangparking. De voetgangers ondervinden geen hinder aan deze ingreep.  De aannemer is reeds gestart met de aanleg van de inrit naar de toekomstige ondergrondse parking. In nieuwe voetpad blijft er liggen tot het einde van de werken.     ...

13/05/2016 - Er rest ons voorlopig nog één nacht werkzaamheden op de Brusselsesteenweg. Het betonnen massief dat eerder voor heel wat lawaaihinder zorgde, is volledig verwijderd. Tijdens de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 mei moet de aannemer nog negen damplanken in de grond trillen. Ook dit zal voor geluidshinder zorgen, maar niet zo erg als tijdens de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag. Een damplank in de grond bevestigen kan in een relatief kort tijdsbestek. Alvast onze excuses voor de geluidshinder komende nacht. 11/05/2016 - De projectverantwoordelijken van het stationsproject Mechelen in Beweging wensen zich uitdrukkelijk te verontschuldigen voor de overlast die de voorbije nacht veroorzaakt werd. De nacht van dinsdag op woensdag zorgden onvoorziene moeilijkheden voor bijzonder veel lawaaihinder. Het verwijderen van een niet eerder gedetecteerd betonnen massief in de werfzone aan de Brusselsesteenweg, ter hoogte van de Kruisbaan, heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor bijzonder veel lawaai gezorgd. De aannemer is daar al geruime tijd bezig om een doorgang voor de Tangent onder de spoorlijn Mechelen – Brussel te maken. Nadat in het paasweekend een enorm betonnen brugdek werd geplaatst, moest nu aan beide zijden van dat brugdek het spoorwegtalud verstevigd worden....

7/05/2016-  Niet alleen in het Infopunt van Mechelen in Beweging kom je vanalles te weten over het stationsproject. Sinds 6 mei kan je op de Botermarkt 12 bistro ‘M-Pop’ vinden, een gloednieuwe pop-upbistro. M-Pop is een initiatief van Mechelen Morgen in samenwerking met Steven Pauly van Hipstro en komt er in afwachting tot het geplande themacafé M-Punt enkele meters verderop kan openen in het Clarenhof. Mechelen Morgen wil vooral de toekomstperspectieven van onze stad in de kijker zetten, en dat is ook wat M-Pop op een leuke visuele manier zal doen. Tot eind juni kan je onze maquette van de Fietspuzzel en infoborden bekijken.  ...