Nieuwsoverzicht

21/12/2016- Het inschuiven van een 100meter lang brugdek op de Jubellaan, de aansluiting van de tunnelhelften, onderwaterwerken en de plaatsing van de Tangentbrug over de Dijle, het einde van de ruwbouw van de ondergrondse parking...

25/11/2016- Tussen 12 en 16 december moeten alle fietsen in de fietsenstalling in de Stationstraat (gedeelte naast de Postzegelbrug) weggehaald zijn. In deze periode voert een firma herstellingswerken uit onder het spoorweggebouw. Dit zijn geen werken voor het nieuwe stationsproject, enkel onderhoudswerken van het oude stationsgebouw. Fietsen die tussen 12 en 16 december niet werden weggehaald, zullen door Fietspunt verwijderd en opgeslagen worden. Indien je je fiets niet weggehaald hebt, kan je hem achteraf afhalen bij Fietspunt. ...

7/02/2017- Om het ingewikkelde bouwwerk van het nieuwe station beter te begrijpen, is er ook een maquette gemaakt. Tijdens het openbaar onderzoek begin 2017 zal de maquette van het stationsproject te vinden zijn in het Huis van de Mechelaar en daarna verhuist ze voorgoed naar het Infopunt in de Consciencestraat 1b, Mechelen.    ...

27/10/2016- NMBS dient binnenkort de aanvraag tot bouwvergunning in voor het nieuwe ontwerp van het station Mechelen. De uiteindelijke realisatie is evenwel nog onder voorbehoud van goedkeuring van het nieuwe meerjareninvesteringsplan. NMBS wil de hele onthaalinfrastructuur van het Mechels station vernieuwen om de reizigers meer comfort te bieden. Zo wordt het hele station volledig overkapt, komen er brede, comfortabele perrons die optimaal toegankelijk zijn dankzij trappen, roltrappen en liften. De gelijkvloerse ruimte van het stationsgebouw wordt volledig opengewerkt om een doorwaardbaarheid te creëren en er een aangename verblijfsruimte van te maken. De stalling voor 5.000 fietsen wordt gecentraliseerd in één ruimte onder het stationsgebouw. Het nieuwe Mechelse station wordt een hedendaags gebouw dat efficiëntie nastreeft en toch een hoogstaande architecturale waarde bezit.  Het stationsproject Mechelen, een samenwerking tussen NMBS, Infrabel, AWV, De Lijn en de Stad Mechelen, verkreeg in 2011 al een bouwvergunning voor het volledige project met een nieuw trein- en busstation, fietsinfrastructuur en een ondergrondse autoparking, een nieuwe verbindingsweg en de aanleg van een spoorbypass. Wegens besparingen bij NMBS werd het stationsontwerp aangepast zonder afbreuk te doen aan het comfort voor de reizigers. Zo wordt er in het nieuwe ontwerp van stationsgebouw en in de afwerking van de parking...

22/10/2016- Burgemeester Bart Somers kreeg de eer om als eerste via de Tangenttunnel onder de Leuvense Vaart door te stappen. Na hem volgden nog 750 andere Mechelaars, die met veel enthousiasme deelnamen aan het vierde Grote Werfbezoek van het stationsproject Mechelen in Beweging. Zij konden zondag kennis maken met de impressionante werken, waarbij ze de 750m lange tunnel van Colomalaan tot Leuvensesteenweg doorkruisten en de stationsparking die plaats zal bieden aan 2.000 wagens. Alle bezoekers spraken vol lof over de ‘werf van de eeuw’, zowel wat de gecoördineerde aanpak van de werken betreft als over de inspanningen die geleverd worden om de onvermijdelijke hinder tot een minimum te beperken. Burgemeester Bart Somers stapt als eerste door de Tangenttunnel Werfbezoek ter hoogte van de Arsenaaltunnel De meest unieke plek van dit Groot Werfbezoek: het gat waar de twee tunnelhelften onder de Leuvense Vaart samenkomen Bezoekers kijken in de richting van de Leuvensesteenweg. Voor ons zien we de ingang van de Tangenttunnel aan het station De ondergrondse parking zal 2,5 meter hoog zijn Bezoekers bekijken vanuit de ondergrondse parking de helicoïdalen (ofwel daar waar de auto's van niveau kunnen stijgen en dalen) ...

3/10/2016- Het Infopunt van het Stationsproject Mechelen in Beweging toont dit weekend unieke vondsten die afkomstig zijn van de archologische opgraven die de voorbije jaren op de stationssite plaats vonden. Enkele waardevolle potten uit het IJzertijdperk en historisch beladen bomfragmenten uit 1944 vormen de absolute blikvangers. Liefst twee jaar lang kregen archeologen de kans om op de site van het stationsproject de bodem uit te kammen. Ze gingen daarbij niet alleen op zoek naar waardevolle relicten uit een ver verleden, maar namen ook de gelegenheid te baat om de oudste structuren van onze Belgische spoorweggeschiedenis in kaart te brengen. Onder supervisie van de stedelijke dienst voor archeologie ging het gespecialiseerde bureau All-Archeo bijzonder nauwgezet te werk en dat leverde onverhoopte resultaten op. Een van de meest merkwaardige ontdekkingen betreft zeker een deel van een kringgreppel uit de Bronstijd. Het gaat meer bepaald om een begraafplaats die mogelijk meer dan 3.000 jaar oud is. Meteen toonden de archeologen aan dat er toen al bewoning was in Mechelen. Blikvangers zijn zeker ook de twee prachtige, volledig bewaarde stenen potten uit de late Bronstijd of de vroege IJzertijd. De specialisten catalogeren dat als een zeer merkwaardige vondst.  En uit de meer recente...

23/09/2016- Vrijdag 23 september krijgen de bushaltes en de kiss&ridezone in de Stationstraat een nieuwe verflaag. De straat aan de kant van het stationsgebouw krijgt een nieuwe indeling: de bussen houden halt op de strook tegen de vaart terwijl de kiss&ride dichter tegen het station komt te liggen. Zo hoeven de passagiers van de kiss&ridezone minder ver naar het station te wandelen en zullen de bussen niet meer met hun banden op het fietspad belanden. De bussen die in dit deel van de Stationstraat halt houden, staan 'in rust'. Er stappen met andere woorden nog geen passagiers op. ...

15/09/2016-  De leden van de commissie stadsontwikkeling van de Mechelse gemeenteraad bezochten donderdagavond een deel van de werf van het stationsproject. Ook schepen Greet Geypen, die beleidsverantwoordelijkheid heeft voor stadsontwikkeling, was aanwezig. De commissieleden kregen gedetailleerde uitleg bij de constructiemethodes en bij de maatregelen die er moeten voor zorgen dat de hinder bij deze enorme werken zoveel mogelijk beperkt blijven. Na afloop spraken de deelnemers hun bewondering uit voor deze realisatie, die Mechelen niet alleen letterlijk in beweging zal houden maar figuurlijk ook in beweging zal zetten.     ...

09/09/2016- Vandaag stort de aannemer op werfzone station de in- en uitrit van de ondergrondse parking. Aan de kant van de Hanswijkvaart werd een helling van 13% gebetonneerd. Bovenop dit ruwbeton komen nog twee afwerkingslagen. Voor deze klus werd de langst mogelijke betonpomp van maar liefst 61 meter ingezet. Eind 2017 kunnen we via deze inrit de ondergrondse parking bereiken. In 2019 opent de nieuwe Tangent en kan gemotoriseerd verkeer via deze weg ook de ondergrondse parking bereiken. ...

6/09/2016 - Nog even en de stalen combiwand van buispalen en damplanken aan de Hanswijkvaart is niet meer. De Leuvense vaart werd sinds juni 2015 in twee fases afgedamd om de Tangenttunnel te bouwen. Nu de ruwbouw van de tunnel klaar is, mag de wand weg zodat de scheepvaart weer ongehinderd door kan.  Duikteams  Deze week branden en baggeren duikers in de werfzone aan de Leuvense  vaart. Een gespecialiseerde firma laat telkens twee duikers te water. Ze blijven ongeveer 2 uur onder water.    Eén duiker zit in de bouwput en brandt onderwater de damplanken af. Door de druk van de metalen wand en het toevoegen van zuurstof ontstaan kleine kortsluitingen. Dankzij deze techniek is het toch mogelijk om onder water vuur te creëren. Vaak zien de duikers nauwelijks een hand voor ogen, maar de Leuvense Vaart heeft tamelijk klaar water.  Tijdens de werken heeft er zich tegen de wand overtollig slib gevormd. Een andere duiker verwijdert het slib zodat de Leuvense vaart opnieuw tussen 5 à 6 meter diep wordt.  Verwijderen van de combiwand Vrijdag 9 september vanaf 7u hijst de torenkraan de damplanken uit het water. De palen worden uit de vaart losgtrild...