Nieuwsoverzicht

25/08/2015-  De huidige inname en werken op de Brusselsesteenweg hebben als doel het aanleggen van de doorgang voor de Tangent onder de spoorlijn Mechelen – Brussel Momenteel zitten we in fase 1. Wat betekent dat de aannemer werkt aan de constructie van funderingspalen in de spoorwegberm en tussen de rails. Hiervoor moet over een afstand van bijna 100m het bestaande spoor worden uitgebroken, inclusief rails, dwarsliggers en bovenleidingen. Bovendien moeten er oude massieven verwijderd worden. In deze fase gaan vijf paalmachines tegelijk aan het werk om tientallen funderingspalen te maken. Deze werken vinden plaats van vrijdag 28/08 vanaf 22u00 ononderbroken tot en met maandag 31/08 om 05u00 en van dinsdag 1 september tot en met maandag 7 september elke nacht van 22u00 tot 05u00 (maar niet overdag). De werken met de kokerpalen zijn dus 4 dagen vroeger klaar dan verwacht. Enkel tussen 13 en 14 september zal er een 'ontstopper' langs de spoorlijn richting Brussel komen.  Helaas zullen deze werken lawaai en beperkte trillingen van palenmachines, van uitbreken van steenmassieven, van doorslijpen van spoorwegrails, van wegvoeren van grond en van aanvoer van beton teweeg brengen. ’s Nachts wordt de werf uit veiligheidsoverwegingen verlicht. In de volgende fase wordt...

26/08/2015- Weet je morgenavond nog niet wat doen? Wij wel! Op donderdag 27 augustus organiseert Mechelen in Beweging voor het eerst een gratis Fietseling! Je kan kiezen tussen drie verschillende routes die telkens 1 à 2 uur duren: Route 1: 15 km richting Zemst. Onder begeleiding van Full Moon Bike Ride. Ideaal voor gezinnen met kinderen. Route 2: 30 km richting Rijmenam. Onder begeleiding van de Fietsersbond Route 3: 40 km richting Boom. Een snelle rit voor wielertoeristen. Onder begeleiding van fietsbar Peloton de Paris. Helm verplicht. Alle fietstochten starten en eindigen op het stationsplein en vertrekken stipt om 19u. Vergeet je niet eerst aan te melden in de infotent van Mechelen in Beweging. Vooraf online inschrijven via dit formulier is verplicht en het aantal deelnmers is beperkt. Na de fietstocht trakteert Mechelen in Beweging nog op een hapje en een drankje. Je kan ook op voorhand een fiets reserveren bij Fietspunt via http://www.atelier-mechelen.be/ voor €5.  Tot dan! ...

25/08/2015- Nu de combiwand in de Leuvense Vaart zit, start de aannemer met een nieuwe fase. De grond die in het afgebakende stuk zat, wordt uitgegraven en de aannemer start met de constructie van betonwanden. Deze fase duurt vanaf nu tot eind oktober 2015. Er zal mogelijke hinder zijn door het drukke werfverkeer dat vanaf de Colomalaan achterwaarts de Geerdegemvaart in moet rijden, met tijdelijke blokkering van het kruispunt Colomaplein – Colomalaan als gevolg.  ...

25/08/2015- Binnenkort rijst een torenkraan op op werfzone Arsenaal/Douane. De aanvoer van de kraanelementen gebeurt op donderdag 27 augustus. De constructie ervan zal de dag erop (28/8) plaatsvinden. Er zal beperkte verkeershinder op de Leuvensesteenweg zijn tijdens de aanvoer van de kraanstukken.  ...

  13/08/2015- De werken die momenteel worden uitgevoerd op de werfzone Brusselsesteenweg hebben als doel de doorgang van de nieuw aan te leggen Tangent onder de bestaande spoorlijnen tussen Mechelen en Brussel mogelijk te maken. Daarom moeten er dit najaar tijdelijke brugdekken onder de spoorlijn geplaatst worden (wellicht in oktober) en daarna definitieve brugdekken (in het voorjaar van 2016). Om die brugdekken te plaatsen, moeten er eerst heel wat stabiliteitswerken worden uitgevoerd, waarbij vooral kokerpalen moeten gemaakt worden. De volgende twee weken zal er vaak ’s nachts en in het weekend moeten gewerkt worden, wat onvermijdelijk geluidshinder met zich meebrengt. Dat is onder meer het geval tijdens de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 augustus en de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 augustus. Tijdens het weekend van vrijdag 28, vanaf 21u30 zaterdag 29 en zondag 30 augustus wordt er dag en nacht gewerkt. Hoewel de aannemer alles in het werk stelt om de hinder door geluid en trillingen zo beperkt mogelijk te houden, is beperkte overlast onvermijdelijk. Onze excuses daarvoor. ...

  10/07/2015-  De moeilijkheden die zich al geruime tijd voordoen op en rond de Colomabrug, leiden tot een chaotische en gevaarlijke verkeerssituatie. Op vraag van de stad Mechelen en in overleg met de politie en met de verkeersdeskundigen van de Vlaamse overheid, worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. De omgeving van de Colomabrug wordt zo snel mogelijk omgevormd tot een Zone 30 en er komen snelheidsremmende maatregelen. Dat maakt het mogelijk om de verkeerslichten aan het Colomaplein en de Hanswijkvaart ook overdag op knipperstand te zetten. Daardoor kan de verkeersdoorstroming vlotter verlopen.  In augustus werden structurele maatregelen uitgevoerd, die het voor voetgangers en fietsers duidelijk moet maken waar ze zo veilig mogelijk kunnen stappen en rijden. We zijn er ons van bewust dat iedere nieuwe situatie aanpassing vergt. Daarom volgen wij de situatie dagelijks op en zullen bijsturen wanneer dit noodzakelijk is. Tot 15 oktober blijft deze proefopstelling van kracht. Na deze periode wordt de situatie uitgebreid geëvalueerd. Tegelijk wordt aan alle weggebruikers uitdrukkelijk gevraagd om de verkeersreglementen volledig te respecteren. Alleen op die manier kan de veiligheid op dit drukke verkeersknooppunt gegarandeerd blijven. De werken aan de stationsomgeving zullen immers nog enkele jaren duren en brengen extra werfverkeer met...

  9/07/2015- Naar jaarlijkse gewoonte sluit het communicatieteam van Mechelen in Beweging de deuren tijdens het bouwverlof. Deze zomer is dat tussen 13 en 24 juli. Ook de werven zullen grotendeels stilliggen. Enkel op werfzone station en in de Leuvense Vaart wordt er voort gewerkt. In de Vaart stoppen de werkzaamheden zodra de damplanken erin zitten en de combiwand dus klaar is. Wij wensen iedereen een deugddoende zomervakantie!   ...

2/07/2015- Aan het einde van het busstation werden tien extra fietsenrekken bijgeplaatst, goed voor een 100-tal nieuwe fietsenstallingen. De vraag naar extra stalplaatsen is groot, want steeds meer mensen begeven zich met de fiets  naar het station. ...

  1/07/2015- Op zaterdag 4 juli zal er beperkte hinder voor het autoverkeer zijn op de Colomalaan. Het rijvak voor auto’s langs de kant van de werf wordt gedeeltelijk ingenomen voor constructiewerken....

  1/07/2015- Tussen de N15 en de spoorlijn Mechelen – Leuven zal de aannemer vanaf vandaag tot 10 juli vibropalen in de grond brengen. Bij het maken van een vibropaal wordt eerst een stalen buis met gesloten punt heiend in de grond gebracht. Het heien vindt hierbij plaats op de kop van de buis.nadat de buis op diepte is gebracht wordt in de buis een wapeningskorf gehangen en wordt de buis volgestort met beton. Tijdens dit storten wordt de buis heiend of trillend omhoog getrokken, zodat de beton goed kan verdichten en een goede aanlsuiting tussen de paal en de omliggende grond ontstaat. Helaas brengt deze bouwmethode ook sterke geluidshinder met zich mee, waarvoor we ons willen excuseren....