Nieuwsoverzicht

    27/03/2015- Van maandag 30 maart op dinsdag 31 maart zal het containerpad aan de achterzijde van het station tussen 23u en 4u afgesloten worden. Deze maatregel zal ook van toepassing zijn op de volgende nacht van dinsdag  31 maart op woensdag 1 april. Het containerpad moet dus even dicht zodat de nodige ankers voor de diepwanden kunnen geplaatst worden. Deze werfactiviteit brengt enkel beperkte hinder met zich mee voor reizigers die op deze tijdstippen van en naar de vervangparkings wandelen. De reizigers kunnen nog steeds gebruik maken van de uitgang aan de stadszijde en via de Hanswijkvaart de vervangparkings bereiken.   ...

    25/03/2015- Goed nieuws voor fietsers en voetgangers die de Colomalaan op moeten, want ter hoogte van de werf in-en uitrit scheidt een betonnen muurtje (New Jersey's) hen van het auto- en werfverkeer. Voortaan zullen ze minder last hebben van opspattend water, slijk en steengruis. De verkeersingreep kwam er op vraag van vele fietsers, het oudercomité van de Colomaschool en in overleg met de mobiliteitsexperten van Mechelen in Beweging.     ...

  10/03/2015 Op woensdag 11 maart zal de aannemer op de Leuvensesteenweg ter hoogte van de werf in- en uitrit betonneringswerken uitvoeren. Omdat de betonstorten in één stuk moeten gebeuren, zullen deze werken plaats vinden tussen 4u ' s morgens en 19u 's avonds. Het verkeer zal de hele dag steeds in twee richtingen kunnen rijden. In overleg met de politie zal het verkeer er in goede banen geleid worden. Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder.   ...

    03/03/2015- Na 5 jaar is het Infopunt aan een kleine verbouwing toe, want er komt binnenkort een nieuwe maquette bij. Daarom sluiten we twee dagen de deuren, namelijk woensdag 4 en donderdag 5 maart. Vanaf maandag 9 maart gaat het Infopunt opnieuw open.  ...

  27/02/2015- Tussen zaterdagochtend 28/2 om 5u30 en maandagochtend  2 maart 6u zal het fiets- en voetpad aan de Hanswijkvaart verlegd worden tegen de vaart. De aannemer moet via de Hanswijkvaart beton storten voor de voetplaat van een derde torenkraan in de bouwput. Voetgangers en fietsers zullen geen hinder ondervinden aan deze tijdelijke ingreep.  ...

  24/02/2015 Op het gedeelte tussen Leuvensesteenweg en Douaneplein moet de Tangent heel wat bestaande verkeersinfrastructuur krijgen. Zo moeten de auto’s onder meer onder de spoorlijn Mechelen – Leuven geloodst worden. Om dat mogelijk te maken, wordt op de werfzone Arsenaal, vlak bij de Wagonstraat, een groot brugdek in gewapend beton gebouwd. Volgens de huidige timing zal dat brugdek tijdens het verlengde Pinksterweekend (30 mei tot en met 1 juni) op zijn definitieve plaats worden gemaneuvreerd. Dat betekent drie dagen en nachten onafgebroken werken. Opbouw platform voor fabricage definitief brugdek. Opbouw platform voor fabricage definitief burgdek. Zicht op tijdelijk brugdek op de spoorlijn Mechelen-Leuven.     ...

  17/06/2015-  Om het mogelijk te maken dat automobilisten later een doorsteek krijgen onder de spoorlijn tussen Mechelen en Brussel, moet er ter hoogte van de Stenenmolenstraat en Halfgalgstraat een brugdek onder de sporen geplaatst worden. Dat brugdek, meer dan 50 meter lang en bijna 20 meter breed, wordt momenteel op de werfzone afgewerkt. De plaatsing van dat brugdek is een ingewikkelde en technisch hoogstaande operatie, die we al voor de derde keer gaan uitvoeren (reeds twee maal onder de lijn Antwerpen-Leuven). De klus kan alleen gebeuren op momenten dat er weinig treinverkeer is. Daarom zal het weekend van vrijdag 19 juni tot en met maandagochtend 22 juni voortdurend gewerkt worden. Dus ook ’s nachts. Hoewel de werfverantwoordelijken er alles zullen aan doen om de licht- en geluidshinder zoveel mogelijk te beperken, is enige overlast onvermijdelijk. Waarvoor onze excuses. Het tijdelijke platform waarop het definitief brugdek ter plaatse gefabriceerd wordt. De brughoofden onder de spoorlijn Mechelen-Brussel zijn reeds uitgegraven en zullen in een latere fase gebetonneerd worden. Zicht onder het voorlopig brugdek op spoorlijn Mechelen-Brussel....

    11/02/2015- Tijdens het weekend van 7 en 8 februari werd aan de Werfzone Arsenaal dag en nacht gewerkt om onder de spoorlijn Mechelen – Leuven een tijdelijk brugdek te plaatsen. Dat gebeurt op de plaats waarde auto’s  later via de Tangent onder de spoorlijn door rijden. De werken werden ’s nachts uitgevoerd, omdat het treinverkeer dan kan stilgelegd worden. Met behulp van speciale kranen werd het gevaarte exact op zijn plaats gelegd. Het tijdelijke brugdek moet mogelijk maken dat er onder de sporen landhoofden voor het definitieve brugdek worden geconstrueerd. Dat definitieve dek zal in een latere fase onder de sporen worden geschoven, net zoals dat enkele maanden geleden al gebeurde aan de kant van het Douaneplein. ...

  04/02/2014- Mechelen in Beweging verwelkomt dit voorjaar een 20-tal scholen. Het communicatieteam werkte in samenwerking met Mechelen Kinderstad en het Speelgoedmuseum een workshop uit voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Zo willen we ook de jongsten op een leerrijke en leuke manier warm maken voor het complexe stationsproject.     Alle Mechelse scholen ontvingen een uitnodiging om gratis deel te nemen aan dit 3 uur durende spelatelier. Een 20-tal scholen reageerden enthousiast. Op vier februari geeft de Kinderraad de aftrap tijdens een try-out. " Ik kom regelmatig langs de werfzone aan de Jubellaan, wat een grote wanden maken ze daar! Tijdens het spelatelier ben ik te weten gekomen dat hier een nieuwe auto- en spoorweg boven elkaar komt. Momentel zijn we thuis ook aan het verbouwen", zegt Jules Publi van de Kinderraad.   ‘Het is belangrijk om grotere stadsprojecten ook uit te werken op kindermaat. Een nieuw station in opbouw, spreekt tot de verbeelding. Onze kinderraad heeft er zin in om dit spelatelier als eerste te beleven’,  zegt Karen Claes, stafmedewerker Mechelen Kinderstad.  De klemtoon van het spelatelier ligt op ‘bouw’. Eerst maken leerlingen...

  26/01/2015- Onder de spoorlijn Mechelen – Leuven, ter hoogte van de Wagonstraat, moet opnieuw een tijdelijk brugdek geplaatst worden. Net zoals dat vorig jaar gebeurde onder de sporen aan de kant van het Douaneplein, moet dat nu gebeuren onder de sporen aan de kant van de Leuvensesteenweg. Er zullen een aantal prefab-elementen geplaatst worden, waar de rails al op gemonteerd zijn. Dat kan alleen tijdens het weekend gebeuren en dat is meer bepaald van vrijdag 6 februari ’s avonds tot ’s maandags 9 februari ’s morgens. Er zal dus opnieuw dag en nacht gewerkt worden. Dat houdt in dat er lawaai- en lichthinder zal zijn, maar trillingen blijven eerder beperkt. Een laatste grote ingreep is er gepland nog voor de zomervakantie, wanneer de tijdelijke brugdekken vervangen worden door de definitieve. De exacte data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Op de werf Jubellaan zullen er tijdens de nacht van 2 op 3 februari spoorstaven gelost worden en tijdens de nacht van 12 op 13 februari zullen er onderhoudswerken aan het spoor plaats vinden. Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder....