Nieuwsoverzicht

    03/03/2015- Na 5 jaar is het Infopunt aan een kleine verbouwing toe, want er komt binnenkort een nieuwe maquette bij. Daarom sluiten we twee dagen de deuren, namelijk woensdag 4 en donderdag 5 maart. Vanaf maandag 9 maart gaat het Infopunt opnieuw open.  ...

  27/02/2015- Tussen zaterdagochtend 28/2 om 5u30 en maandagochtend  2 maart 6u zal het fiets- en voetpad aan de Hanswijkvaart verlegd worden tegen de vaart. De aannemer moet via de Hanswijkvaart beton storten voor de voetplaat van een derde torenkraan in de bouwput. Voetgangers en fietsers zullen geen hinder ondervinden aan deze tijdelijke ingreep.  ...

  24/02/2015 Op het gedeelte tussen Leuvensesteenweg en Douaneplein moet de Tangent heel wat bestaande verkeersinfrastructuur krijgen. Zo moeten de auto’s onder meer onder de spoorlijn Mechelen – Leuven geloodst worden. Om dat mogelijk te maken, wordt op de werfzone Arsenaal, vlak bij de Wagonstraat, een groot brugdek in gewapend beton gebouwd. Volgens de huidige timing zal dat brugdek tijdens het verlengde Pinksterweekend (30 mei tot en met 1 juni) op zijn definitieve plaats worden gemaneuvreerd. Dat betekent drie dagen en nachten onafgebroken werken. Opbouw platform voor fabricage definitief brugdek. Opbouw platform voor fabricage definitief burgdek. Zicht op tijdelijk brugdek op de spoorlijn Mechelen-Leuven.     ...

  17/06/2015-  Om het mogelijk te maken dat automobilisten later een doorsteek krijgen onder de spoorlijn tussen Mechelen en Brussel, moet er ter hoogte van de Stenenmolenstraat en Halfgalgstraat een brugdek onder de sporen geplaatst worden. Dat brugdek, meer dan 50 meter lang en bijna 20 meter breed, wordt momenteel op de werfzone afgewerkt. De plaatsing van dat brugdek is een ingewikkelde en technisch hoogstaande operatie, die we al voor de derde keer gaan uitvoeren (reeds twee maal onder de lijn Antwerpen-Leuven). De klus kan alleen gebeuren op momenten dat er weinig treinverkeer is. Daarom zal het weekend van vrijdag 19 juni tot en met maandagochtend 22 juni voortdurend gewerkt worden. Dus ook ’s nachts. Hoewel de werfverantwoordelijken er alles zullen aan doen om de licht- en geluidshinder zoveel mogelijk te beperken, is enige overlast onvermijdelijk. Waarvoor onze excuses. Het tijdelijke platform waarop het definitief brugdek ter plaatse gefabriceerd wordt. De brughoofden onder de spoorlijn Mechelen-Brussel zijn reeds uitgegraven en zullen in een latere fase gebetonneerd worden. Zicht onder het voorlopig brugdek op spoorlijn Mechelen-Brussel....

    11/02/2015- Tijdens het weekend van 7 en 8 februari werd aan de Werfzone Arsenaal dag en nacht gewerkt om onder de spoorlijn Mechelen – Leuven een tijdelijk brugdek te plaatsen. Dat gebeurt op de plaats waarde auto’s  later via de Tangent onder de spoorlijn door rijden. De werken werden ’s nachts uitgevoerd, omdat het treinverkeer dan kan stilgelegd worden. Met behulp van speciale kranen werd het gevaarte exact op zijn plaats gelegd. Het tijdelijke brugdek moet mogelijk maken dat er onder de sporen landhoofden voor het definitieve brugdek worden geconstrueerd. Dat definitieve dek zal in een latere fase onder de sporen worden geschoven, net zoals dat enkele maanden geleden al gebeurde aan de kant van het Douaneplein. ...

  04/02/2014- Mechelen in Beweging verwelkomt dit voorjaar een 20-tal scholen. Het communicatieteam werkte in samenwerking met Mechelen Kinderstad en het Speelgoedmuseum een workshop uit voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. Zo willen we ook de jongsten op een leerrijke en leuke manier warm maken voor het complexe stationsproject.     Alle Mechelse scholen ontvingen een uitnodiging om gratis deel te nemen aan dit 3 uur durende spelatelier. Een 20-tal scholen reageerden enthousiast. Op vier februari geeft de Kinderraad de aftrap tijdens een try-out. " Ik kom regelmatig langs de werfzone aan de Jubellaan, wat een grote wanden maken ze daar! Tijdens het spelatelier ben ik te weten gekomen dat hier een nieuwe auto- en spoorweg boven elkaar komt. Momentel zijn we thuis ook aan het verbouwen", zegt Jules Publi van de Kinderraad.   ‘Het is belangrijk om grotere stadsprojecten ook uit te werken op kindermaat. Een nieuw station in opbouw, spreekt tot de verbeelding. Onze kinderraad heeft er zin in om dit spelatelier als eerste te beleven’,  zegt Karen Claes, stafmedewerker Mechelen Kinderstad.  De klemtoon van het spelatelier ligt op ‘bouw’. Eerst maken leerlingen...

  26/01/2015- Onder de spoorlijn Mechelen – Leuven, ter hoogte van de Wagonstraat, moet opnieuw een tijdelijk brugdek geplaatst worden. Net zoals dat vorig jaar gebeurde onder de sporen aan de kant van het Douaneplein, moet dat nu gebeuren onder de sporen aan de kant van de Leuvensesteenweg. Er zullen een aantal prefab-elementen geplaatst worden, waar de rails al op gemonteerd zijn. Dat kan alleen tijdens het weekend gebeuren en dat is meer bepaald van vrijdag 6 februari ’s avonds tot ’s maandags 9 februari ’s morgens. Er zal dus opnieuw dag en nacht gewerkt worden. Dat houdt in dat er lawaai- en lichthinder zal zijn, maar trillingen blijven eerder beperkt. Een laatste grote ingreep is er gepland nog voor de zomervakantie, wanneer de tijdelijke brugdekken vervangen worden door de definitieve. De exacte data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Op de werf Jubellaan zullen er tijdens de nacht van 2 op 3 februari spoorstaven gelost worden en tijdens de nacht van 12 op 13 februari zullen er onderhoudswerken aan het spoor plaats vinden. Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder....

    22/01/2015 - Hoe rijd ik in de toekomst met de auto best van punt A naar punt B? Het is een van de meest gestelde vragen in het Infopunt van Mechelen in Beweging. Om op deze vraag klaar en duidelijk te antwoorden, werd een nieuwe, handige tool in de website gebouwd. Bovenaan de website vind je nu een interactieve kaart die je de mogelijkheid geeft om je route aan te klikken of in te geven in een zoekbalk. Wim Michiels, mobiliteitsmanager bij Eurostation: " De routeplanner zal straks ook worden gebruikt als we omleidingen instellen voor de werken aan de kruispunten van de Tangent. Zo kunnen mensen een duidelijk beeld krijgen van de bereikbaarheid van de stationsomgeving.”  De nieuwe routeplanner  ‘Relive’ geeft niet alleen de toekomstige rijweg weer, maar ook de exacte afstanden. Het online hulpmiddel toont eveneens de toekomstbeelden van de omgeving over de hele lengte van Mechelen-Zuid  tot Nekkerspoel. Meer WWWeetjes  Via www.mecheleninbeweging.be kan je je inschrijven op onze online nieuwsbrief. De papieren versie vind je in het Infopunt of Huis van de Mechelaar. Op Facebook tellen we 1460 vrienden, help jij ons over de kaap van 1500? Afgelopen jaar was de Facebookpost over het...

  22/01/2015- Vanochtend werd er op spoor 8 een perronverzakking vastgesteld. Bij dit incident waren er geen personen betrokken. Alle veiligheidsmaatregelen werden getroffen waaronder ook het tijdelijk buiten dienst stellen van spoor 8. De oorzaak van de perronverzakking is nog onbekend. Indien u nog vragen heeft kan u zich wenden tot de NMBS: http://www.belgianrail.be/nl  ...

   16/01/2014 - Op de plaats waar de ondergrondse stationsparking moet komen, bevindt zich momenteel een enorme bouwput. Maar sinds kort verrijzen er de eerste staal- en betonconstructies. De echte bouwwerken zijn dus van start gegaan. Infoborden langsheen de werfzone aan de Hanswijkvaart verduidelijken hoe dat precies gebeurt. Op de website van Mechelen in Beweging kan men dat ook door middel van een animatiefilm volgen. Het communicatieteam van het stationsproject Mechelen in Beweging krijgt van geïnteresseerde Mechelaars geregeld vragen over de bouwtechnieken die men toepast bij het stationsproject. In heel wat gevallen zijn die erg specifiek of vernieuwend en soms zelfs ronduit verbluffend. Daarom hangen er sinds kort zes grote informatieborden langsheen de werfhekken op de Hanswijkvaart die en ander duidelijk maken. Men verneemt er door middel van schematische tekeningen en een heldere uitleg meer over het systeem van diepwanden, over de grondwerken en over de stabiliteitstechnieken. Ronduit indrukwekkend zijn de cijfers en de aantallen. Er wordt 450.000m³ grond uitgegraven en weggevoerd (waarvan al ruim de helft weg is), er is 100.000m³ meter beton nodig en voor de wapening moet men liefst 15.000 ton staal verwerken. De aan- en afvoer van al deze materialen en de stockage...