Nieuwsoverzicht

2/07/2015- Aan het einde van het busstation werden tien extra fietsenrekken bijgeplaatst, goed voor een 100-tal nieuwe fietsenstallingen. De vraag naar extra stalplaatsen is groot, want steeds meer mensen begeven zich met de fiets  naar het station. ...

  1/07/2015- Op zaterdag 4 juli zal er beperkte hinder voor het autoverkeer zijn op de Colomalaan. Het rijvak voor auto’s langs de kant van de werf wordt gedeeltelijk ingenomen voor constructiewerken....

  1/07/2015- Tussen de N15 en de spoorlijn Mechelen – Leuven zal de aannemer vanaf vandaag tot 10 juli vibropalen in de grond brengen. Bij het maken van een vibropaal wordt eerst een stalen buis met gesloten punt heiend in de grond gebracht. Het heien vindt hierbij plaats op de kop van de buis.nadat de buis op diepte is gebracht wordt in de buis een wapeningskorf gehangen en wordt de buis volgestort met beton. Tijdens dit storten wordt de buis heiend of trillend omhoog getrokken, zodat de beton goed kan verdichten en een goede aanlsuiting tussen de paal en de omliggende grond ontstaat. Helaas brengt deze bouwmethode ook sterke geluidshinder met zich mee, waarvoor we ons willen excuseren....

  1/07/2015- Tussen de N15 en de spoorlijn Mechelen – Leuven zal de aannemer vanaf vandaag tot 10 juli vibropalen in de grond brengen. Bij het maken van een vibropaal wordt eerst een stalen buis met gesloten punt heiend in de grond gebracht. Het heien vindt hierbij plaats op de kop van de buis.nadat de buis op diepte is gebracht wordt in de buis een wapeningskorf gehangen en wordt de buis volgestort met beton. Tijdens dit storten wordt de buis heiend of trillend omhoog getrokken, zodat de beton goed kan verdichten en een goede aanlsuiting tussen de paal en de omliggende grond ontstaat. Helaas brengt deze bouwmethode ook sterke geluidshinder met zich mee, waarvoor we ons willen excuseren.      ...

  1/07/2015- Tussen de N15 en de spoorlijn Mechelen – Leuven zal de aannemer vanaf vandaag tot 10 juli vibropalen in de grond brengen. Bij het maken van een vibropaal wordt eerst een stalen buis met gesloten punt heiend in de grond gebracht. Het heien vindt hierbij plaats op de kop van de buis.nadat de buis op diepte is gebracht wordt in de buis een wapeningskorf gehangen en wordt de buis volgestort met beton. Tijdens dit storten wordt de buis heiend of trillend omhoog getrokken, zodat de beton goed kan verdichten en een goede aanlsuiting tussen de paal en de omliggende grond ontstaat. Helaas brengt deze bouwmethode ook sterke geluidshinder met zich mee, waarvoor we ons willen excuseren.      ...

1/07/2015- Op de Leuvensesteenweg aan de kant van de Centrale Werkplaatsen zal je donderdag 2 juli vanaf 4u tot in de namiddag betonmixers zien af en aanrijden. Op deze locatie wordt namelijk de schuine dakzijde gegoten. Dit geeft beperkte geluidshinder. ...

  09/07/2015- Nu alle buispalen in het kanaal steken, is het de beurt aan een 10-tal damwanden om de grond in te gaan. Het resultaat noemen we een 'combiwand' en zal dienen voor de toekomstige Tangenttunnel. Ook het inbrengen van de damplanken verloopt zeer moeizaam door de harde kleigrond onder de Leuvense Vaart. Momenteel staat de heimachine hierdoor zelfs in panne en zal er dus ook volgende week verder geheid worden. Er zal niet tijdens het weekend en enkel tussen 9u -18u gewerkt worden. Alvast onze excuses voor de hinder.      ...

  1/07/2015- Vanaf 1 tot 10 juli zal de aannemer van het stationproject op de Brusselsesteenweg een werkplatvorm aanleggen tussen de rijbaan en de spoorwegtalud. Dit platvorm bestaat uit klein steenpuin en grind. De hinder is beperkt tot stofhinder. De signalisatie wordt in verschillende fases gedeeld. Momenteel geldt fase 1 en is er een wegversmalling van telkens één rijstrook in elke richting. Er zijn verschillende aannemers tegelijk bezig, waardoor de situatie soms van dag op dag licht kan wijzigen. Opletten en traag autorijden (30/u) is dus de boodschap.  ...

  30/06/2015-  De laatste kubieke meters grond afkomstig van de uitgraving voor de toekomstige stationsparking dient de eerstvolgende weken als een grote zandbak voor de kinderen van de wijk Arsenaal. Kinderburgemeester Pieter Verhelst kreeg de eer om de symbolische laatste spadesteek te geven. Meteen is ook een belangrijke fase in het stationsproject afgerond. De mogelijke overlast door de vele grondtransporten is dankzij heel wat flankerende maatregelen tot een minimum beperkt gebleven.   Op 10 oktober 2012 stak burgemeester Somers de eerste spade in de grond op het terrein waar binnen enkele jaren de ondergrondse stationsparking voor bijna 2.000 wagens in gebruik moet worden genomen.   Vandaag was het aan de kinderburgemeester, geflankeerd door wat leden van de kindergemeenteraad, om de laatste schep grond te beroeren. Dat gebeurde in de Wagonstraat, waar de eerstvolgende weken een pop-up zandbak ter beschikking van de buurtkinderen zal liggen. Een werfcamion bracht 6m³ zand dat afkomstig is uit de enorme bouwput naar het doodlopende eind van de Wagonstraat. Mechelen in Beweging leverde er meteen wat schopjes en emmertjes bij.   ‘Wij vinden dit een geweldig initiatief’ verklaarde schepen van Jeugd Greet Geypen. In deze drukbevolkte wijk is erg...

  26/06/2015- Vanaf maandag 29/06  in de loop van de dag zullen de heiwerken op de damwanden starten, dit zal zeker dinsdag ook zo zijn. Afhankelijk van de snelheid van dit werk laten we nog weten tot wanneer dit zal duren. Alvast onze excuses voor de hinder. ...