Nieuwsoverzicht

26/06/2015- De geleide bezoeken aan de ‘Werf van de Eeuw’ voor verenigingen en organisaties zijn een enorm succes. Onder leiding van speciaal daartoe opgeleide stadsgidsen vernemen de deelnemers tijdens een twee uur durende wandeling langsheen de werfzones alles over de enorme werken in de stationsbuurt. Al heel wat groepen schreven zich in voor zo’n informatief bezoek. Vanaf nu kunnen ook individuele Mechelaars daar aan deelnemen. Speciaal voor hen wordt elke eerste zaterdag van de maand om 14u dergelijke wandeling georganiseerd. De deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht en dat kan alleen bij de stedelijke dienst voor Toerisme in de Hallestraat. Info: 070/22.28.00 of uit@mechelen.be ...

  22/06/2015- Tot eind augustus zal de aannemer van Mechelen in Beweging een reeks palen in de werfzone Arsenaal aanbrengen. Er worden zoveel mogelijk maatregelen genomen om hinder tegen te gaan. De planning van de werken kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Deze werken worden overdag en op weekdagen uitgevoerd. De aannemer heeft ondertussen aangekondigd twee extra weken nodig te hebben voor de paalconstructies. Bovenvermelde timing wordt dus uitgebreid tot eind augustus. Wat is het verschil tussen vibro- en schroefpalen? Bij het maken van een vibropaal wordt eerst een stalen buis met gesloten punt heiend in de grond gebracht. Het heien vindt hierbij plaats op de kop van de buis. Nadat de buis op diepte is gebracht, wordt in de buis een wapeningskorf gehangen en wordt de buis volgestort met beton. Tijdens dit storten wordt de buis heiend of trillend omhoog getrokken, zodat de beton goed kan verdichten, en een goede aansluiting tussen de paal en de omliggende grond ontstaat. Voor de constructie van schroefpalen wordt er niet geheid, maar wordt door middel van een draaiende beweging een kokervormige ruimte in de grond geboord, die daarna wordt opgevuld met (gewapend) beton. Dit gebeurt volkomen trillingsvrij en geluidsarm....

  18/06/2015 - Ieder jaar bedanken we een bepaalde reizigersgroep voor hun duurzame mobiliteitskeuze in de Mechelse stationsbuurt. Eerst waren de fietsers aan de beurt in 2013. Vorig jaar de busgebruikers en vandaag zetten  we de treinreizigers letterlijk in de bloemetjes.   Elke dag nemen ruim 20.000 mensen  de trein in Mechelen. Deze reizigers maken een slimme verplaatsing. Daarom trakteert Mechelen in Beweging 2800 reizigers met een zakje bloemzaad. Dankzij een nieuwe stationsomgeving zal het treinreizigersaantal komende jaren groeien tot 30.000!  ...

  18/06/2015- Vandaag 18/6 tussen 16-19u is het Infopunt uitzonderlijk gesloten, maar wie vandaag de trein neemt in Mechelen zal het Communicatieteam ongetwijfeld spotten. Vanaf maandag 22 juni om 11u zijn we terug op post in de Consciencestraat.   ...

  13/06/2015- Een vijftigtal bewoners van Stenenmolenstraat, Halfgalgstraat en Jubellaan bracht woensdagavond 17 juni een bezoek aan de werfzone Jubellaan. Ze vernamen er wat er precies zal gebeuren tijdens het weekend, wanneer het reusachtige brugdek onder de spoorlijn Mechelen – Brussel wordt geschoven. Dat is nodig om later de doorsteek voor auto’s tussen Brusselsesteenweg en Jubellaan te realiseren. De bewoners werden ook ingelicht over de hinder die deze operatie met zich meebrengt, want er zal gedurende drie dagen en twee nachten onafgebroken gewerkt worden. Tegelijk kregen de buurtbewoners de gelegenheid om volop vragen te stellen over het project en om foto’s te nemen van de werfzone. De foto die hierbij gepubliceerd wordt, werd trouwens door een van de bezoekers genomen. ...

  11/06/2015- Van zondag 14 juni tot en met dinsdag 16 juni zullen er zware werken uitgevoerd worden in de Leuvense vaart. De aannemer plaatst er een combiwand voor de toekomstige Tangent. Hierdoor kunnen er zelfs geen boten varen langs de voorziene vaargeul in het water. Bijgevolg zal ook de Colomabrug drie dagen niet open hoeven, wat het verkeer op en rond de Colomabrug dan weer ten goede komt. ...

  17/06/2015- Het stationsproject Mechelen in Beweging wenst zich uitdrukkelijk te excuseren voor de lawaaihinder afgelopen dagen door de werken aan de Leuvense Vaart. Men had dit lawaai niet kunnen voorkomen, maar wij zijn er ons van bewust dat we de buurt hierover beter hadden moeten informeren.  Wij verontschuldigen ons hier voor. De werken voor de ondertunneling van de Leuvense Vaart zijn recent gestart met het aanleggen van een bouwput in het kanaal, aan de kant van de Geerdegemvaart. Daarbij moeten 30m lange stalen buizen diep in het kanaal geheid worden en dat maakt erg veel lawaai. Doordat deze buizen niet in volle grond geplaatst worden maar in het water, is de lawaaihinder veel groter dan verwacht.Wij wensen ons daar voor te verontschuldigen. Vooral ook omdat dit vooraf niet verwittigd was. Wij beseffen dat dit wel had moeten gebeuren en willen ons hier uitdrukkelijk voor excuseren. Spijtig genoeg is de hinder nog niet achter de rug. Nog tot eind juni zullen afwisselend palen geheid worden en damplanken in de vaart getrild worden. Het intrillen maakt wat minder lawaai, maar zorgt toch ook voor overlast. Het is moeilijk om een strikte timing mee te geven, omdat de werken afhankelijk zijn...

  29/05/2015- Sinds begin mei werd de werfzone Jubellaan uitgebreid in de richting van de Brusselsesteenweg. De signalisatie wordt in verschillende fases gedeeld. Momenteel is er een wegversmalling van telkens één rijstrook in elke richting. Er zijn verschillende aannemers tegelijk bezig, waardoor de situatie soms van dag op dag licht kan wijzigen. Opletten en traag autorijden (30/u) is dus de boodschap. wegversmalling t.h.v. Passade richting stad wegversmalling t.h.v. Passade richting E19   Begin juni zullen de fiets- en voetgangers aan de kant van de oude Brusselsesteenweg een tijdelijke omleiding moeten volgen. Watermaatschappij Pidpa moet er gedurende twee dagen nog werken bij de wegversmalling uitvoeren. Het is verboden en gevaarlijk om via de werf te wandelen en fietsen. tijdelijk fiets-en voetpad richting stad tijdelijk fiets-en voetpad richting E19  Ook in de volgende fases blijft alle verkeer in beide richtingen mogelijk. Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder.  ...

  04/05/2015- Eind april startten de werken in de Leuvense Vaart. De bouwingenieurs kozen voor een gegraven in plaats van een geboorde tunnel. Deze keuze hangt samen met de bodemstructuur, het budget en de lengte van de tunnel. Het uitgraven zal in twee delen gebeuren. Eerst zal de kant van de Geerdegemvaart afgedamd, drooggelegd en uitgegraven worden. Ten vroegste in maart 2016 is de Hanswijkvaart aan de beurt. Dankzij deze methode zal de scheepvaart weinig hinder ondervinden. ...

  04/05/2015- Het containerpad aan de Arsenaalzijde van het station is vervolledigd. Er ontbraken nog twee containers om de bouwput in zijn geheel te overbruggen zodat ook alle grond onder het pad kan uitgegraven worden. Via het pad kan je makkelijk van de auto- of fietsparking het station langs de achterkant binnen.Op dit moment moet er nog zo’n 80. 000 m3 grond uitgegraven en afgevoerd worden. Tegen het bouwverlof van juli zou alle grond uit de bouwput moeten. De grond wordt afgevoerd naar verschillende locaties, waaronder Nederland, de Waaslandhaven, Zaventem en Willebroek. ...