Nieuwsoverzicht

26/08/2016- De aannemer heeft vandaag de Tangenttunnel onder de Leuvense Vaart helemaal dichtgelegd. Aan de kant van de Hanswijkvaart werd de dakplaat gestort, zodat de volledige betonconstructie nu afgewerkt is in ruwbouw. Wellicht wordt binnen enkele weken een opening gemaakt in de beide tunnelhelften, die momenteel nog gescheiden worden door een constructie van staal en beton. Het wegdek van de tunnel - uitsluitend bestemd voor autoverkeer - ligt ongeveer 12 meter onder het wateroppervlak. Als alles volgens planning verloopt, zal men in het voorjaar van 2019 door deze eerste Mechelse tunnel kunnen rijden.  De Tangenttunnel aan de Hanswijkvaart. Hier nog zonder dakplaat. De dakplaat is bewapend, nu kunnen de betonstorten beginnen. Betonmolens rijden af en aan om de dakplaat te vullen.  ...

22/08/2018- Vanaf morgen 23/8 graaft de aannemer sleuven op de Leuvensesteenweg. Deze zogenaamde ‘proefsleuven’ dienen om na te gaan waar alle nutsleidingen exact liggen, zodat deze niet geraakt worden in het verdere verloop van de stationswerken. Wanneer? Deze werken gebeuren in twee fases:1. Ter hoogte van huisnummers 3 tot 15 aan de kant van de wijk Arsenaal wordt tussen 23 en 24/25 augustus gewerkt.   2. Ter hoogte van huisnummers 2 tot 14 aan de kant van het station wordt tussen 24 en 26 augustus gewerkt.   Hinder? Alle bewoners kunnen steeds hun huis te voet bereiken. Alle verkeersgebruikers kunnen steeds door, mits een kleine omlegging van de rijweg en het fiets-en voetpad. De groene middenberm wordt tijdelijk verhard. Er zal minimale geluidshinder zijn en er wordt ‘s nachts niet gewerkt. Onze excuses moest u toch hinder ondervinden van deze werken....

17/08/2016- Op 16 en 17 augustus zal er tijdens de nachtelijke uren een uitzonderlijk transport plaats vinden voor de levering van betonnen Z-liggers voor de toekomstige Tangentbrug over de Dijle.  Deze liggers hebben een lengte van 43m, zijn 2.85m hoog en een breedte van 1.00m. Hun individueel gewicht bedraagt 240 ton en zijn vervaardigd uit een donkergrijs/zwart beton. Tijdens de productiefase werd er reeds naspanning aangebracht.   Met een uitzonderlijk transport van maar liefst 78m in lengte worden deze 4 liggers verdeeld over 2 nachten vanuit hun productieplaats (ERGON in Lier) naar het Douaneplein in Mechelen gebracht. Deze liggers worden op hun plaats gehesen door een bijzonder spectaculaire 650 tons rupskraan met een gieklengte van 60m. Het eerste transport wordt gepland op dinsdag 16 augustus en vertrekt omstreeks 21.00u in Lier. Het tweede transport vindt de daarop volgende avond en nacht plaats. ...

4/08/2016- Tijdens de nacht van 11 op 12 augustus gaan de deuren aan de achterzijde van het stationsgebouw vroeger dicht. Tussen 22u en 4u30 wordt de in-en uitgang afgesloten. Late treinreizigers kunnen wel nog langs de stadszijde of de hoofdingang van het stationsgebouw binnen en buiten. Vooral voor reizigers die naar de vervangparking moeten, is dit dus een belangrijk bericht . De toegang wordt een tijdje afgesloten omdat de aannemer op deze locatie de dakplaat van de Tangent verder moet afwerken. Hiervoor moeten de aansluitingen van het containerpad verlegd worden. Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder....

7/07/2016- De archeologische opgravingen die vooraf gingen aan de werken voor het stationsproject hebben relicten blootgelegd die teruggaan tot bijna 2.000 voor onze tijdrekening. Onder leiding van stadsarcheoloog Bart Robberechts werd onder meer een grafcirkel ontdekt die dateert uit de Bronstijd. Het is meteen een van de oudste bewijzen dat er al heel lang bewoning was in het Mechelse. Ook de vondst van twee stenen kommen uit het  IJzertijdperk brachten de archeologen in verrukking. Het team is er ook in geslaagd vrijwel de volledige site van de Centrale Werkplaatsen in kaart te brengen, waarvan de oorsprong dateert uit 1835. Uit de meer recente – en zeer dramatische – geschiedenis werden onder meer brokstukken ontdekt van de Britse vliegtuigbommen die in 1944 zoveel leed veroorzaakten.   De bouwheren van het stationsproject hebben alle vondsten officieel overgedragen aan de stad Mechelen.    ...

26/08/2016- Onze Mechelen in Beweging Fietseling zit erop! Tientallen fietsers trotseerden de hitte en reden richting Zemst of Rijmenam. Daarna informeerden we hen over de laatste nieuwe weetjes van het stationsproject en trakteerden we op een hapje & drankje. Bedankt Fietsersbond , Fullmoonbikeride, Fietspunt voor de begeleiding.       ...

4/07/2016- Bouwverlof of niet, de aannemers op de werfzones werken deze zomer door om op werkschema te blijven. Er zal dus overdag steeds werfactiviteit te zien zijn, maar er is geen hinder voor de omwonenden of reizigers. Het infopunt daarentegen, sluit tussen 11en 29 juli haar deuren. Ook mails en telefoontjes worden even niet beantwoord. Vanaf 1 augutus staat het Communicatieteam jullie graag opnieuw te woord.  ...

30/06/2016- Een twintigtal specialisten van NS Reizigers - Internationale Logistiek bezocht de werf van Mechelen in Beweging. Voor onze noorderburen is dit project van erg groot belang. De nieuwe spoorinfrastructuur die momenteel wordt aangelegd is niet alleen bedoeld om de snelheid van de Thalys tussen Parijs en Amsterdam te optimaliseren, maar ook de intercity van Brussel naar Den Haag - die in Mechelen stopt - zal hier baat bij hebben. De Nederlanders kregen eerst een inleidende presentatie, waarbij de grote doelstellingen van het project werden toegelicht. Daarna trokken zij onder begeleiding van de studiebureaus Eurostation en TUC Rail naar de werf, om na te gaan hoe het met de werken staat. Die zitten vrijwel op schema. De bezoekers stonden vol bewondering over de gespecialiseerde bouwtechnieken die in Mechelen worden toegepast en waren ook lovend over de aanpak van het Minder Hinder Team en over de communicatiestrategie....

29/06/2016- Werfzone Arsenaal mag dan wel de kleinste site zijn, de ruwbouw van de Spoorbypass en Tangent is afgerond. Naast het trein- en autoinfrastructuur, krijgen ook de fietsers en voetganger een nieuwe verbinding vanaf de fiets-o-strade in Nekkerspoel tot aan de Brusselsesteenweg. Ter hoogte van de kruising Leuvensesteenweg- Tangent komt er een uniek bouwwerk: de Fietspuzzel. De Fietspuzzel zorgt voor een comfortabele en veilige kruising van de Leuvensesteenweg met de Tangent. Dit is voor Vlaanderen een unieke constructie. Dankzij de Fietspuzzel komen er voor voetgangers en fietsers uit de wijk Arsenaal nieuwe rechtstreekse verbindingen met het station en met het Dijlepad. Waar nodig krijgt de Fietspuzzel akoestische panelen om het geluid en de inkijk bij buurtbewoners te beperken. De bouw van de Fietspuzzel gebeurt samen met de afwerking van de Tangent.       INFOAVOND De bewoners van de Wagonstraat en het begin van de Leuvensesteenweg zullen de naaste buren worden van de Fietspuzzel. Zij hebben dan ook veel vragen over de nieuwe bouwwerken. Om op al hun vragen antwoord te geven, organiseerde het Communicatieteam een infoavond op de werfzone Arsenaal. Ook architect Sam Haccour gaf tekst en uitleg. Ben je ook benieuwd naar...

20/06/2016- De Mollestraat heeft sinds kort fietsmarkeringen. Sinds de start van het stationsproject is het verkeer in de Mollestraat erg toegenomen. Heel wat werfverkeer moet immers via deze straat kunnen af- en aanrijden. Al dat auto- en vrachtwerkeer zorgt er soms voor dat de fietser (te) weinig plaats krijgt in de Mollestraat. Deze problematiek werd besproken in het wekelijks overleg 'Minder Hinder'. Daarop werd er fietsmarkering aangebracht. Deze ingreep heeft enkel nut als alle weggebruikers hoffelijk zijn in het verkeer. ...