Nieuwsoverzicht

Vanaf 3 februari 2014 wordt het Dijlepad tussen de Zandpoortvest en het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht volledig afgesloten. Gedurende enkele jaren zullen voetgangers en fietsers een alternatieve route moeten volgen. Na de werken van Mechelen in Beweging krijgen ze van op het Dijlepad wel een rechtstreekse toegang naar zowel de Leuvensesteenweg als naar het Douaneplein. Werf Douaneplein draait op volle toeren Net naast de spoorwegbrug over de Binnendijle, ter hoogte van de Zandpoortvest, bouwt Mechelen in Beweging: > een nieuwe spoorbypass > een autobrug voor de tangent > een bijkomende oeververbinding voor fietsers en voetgangers De aannemer heeft hier een beperkte oppervlakte ter beschikking, waardoor hij genoodzaakt werd om het Dijlepad tussen de Zandpoortvest en het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht uit veiligheidsredenen volledig af te sluiten. De verbinding tussen Muizen en de wijk Nekkerspoel blijft wel mogelijk. Alternatieve route voor fietsers en voetgangers Voor fietsers en voetgangers is er een alternatieve route uitgestippeld, waarbij er toch zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van het  Dijlepad. Wie vanaf de Dijlebrug in Muizen naar Nekkerspoel wil, ondervindt geen enkele moeilijkheid. Dat kan langs beide rivieroevers, vermits de doorgang aan de kant van de Leuvensesteenweg open blijft tot aan het sluizencomplex van Nekkerspoel-Borcht....

Sinds 31 augustus 2019 kan je parkeren in de nieuwe ondergrondse stationsparking. In eerste instantie worden enkel de bovenste twee verdiepingen opengesteld. Wanneer de Tangent gebruiksklaar is, gaat ook de -3 open en zal er plaats zijn voor 2000 wagens....

De Colomalaan zal in de weekends van vrijdag 31 januari t.e.m. zondag 2 februari en vrijdag 7 februari en zondag 9 februari afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel door. In het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging moet er op de Colomalaan een nieuwe verbinding voor riolering aangelegd worden. Dat kan alleen als de belangrijke verbindingsweg afgesloten wordt. De rioleringsbuizen die de Colomalaan dwarsen, liggen erg diep. De werkput gaat tot een diepte van 3,5 meter. Omwille van veiligheidsredenen is het onmogelijk om autoverkeer rakelings langs dergelijke diepe putten te sturen. Daarom ziet de aannemer zich verplicht de rijbaan af te sluiten. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs. In die periode wordt ook de Tervuursesteenweg heraangelegd. Daardoor is het gedeelte tussen de Dennenstraat en de Voetbalstraat ook al afgesloten voor alle autoverkeer. Om onnodig verkeer zoveel mogelijk te vermijden, zullen op de Leuvensesteenweg waarschuwingsborden geplaatst worden, die de automobilisten aanzetten om via het Raghenoplein en de stadsvesten in de richting van Brussel te rijden. Voor de omgekeerde route gebeurt net hetzelfde. De Colomalaan is een drukke verbingsbaan, daarom wordt de klus tijdens verkeersluwe momenten geklaard. Ook wil men hinder voor de...

Dinsdag in de vooravond werd op perron 9 een duidelijke verzakking vastgesteld. Omwille van veiligheidsredenen werd het treinverkeer onmiddellijk van spoor 9 en spoor 8 weggehaald en werd ook de achteringang van het station gesloten. Maar nog dezelfde avond bleek alles onder controle te zijn en was er geen acuut gevaar meer voor verdere verzakkingen.Meteen werd ook het spoorverkeer genormaliseerd en alle toegangen terug opengesteld. De schade zal zo snel mogelijk hersteld worden. De oorzaak van de verzakking is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft de zware regenval van de voorbije dagen het wegspoelen van grond onder de perrons veroorzaakt. Voorlopig gaat men er ook van uit dat de verzakking geen rechtstreeks gevolg is van de werken aan het stationsproject.  ...

De constructie voor de diepwanden die de bouw van een ondergrondse parking mogelijk moeten maken, nadert zijn laatste fase. Tegen maart 2014 moet de volledige omtrek klaar zijn. Nu wordt er vooral gewerkt langsheen spoor 10 en dat vereist speciale veiligheidsmaatregelen. Om te voorkomen dat de sporen verzakken, wordt tegen het talud een zogenaamde ‘vernagelde wand’ aangebracht. Dat is een constructie waarbij grote metalen nagels in de wand worden verankerd. Die moeten beletten dat er zich grondverschuivingen voordoen. Door middel van optische meting met een systeem van spiegeltjes geeft een computerprogramma trouwens continu aan of de sporen perfect op hun plaats blijven. Nu het talud voor 100% gestabiliseerd is, kan het graafwerk voor de diepwanden tot op een diepte van 26 meter probleemloos worden uitgevoerd. ...

Elke maand houden de leden van het projectmanagementteam een vergadering in de Mechelse projectkantoren aan de Consciencestraat. Het zijn ingenieurs, architecten, verkeersspecialisten of hogere ambtenaren die het project ‘Mechelen in Beweging’ vrijwel dagelijks opvolgen. Meestal zitten ze gebogen over plannen, budgetten, dossiers of rekennota’s, maar geregeld willen zij zich vergewissen van de toestand op de werf. Dan trekken zij hun veiligheidskledij aan en gaan ze letterlijk de werf op. Onder begeleiding van de studiebureaus Eurostation en TUC RAIL krijgen zij dan gedetailleerde uitleg over de vorderingen van het project, maar ook over de vaak onverwachte moeilijkheden die zich voordoen. Als de gelegenheid zich daartoe leent, zullen de volgende jaren trouwens ook werfbezoeken voor alle geïnteresseerden georganiseerd worden. ...

Het gedeelte van de Leuvensesteenweg tussen de Wagonstraat en de spoorwegbruggen krijgt langs beide kanten een cruciale werfzone. Hier moet niet alleen een nieuwe brug voor de spoorbypass aangelegd worden, maar ook de kruising met de Tangent en de befaamde Fietspuzzel. Om de Werf Arsenaal vlot en veilig toegankelijk te maken, moet er een aparte werftoegang worden aangelegd. Daar is de aannemer volop mee bezig. De scheidingsmuur tussen de Centrale Werkplaatsen van de NMBS en de Leuvensesteenweg is gedeeltelijk afgebroken, net zoals het voetpad en het fietspad.  Fietsers en voetgangers moeten verplicht de overzijde van de Leuvensesteenweg gebruiken. Als alles vlot verloopt, moeten deze werken tegen 20 december klaar zijn. De werftoegang zal na Nieuwjaar in gebruik genomen worden en dat voor een periode van minstens drie jaar.    ...

Op de werfzone Jubellaan, die zich uitstrekt tussen de Brusselsesteenweg en de Geerdegemvaart, is de aannemer gestart met de aanleg van een verhoogd werkplatform langsheen het bestaande spoor. Vrachtwagens hebben de voorbije dagen heel wat ladingen bouwmaterialen en grond aangevoerd, waarmee een zeer stabiel plateau wordt aangelegd. Dat is nodig om de eerste fase van de constructie van de diepwanden voor de tangent mogelijk te maken. Die diepwanden gaan op sommige plaatsen tot meer dan 30m diep in de bodem. Voor de constructie ervan zijn enorm zware werktuigen nodig die heel wat stabiliteit vereisen. Vlakbij het spoor mag er immers geen enkel risico genomen worden. De tangent is de nieuwe ontsluitingweg voor gemotoriseerd verkeer die voor een groot stuk ondergronds loopt. Volgens de huidige planning moet die tangent begin 2017 klaar zijn.  ...

Al veel mensen ontdekten dat de fiets het snelste vervoermiddel is om naar de stationsbuurt te rijden. Zelfs in de winter! 'Mechelen in Beweging' neemt dan ook tal van maatregelen om pendelaars aan te moedigen de auto te laten staan en met de fiets naar het station te komen: 1. Het Raghenoplein heeft sinds maandag 25 november een beveiligde, gelijkgrondse oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Op de zogenaamde ‘bypass’ tussen de Speecqvest en de Leuvensesteenweg heeft de aannemer een verkeersplateau aangebracht. Op die manier ontstaat een beveiligde verbinding tussen de Stationsstraat en het fietspad aan de oneven kant van de Leuvensesteenweg. 2. De werfzone op de Hanswijkvaart is volledig autovrij. Enkel voetgangers en fietsers mogen door naar het station en de stad. Op dit deel, tussen de Colomabrug en de spoorwegbruggen, wordt immers een werfzone aangelegd die moet toelaten om de autotunnel onder het kanaal te graven. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Colomalaan, maar voetgangers en fietsers hebben er gegarandeerd vrije doorgang in twee richtingen. 3. Met de fiets sta je nooit in de file, hoef je niet te betalen voor een parking én moet je nooit ver wandelen naar het station. De fietsenstallingen werden zo aangelegd,...

Wie vanaf  5 december naar onze projectwebsite surft, landt op een vernieuwd online platform met tal van extra functionaliteiten.  De domeinnaam www.mecheleninbeweging.be blijft dezelfde, maar de site is nu functioneler, interactiever en overzichtelijker. Voortaan vind je er ook: -          Een chronologische, driedelige  weergave van de nieuwsitems: net gebeurd- nu bezig- binnenkort -          Interactieve Google Mapskaarten waarop de werven en projectonderdelen aangeduid staan -          Social mediaknoppen zodat u artikels kan sturen naar uw persoonlijke  applicaties zoals Google+, Facebook, Twitter of uw mailbox -          Een rechtstreeks contactformulier op de website -          Een oplijsting van FAQ’s of veelgestelde vragen -          Een rechtstreekse inschrijvingsmodule voor de nieuwsbrief. Zo hoef je enkel nog een mailadres in te voeren. -          Een geavanceerd zoekmenu gekoppeld aan specifieke artikelen voor iedere weggebruiker...